Oes Olde Lu Nr. 52 in de kwartierstaat van Paulina Bisdom van Vliet
Generatie 8    
Generatie 7  
Generatie 6
portret van Elias van Attenhoven
handtekening van Elias van Attenhoven
52

Elias van Attenhoven

* 16 december 1664, Venlo
× 28 juli 1710, Dordrecht, met Maria Geurts
30 september 1725, Dordrecht
5 oktober 1725, Dordrecht
koopman en schipper te Nijmegen en Dordrecht
@
Venlo
Nijmegen
Hoge Nieuwstraat, Dordrecht
Kinderen:
Pieter, 1711 | Govert, 1712 | Pieter, 1713 | Elias, 1716 | Catharina, 1718 | Cornelis, 1719 | Catharina Christina, 1720 | Christina Elisabeth, 1722 | Maria Aletta, 1725 | Catharina Christina, 2018
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
EliasVan Attenhove
Van Attenhoven
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Pieter13 april1711Dordrecht15 april1711Dordrecht
Govert3 mei1712Dordrecht4 mei1712Dordrecht
Pieter13 augustus1713Dordrecht16 augustus1713Dordrecht
Elias29 oktober1716Dordrecht1 november1716Dordrecht
Catharina3 maart1718Dordrecht8 maart1718Dordrecht
Cornelis12 april1719Dordrecht14 april1719Dordrecht
Catharina Christina12 juli1720Dordrecht13 juli1720Dordrecht
Christina Elisabeth7 april1722Dordrecht8 april1722Dordrecht
Maria Aletta18 januari1725Dordrecht20 januari1725Dordrecht
Catharina Christina27 mei2018Dordrecht29 mei1715Dordrecht
Bron:Tekst:Vindplaats:
Eigen genealogische aantekeningen

1664
den 18 Desember ben ick Elias Van Attenhoven geboere Tot wel vier Eurren onder Venloe

1688
den 6 Desember is geboeren Mijn Huijs vrouij Maria Geurse

1710
28 Julijus ben ick Elias Van Attenhoven getrouijt inde Groote Kerck door Doemenee Monageene met mijn Huijs Vrouijw Maria Geurse

1711
13 April smorgens Ten hallief neegee is Mijn huijs Vrouij verlost van eene Jonge Soon, en is gedoopt den 15 dito inden Augusteijne kerck door de Heer Dooreslaeger, en voor Peet oem heeft gestaen Vaeder Geurse en voor Peete Meuij Moeder Geurse, en suster Alidae Geurse voor Suster Betoe, en is genaamt Pieter

1712
3 Meij smorgens ten hallief Tien is mijn huijs vrouij verlost van eene Jonge Soon, en is gedoopt den 4 dito inden Augusteijne kerck door de Heer la Koste, en voor peet oem heeft gestaen Vader geurse voor Mon Suer Berloe en voor Peete Muij Moeder Geurse, en Suster Alidae geurse voor Suster Berloe, en is genaamt Goevert

1712
20 Augustus smorgens Tusschen 7 en 8 Eurren is gestorven onse Soon Pieter en is begrave inden Augustijne kerck

1713
13 Augustus saevens ten elf Eurren is mijn huijs vrouij Verlost van eene Jonge Soon, en is gedoopt den 15 dito inde Augusteijne kerck door de heer Dooreslaeger en voor Peet oem heeft gestaen Vaeder Geurt Servaesse en voor peete Muij Moeder vermaesen en Suster Aledae geurse voor Suste[r] Betoe, en is genaemt Pieter

1715
27 Meij Ten vijf eurrem nae de Middagh is mijn huijs vrouij verlost van een Jonge Dochter, en is gedoop den 29 dito inde Augusteijne kerck door de heer honthoff en voor Peet is Broeder Pieter Geurse en voor Peete Meuij Suster Alidae Geurse, en is genaamt Catrijnna Cristeijnae
1716
11 april Smorgens ten 6 Eurren is gestorven onse Dochter Caterijnnae Cristiennae en is begraeve inden Augusteijne kerck

1716
29 october smorgens Ten 6 Eurren is mijn huijs vrou verlost van eene Jonge Soon, en is gedoopt den 1 November inden Augusteijne kerck door de heer Bousgart en voor Peet oem heeft gestaen Broeder Servaes geurse en voor Peete Meuij Suster Alidae geurse, en is genaamt E[lias]

1718
3 Maart smorgens ten 8 Eurren is mijn huijs Vrou verlost van een Jonge dochter en is gedoept den 8 Maart inden Augusteijne kerck door de heer Brender en voor Peet Oem heeft gestaen Broeder Pieter Geurse en voor peete Meuij Suster Johannae Geurse, en is genaamt Catereijnae

1719
12 April smorgens ten 4 Eurren is mijn huijs vrou verlost van eene Jonge Soon en is gedoept den 15 dito inden Augusteijne kerck door de heer Bousgaert en voor peet oem heef gestaen Broeder Pieter Geurse voor Broeder Cornelis Berloe [en] voor peete muij Suster Alidae voor night Cristeijnae vermaien en is genaamt Corneelis

1719
16 Meij Smidaghs ten een Eur is gestorreve onse Soon Corneelis
17 dito naemiddagh ten hallef vier is gestorrven onse dochter Catereijnae
19 dito smorgens ten hallef vier is gestorreven onse Soon Elias
en sijn alle drie te gelijck op den 22 dito begraeve in den Augusteijne kerck

1720
12 Julij Smorgens ten 3 Eurren is mijn huijs Vrou verlost van een Jonge dochter en is gedoopt den 13 dito inden Augusteijne kerck door de heer Bousgart en voor peet oem heeft gestaen hend Josselet voor Broeder Cornelis Berloe en voor peete Muij Suster Alidae geurse voor Night Cristeynae vermaien en is genamt Caterijna Cristeijn[ae]

1722
7 April Smorgens ten 4 Eurren is mijn huijs vrouij verlost van een Jonge dochter en is gedoopt den 8 dito inden Augusteijne kerck door de heer la koste en voor peet oem heeft gestaen Broeder Pieter geurse en voor peete Meuij Suster Alidae geurse en is genamt Cristeijna Elisabet

1725
18 Jann Smorgens ten 5 Eurren [i]s Mijn huijs vrou verlost van een Jonge dochter en is gedoop den 20 dito inden augusteijne kerck door de heer Verster en voor peet oom heeft gestaen Broeder Pieter Geurse voor Broeder Servaes Geurse en voor peete Suster Catereijnae geurse en is gen[aemt] Mareija Allettae

Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20406
Aantekening door echtgenote Maria Geurts

(…)

1725
30 septemb na de middags om een Eur is getorve myn werde Man Elias Van Attenhoven en is begrave op den 5 Octob in de ougestyne kerk god geve hem een salige opstanding

(…)

Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20406
Aantekeningen:
Geboorte:Volgens trouwboek van Dordrecht (in 1710) geboren te Nijmegen
Geboorte:Kwam volgens trouwboek van Nijmegen (in 1710) uit Nijmegen: waarschijnlijk bedoeld als geboorteplaats
Geboorte:Volgens eigen aantekening geboren op 18 december 1664 te Venlo (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20406; zie brontekst)
Geboorte:Ouders zijn zeer waarschijnlijk Pieter Elias van Attenhoven en Christina Vermasen (uit Nijmegen), gehuwd op 2 september 1655 te Nijmegen, maar een doopinschrijving is niet gevonden
Kinderen:Geboortedata kinderen vermeld in eigen genealogische aantekeningen (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20406; zie brontekst)
Kinderen:Eerste zoon Pieter is op 20 augustus 1712 overleden (vermeld in eigen aantekening; zie brontekst)
Kinderen:Eerste dochter Catharina Christina is 11 april 1716 overleden (vermeld in eigen aantekening; zie brontekst)
Kinderen:Zoon Cornelis, dochter Catharina, en zoon Elias zijn vrijwel gelijktijdig overleden, op 16, 17, en 19 mei 1719 en gelijktijdig begraven (vermeld in eigen aantekening; zie brontekst)
Kinderen:Tweede dochter Catharina Christina is 3 juli 1730 overleden (vermeld in aantekening door echtgenote Maria Geurts; Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20406)
Overlijden:Volgens aantekening door echtgenote Maria Geurts overleden op 30 september 1725 (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20406; zie brontekst)
Overlijden:Overleden in de Hoge Nieuwstraat te Dordrecht (vermeld in begraafboek van Dordrecht)
Uitvaart:Belasting op het begraven: ƒ 6 (betaald aan de gaarder te Dordrecht op 5 oktober 1725, de dag van de begrafenis)
Uitvaart:Begraven “met koetsen 3 boven ’t ordinaire getal” (vermeld in begraafboek van Dordrecht)
Uitvaart:Volgens aantekening door echtgenote Maria Geurts begraven in de Augustijnenkerk te Dordrecht (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20406; zie brontekst)
Beroep:In trouwboek van Dordrecht in 1710 vermeld als koopman te Nijmegen
Beroep:Woonde in 1704 te Nijmegen en was lid van het schippersgilde; zie ‘Nader verband, ende associatie van de borgerye der vrye rijx-stadt Nymegen’ (Nijmegen 1704)
Beroep:Vermeld in uittreksel van testament uit 1717 als koopman te Dordrecht (Regionaal Archief Dordrecht, Weeskamer Dordrecht, toegang 10, Uittreksels van testamenten 1724–1729, inv.nr. 33, folio 63v)
Woonadres:Woonde in 1710 te Nijmegen (vermeld in trouwboek van Dordrecht)
Overig:Het portret is een bewerkt fragment van een prent door François van Bleyswijck (Rijksmuseum, inv.nr. RP-P-1914-5006)
Overig:Was oudvader van Paulina Bisdom van Vliet

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders …
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.4 op 16 december 2018, om 23.33 uur.
Samenvatting | Contact