Oes Olde Lu Nr. 7 in de kwartierstaat van Paulina Bisdom van Vliet
Generatie 528.
* augustus 1712, Woerden
29.
* 23 september 1716, Moordrecht
30.
* februari 1710, Monster
31.
* juni 1715, Moordrecht
× 10 november 1745, Moordrecht
× 30 mei 1735, Moordrecht
Generatie 414.
* juli 1746, Leiden
15.
* februari 1746, Moordrecht
× 15 mei 1769, Moordrecht
Gezamenlijke kinderen:
Jacob, 1770 | Cornelis, 1774 | Catharina, 1780 | Cornelis, 1781 | Beatrix Cornelia, 1782
Generatie 3
portret van Catharina Okhuijsen
handtekening van Catharina Okhuijsen
7

Catharina Okhuijsen

* februari 1780, Moordrecht
~ 13 februari 1780, Moordrecht
× 23 april 1799, Moordrecht, met Pieter Antonie Knogh
× 30 oktober 1804, Hoenkoop, met François Cornelis de Waal
× 28 augustus 1809, Dordrecht, met Johannes Telders
6 november 1832, Dordrecht
@
Moordrecht
huis B62, Wijnstraat, Dordrecht
Kinderen:
Maria Elisabeth (Maria), 1802 | Petronella Jacoba, 1804 | Geertruda Wilhelmina Hendrika Margaretha, 1806 | Johannes Hendrik, 1810 | Nicolaas Jan Okhuijsen, 1811
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
Catha.
Catharina
Cathrina
Ockhuijsen
Okhuijse
Okhuijsen
Okhuijzen
Okhuysen
Okhuyzen
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Maria Elisabeth (Maria)11 juli1802Dordrecht16 juli1802Dordrecht
Petronella Jacoba9 juli1804Dordrecht18 juli1804Dordrecht
Geertruda Wilhelmina Hendrika Margaretha8 april1806Dordrecht16 april1806Dordrecht
Johannes Hendrik30 januari1810Dordrecht28 februari1810Dordrecht
Nicolaas Jan Okhuijsen17 december1811Dordrecht
Bron:Tekst:Vindplaats:
Afschrift van een brief

Advertentie in de Haarlemse Courant

Indien er nog nabestaanden in leven zyn, van den in den jaren 1802 met het Compagnie Schip Rusthof naar oostindien uitgevarenen, opper chirurgyn Evert Boudewyn Knoch welke in den jaren 1804 op Java overleeden is; zoo worden dezelve verzogt, met behoorlyke bewyzen, zich te vervoegen by den Makelaar Dr. Hendk. Bodeman, op den Singel by het kleerveer te Amsterdam —

hier op heb ik geschreeven de volgende brief

WelEdelen Heer

In de Haarlemse Courant vind ik de bovenstaande Advertie
Daar ik nu getrouwd ben geweest met de Heer Pieter Antony Knogh wiens vader was Paulus Knogh, en grootvader, Antony Knogh, en daar ik een dogter van over hebt, met name M:E: Knogh, is het my van belang te weeten wat voor bewyzen er noodig zyn, om te weeten, of die dogter ook tot die famielje behoort, daar de geslagt naam altoos met een C: is geweest, maar door myn overleeden schoonvader met een G: is verandert, zoo het geslagt wapen noodig is kan ik het zelve produceeren, myn famielje zyn duitsers van oorsprong, en zyn nu over de honderd jaar hier in 't land geweest, zoude Ued my playzieren te schryven wat de Advertentie beteekend enz —

was geteekend
Catha. Telders geb: Okhuysen.
bevoorens wed: P:A: Knogh

Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20393
Aantekeningen:
Geboorte:Geboorteplaats vermeld bij eerste en tweede huwelijk en overlijden
Doop:Getuigen bij de doop waren tante Aletta Okhuijsen en grootvader Cornelis Zijtregtop
Huwelijk:Volgens familiebericht in ‘Rotterdamsche Courant’ van 2 april 1799 ondertrouwd met eerste echtgenoot Pieter Antonie Knogh op 30 maart 1799 te Moordrecht — volgens gerecht Moordrecht op 28 maart
Huwelijk:Derde verkondiging eerste huwelijk op 14 april 1799 (vermeld in gerecht Moordrecht)
Huwelijk:Volgens ‘Genealogie van Okhuijsen’, ca. 1877, is het eerste huwelijk voltrokken op 23 april 1799 te Moordrecht (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20417)
Huwelijk:Tweede echtgenoot François Cornelis de Waal kwam uit Dordrecht; is overleden op 18 augustus 1808 te Dordrecht
Huwelijk:Derde echtgenoot Johannes Telders kwam uit Dordrecht; was koopman te Dordrecht; is overleden op 13 juni 1849 te Haastrecht, inwonend bij dochter Maria Elisabeth, zijn stiefdochter
Kinderen:Zoon Nicolaas Jan Okhuijsen: ‘Okhuijsen’ lijkt op een familienaam, maar is feitelijk een derde voornaam (een vernoeming naar vader); zijn werkelijke familienaam was ‘Telders’ en hij ging dus door het leven als ‘Nicolaas Jan Okhuijsen Telders’
Kinderen:Dochter Petronella Jacoba is begraven op 18 september 1805 te Dordrecht, overleden in de Wijnstraat te Dordrecht
Overlijden:Overleden in huis B62 in de Wijnstraat te Dordrecht
Woonadres:Woonde in 1799 te Moordrecht (vermeld in trouwboek van Dordrecht en gerecht Moordrecht)
Woonadres:Woonde in 1804 en 1809 in de Wijnstraat te Dordrecht (vermeld in trouwboek van Dordrecht)
Woonadres:woonde in 1823 te Dordrecht (vermeld bij eerste huwelijk dochter Maria Elisabeth)
Overig:Was in 1806 getuige bij de doop van haar halfzusje Jacoba Klazina Okhuijsen
Overig:Verkocht op 7 maart 1825 een zaagmolen aan de Lijnbaan te Dordrecht (Regionaal Archief Dordrecht, Registers van eigendomsovergang, toegang 34, Gebouwde eigendommen 1819–1833, inv.nr. 7, folio 104)
Overig:Het portret is een fragment van een authentiek geschilderd portret uit ca. 1805 door Pieter Fontijn (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 2689, te zien in de Kleine Salon van het huis)
Overig:Was grootmoeder van Paulina Bisdom van Vliet

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders …
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.4 op 25 juli 2021, om 3.20 uur.
Samenvatting | Contact