Oes Olde Lu

Collectie Albert Datema

Genealogisch onderzoek door Albert Datema 1953–1984

Inleiding

Albert Datema (Groningen, 1916) deed tussen 1953 en 1984 genealogisch onderzoek, o.a. naar zijn eigen voorouders en die van zijn echtgenote Gaatske Datema–Por, maar vooral naar een verband tussen de verschillende families ‘Datema’. Hij zocht naar nakomelingen van deze families — met name de dragers van de familienaam — en naar een gezamenlijke oorsprong. De resultaten legde hij vast in meerdere versies genealogieën, parentelen, kwartierstaten, afstammingsreeksen, en artikelen.

Albert Datema was lid van de Nederlandse Genealogische Vereniging en had bij zijn onderzoek een regelmatige uitwisseling van gegevens met medeonderzoeker Paul Datema, die in 2005 in Gruoninga herinneringen ophaalde aan deze samenwerking1).

Nadat Albert Datema was overleden, in 1990, nam zijn zoon Rob Datema de papieren die het onderzoek had voortgebracht in bewaring. In 2011 droeg hij deze over aan zijn neef Marco Bakker, kleinzoon van Albert Datema. Marco Bakker — zelf ook genealoog — inventariseerde en restaureerde de stukken, zoveel als mogelijk naar moderne standaarden, en maakte er een ‘collectie’ van.

Marco Bakker:

Hoewel mijn grootvader graag gestructureerd werkte, maakten de vele versies van zijn verslaglegging en een gebrek aan datering de inventarisatie lastig. De stukken bestonden uit gebonden papieren in diverse ringbanden en schriften, maar ook vele losse vellen die door elkaar waren geraakt. Bij de restauratie heb ik de kunststof ringbanden, metalen hechters, nietjes, paperclips, en plakband verwijderd en alles in passende, zuurvrije omslagen gedaan. De datering en ordening van de verschillende versies werden uiteindelijk mogelijk door de stukken op inhoud met elkaar te vergelijken, in combinatie met dateerbare feiten (huisadressen, overlijden grootouders en ouders, geboorte kleinkinderen), correspondentie, en aantekeningen. Het exacte startmoment van zijn onderzoek noemt mijn grootvader zelf. In een brief van 14 juli 1953 aan één van zijn vele contacten2) verontschuldigt hij zich voor het nog niet volledig zijn van zijn gegevens, “doch gezien mijn onderzoek sinds 2 Juni 1953 mag ik niet klagen.”

Kenmerken

Datering:(1938) 1953–1984 (1987)
Omvang:0,38 meter; 37 inventarisnummers
Beschrijving:Genealogisch onderzoek met nadruk op verschillende families ‘Datema’
Archiefvormer:Albert Datema
Auteur inventaris:Marco Bakker, 2011
Bewaarplaats:Particulier, bij Marco Bakker te Gouda
Openbaarheid:Op aanvraag in te zien (contact: marco@oesoldelu.nl)

Inventaris

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders …