Oes Olde Lu Nr. 53 in de kwartierstaat van Paulina Bisdom van Vliet
Generatie 8    
Generatie 7  
Generatie 6
portret van Maria Geurts
53

Maria Geurts

* 6 december 1688, Nijmegen
× 28 juli 1710, Dordrecht, met Elias van Attenhoven
2 juni 1761, Dordrecht
8 juni 1761, Dordrecht
@
Nijmegen
Varkenmarkt, Dordrecht
Hoge Nieuwstraat, Dordrecht
Kinderen:
Pieter, 1711 | Govert, 1712 | Pieter, 1713 | Elias, 1716 | Catharina, 1718 | Cornelis, 1719 | Catharina Christina, 1720 | Christina Elisabeth, 1722 | Maria Aletta, 1725 | Catharina Christina, 2018
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Patroniem:
Maria
Marija
Geerzen
Gerrits
Gerritsz
Geurse
Geursen
Geurtse
Geurtsen
Geurtze
Geutze
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Pieter13 april1711Dordrecht15 april1711Dordrecht
Govert3 mei1712Dordrecht4 mei1712Dordrecht
Pieter13 augustus1713Dordrecht16 augustus1713Dordrecht
Elias29 oktober1716Dordrecht1 november1716Dordrecht
Catharina3 maart1718Dordrecht8 maart1718Dordrecht
Cornelis12 april1719Dordrecht14 april1719Dordrecht
Catharina Christina12 juli1720Dordrecht13 juli1720Dordrecht
Christina Elisabeth7 april1722Dordrecht8 april1722Dordrecht
Maria Aletta18 januari1725Dordrecht20 januari1725Dordrecht
Catharina Christina27 mei2018Dordrecht29 mei1715Dordrecht
Bron:Tekst:Vindplaats:
Aantekening door echtgenoot Elias van Attenhoven

(…)

1688
den 6 Desember is geboeren Mijn Huijs vrouij Maria Geurse

(…)

Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20406
Eigen genealogische aantekeningen

1725
21 April nade middaghs om twe Eure is gestorve onse suster Elisabet van Attenhoven Wed van Corstian in de Beto en is begrave op den 26 dito inde Ougustyne kerk god geve haar een zalige opstanding

1725
30 septemb na de middags om een Eur is getorve myn werde Man Elias Van Attenhoven en is begrave op den 5 Octob in de ougestyne kerk god geve hem een salige opstanding

1730
3 july Smorge om twe Eure is gestorve myn dogter Catharina Christina van Attenhoven en is den 7 dito begrave in de ougestyne kerk god geve het kint een salige opstanding

1735
27 Desemb hebbe myn zoons Govert en Pieter van Attenhoven haar beleydenis gedaan [voor Do]mene van Meurs en syn op den 29 Dito aangenome in de ougestyne kerke god geve datse de beleydenis diese gedaen hebbe moge beantwoorde door eene heylige wandel

1740
24 juny heeft myn dogter Christina Elisabet van Attenhoven haar belydenis gedaan voor Domene van Meurs en is op den 23 aangenome In de ougestyne kerk God Geve datse de belydenis diese gedaan hebbe moge beantwoorde door eene heylige wandel

1744
27 desemb heeft myn Dogter Maria Alletta Van Attenhovem haar beleydenis gedaan voor Do. Van Meurs en is op den 31 dt. aangenome in de Ougestyne kerk God Geve datse de Beleydenis diese gedaan heeft mag se beantwoorde door eene heylige wandel

Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20406
Advertentie

Werd geadverteert aen alle Buyten-Lieden, dat tot Dordregt by de Wed. Elias van Attenhoven te bekomen is, een party Gebluste Luykse Kalk, tot ƒ 4:3 de Hoed.

‘Amsterdamse Dingsdaegse Courant’, 4 augustus 1739
Aantekening door tweede zoon Pieter van Attenhoven

(…)

1761
2 Juny Savonts Om half Elf Uiren Is Onse Seer Geliefde Moeder Maria Geursen Wed: Elias Van Attenhoven gestorven En Is ter Aarde Besorgt Den 8 Deser, In de Augustine Kerk
God geve haar Ed. een Zalige opstanding

(…)

Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20406
Aantekeningen:
Geboorte:Volgens trouwboek van Dordrecht (in 1710) geboren te Nijmegen
Geboorte:Volgens aantekening door echtgenoot Elias van Attenhoven geboren op 6 december 1688 (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20406; zie brontekst)
Geboorte:Ouders zijn zeer waarschijnlijk Geurt Servaasen (koopman uit Nijmegen en schipper op de Maas) en Catharina Fornay (uit de Graafschap), gehuwd op 9 augustus 1682 te Dordrecht, maar een doopinschrijving is niet gevonden
Huwelijk:Getuigen bij de aangifte van het huwelijk op 13 juli 1710 waren haar ouders
Kinderen:Geboortedata kinderen vermeld in genealogische aantekeningen door echtgenoot Elias van Attenhoven (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20406)
Kinderen:Eerste zoon Pieter is op 20 augustus 1712 overleden (vermeld in aantekening door echtgenoot Elias van Attenhoven; Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20406)
Kinderen:Eerste dochter Catharina Christina is 11 april 1716 overleden (vermeld in aantekening door echtgenoot Elias van Attenhoven; Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20406)
Kinderen:Zoon Cornelis, dochter Catharina, en zoon Elias zijn vrijwel gelijktijdig overleden, op 16, 17, en 19 mei 1719 en gelijktijdig begraven (vermeld in aantekening door echtgenoot Elias van Attenhoven; Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20406)
Kinderen:Tweede dochter Catharina Christina is 3 juli 1730 overleden (vermeld in eigen aantekening; zie brontekst)
Overlijden:Volgens aantekening door tweede zoon Pieter overleden op 2 juni 1761 (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20406; zie brontekst)
Overlijden:Overleden in de Hoge Nieuwstraat te Dordrecht (vermeld in begraafboek van Dordrecht)
Uitvaart:Belasting op het begraven: ƒ 30 (betaald aan de gaarder te Dordrecht op 6 juni 1761)
Uitvaart:Begraven “met 6 koetsen Extra” en “1½ uur Luijen” (vermeld in begraafboek van Dordrecht)
Uitvaart:Volgens aantekening door tweede zoon Pieter begraven in de Augustijnenkerk te Dordrecht (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20406; zie brontekst)
Woonadres:Vermoedelijke ouders woonden aan de Varkenmarkt te Dordrecht (af te leiden uit vermeldingen in transportakten van onroerend goed)
Woonadres:Woonde in 1710 te Dordrecht (vermeld in trouwboeken van Dordrecht en Nijmegen)
Woonadres:Woonde in 1752 aan de Hoge Nieuwstraat te Dordrecht (vermeld in transportakte als belending; Regionaal Archief Dordrecht, Gerecht van Dordrecht, toegang 9, Protocollen van transport- en hypotheekakten 1752–1753, inv.nr. 1660, folio 22v–23r)
Overig:Was in 1744 als getuige aanwezig bij de aangifte van het huwelijk van tweede zoon Pieter
Overig:Het portret is een fragment van een prent door François van Bleyswijck (Rijksmuseum, inv.nr. RP-P-1914-5006)
Overig:Was oudmoeder van Paulina Bisdom van Vliet

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders …
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.4 op 16 december 2018, om 23.33 uur.
Samenvatting | Contact