Oes Olde Lu

De kwartierstaat van Paulina Bisdom van Vliet

Proband:Paulina Bisdom van Vliet
Onderzoeker:Marco Bakker
Contact:marco@oesoldelu.nl
Individuen:63
Generaties:6, waarvan 6 zonder verlies
Laatste bewerking:26 februari 2024
Samenvatting:Verhalen
Geografische afkomst
Namen
Naar het begin van deze kwartierstaat

Uit de Amsterdamse grachtengordel kennen we de regenten-koopmannen die in de 17e en 18e eeuw een gesloten groep vormden. In dorpen en steden van het Groene Hart vinden we ook zo’n regentenklasse. De heren uit deze onderling door huwelijken verbonden families waren meestal koopman of fabrikant en hadden allerlei bestuursfuncties. Paulina Bisdom van Vliet is een nazaat van deze ‘Groene Hart-regenten’. Ze erfde, als enig kind van haar vader en door allerlei toevalligheden, een groot vermogen. De interessante verhalen zijn zowel aan de kant van haar moeder als aan de kant van haar vader te vinden.

Verhalen

Opmerkelijke ‘olde lu’:Reden:
1840Paulina Maria (Paulina) Bisdom van Vlietmaakte van haar huis een museum
1806Marcellus Bisdom van Vlietliet een nieuw familiehuis bouwen
1802Maria Elisabeth (Maria) Knoghtrouwde met haar achter- en stiefneef
1775Salomon Reijnders (Salomon) Bisdom van Vlietkoos ervoor in het Haastrechtse familiehuis te gaan wonen, sloot zich aan bij de vrijmetselaars, en stemde over de Grondwet van 1814
1786Paulina Maria Hondorff Blockwas eigenaar van een loodwitfabriek
1780Catharina Okhuijsenwas eigenaar van een zaagmolen
1729Marcellus Bisdom van Vliethad veel bestuursfuncties in Gouda en was een patriot
1753Fredericus Augustinus Hondorff Blockwas arts en een Schoonhovense patriot
1737Paulus Knoghhad een rariteitenkabinet en was tekenaar
1746Nicolaas Jan Okhuijsenwas een Moordrechtse patriot, was afgevaardigde tijdens de Bataafse Republiek, en stemde over de Grondwet van 1814
1698Theodorus (Theodore) Bisdom van Vlietinvesteerde zijn geld in de VOC, kocht de titel ‘vrijheer van Vliet’, en kocht een koffie- en katoenplantage bij Suriname
1708Salomon Reijndersklom van scheepsjongen op tot vice-admiraal
1699Antonie Knoghwas eigenaar van een zaagmolen genaamd ‘De Knogh’ in Zaandam en hield genealogische aantekeningen bij
1713Pieter van Attenhovenhield genealogische aantekeningen bij
1717Geertrui du Piréwerd op 1-jarige leeftijd wees, was bij haar huwelijk al 7 maanden zwanger, en stierf toen ze nog maar 32 was
1712Jacob Okhuijsenscheidde van zijn eerste vrouw en moest toezien hoe plunderaars de inboedel van zijn huis verwoestten
1716Beatrix van der Geerstond borg voor haar man
1664Adriaan Bisdomis een stamvader
1682Jacobus Braetwas eigenaar van een suikerplantage in Suriname en kocht de titel ‘vrijheer van Zevender’
1659Pieter Knoghwas een wijnhandelaar uit het Duitse stadje Kaub, aan de Rijn
1664Elias van Attenhovenhield genealogische aantekeningen bij
1688Maria Geurtshield genealogische aantekeningen bij
1684Elisabeth Gronenwerd op haar 12e wees in Londen
1681Hendrikus Okhuijsenstond aan de wieg van het timmermansgilde in Woerden

Geografische afkomst

Top 5 woonplaatsen
(van totaal 41):Individuen:

Coördinaten:
1.Dordrecht1551°48'54,99"N 4°40'1,42"O51.815274, 4.667061
2.Haastrecht1252°0'6,15"N 4°46'27,65"O52.001708, 4.774347
3.Moordrecht1151°59'10,34"N 4°40'17,53"O51.986205, 4.671535
3.Schoonhoven1151°56'47,27"N 4°51'5,82"O51.946465, 4.851618
4.Den Haag752°4'46,86"N 4°18'55,06"O52.079684, 4.315294
4.Middelburg751°29'55,56"N 3°36'40,35"O51.498766, 3.611207
5.Gouda652°0'40,59"N 4°42'37,24"O52.011276, 4.710345
Alle woonplaatsen

Namen

Familienamen:
Bisdom van Vliet, Knogh, Hondorff Block, Okhuijsen, Reijnders, Braet, Van Attenhoven, Zijtregtop, Van Harthals, Basting, Hondorff, Block, Scheltus, Van Pelt, Du Piré, Van der Geer, Verhoek, Bisdom, Wijckerheld, Van der Wilt, Lems, Van den Berge, Van Dinteren, De Jongh, Ter Borch, De Jager, Van der Burght, Gronen, Van der Spelt, Boon, Van der Bijl, Tuijnenburgh

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders …