Oes Olde Lu Nr. 5 in de kwartierstaat van Paulina Bisdom van Vliet
Generatie 520.
* april 1722, Zutphen
21.
* juli 1722, Schoonhoven
22.
* 27 maart 1722, Vlaardingen
23.
* 18 januari 1735, Schoonhoven
× 5 juli 1750, Leiden
× 16 december 1754, Schoonhoven
Generatie 410.
* 21 oktober 1753, Den Bosch
11.
* 23 juli 1757, Schoonhoven
× 16 april 1781, Schoonhoven
Gezamenlijke kinderen:
NN, 1781 | Swanida Anna Elisabeth Maria, 1782 | Jan, 1784 | Paulina Maria, 1786 | Willemina Sara, 1791 | Cornelia Maria, 1795 | Fredericus Augustinus, 1797
Generatie 3
portret van Paulina Maria Hondorff Block
handtekening van Paulina Maria Hondorff Block
5

Paulina Maria Hondorff Block

* 5 januari 1786, Schoonhoven
~ 8 januari 1786, Schoonhoven
× 5 januari 1806, Schoonhoven, met Salomon Reijnders (Salomon) Bisdom van Vliet
19 juli 1871, Haastrecht
juli 1871, Haastrecht
rentenierster te Haastrecht
@
Schoonhoven
huis F104 > B58 > B80, Hoogstraat, Haastrecht
Kinderen:
Marcellus, 1806 | Fredericus Augustinus, 1808 | Adriaan Jacob, 1809 | Otto Braet, 1810 | Adriaan Jacob, 1812 | Adriaan Jacob, 1814
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
Paulina Maria
Pauline Maria
Hondorf Block
Hondorff Block
Hondorff Blok
Hondorff-Block
Honsdorff Blok
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Marcellus25 december1806Haastrecht1 januari1807Haastrecht
Fredericus Augustinus17 maart1808Haastrecht27 maart1808Haastrecht
Adriaan Jacob17 september1809Haastrecht
Otto Braet15 augustus1810Haastrecht26 augustus1810Haastrecht
Adriaan Jacob18 maart1812Haastrecht
Adriaan Jacob25 december1814Haastrecht
Aantekeningen:
Naam:Volgens aantekening door vader vernoemd “na haar moeders moeder Paulina Maria Braet geboren Scheltus” (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20363)
Geboorte:Volgens aantekening door vader geboren op “Donderdag 5 jannuarij 1786”, “des nademiddags ten vijf uuren” (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20363)
Doop:Getuigen bij de doop waren grootouders Jan Braet en Paulina Maria Scheltus
Doop:Volgens aantekening door vader gedoopt op 8 januari 1786 “des nademiddags door Ds. Th. Appels” (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20363)
Huwelijk:Volgens aantekening door schoonvader Marcellus Bisdom van Vliet in familiebijbel gehuwd op 5 januari 1806 in het huis van haar ouders te Schoonhoven, “juist op dien dag in haar 21e Jaar” (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 172)
Kinderen:Geboortedata zoon Fredericus Augustinus en zoon Otto Braet vermeld bij doop
Kinderen:Geboortedatum eerste zoon Adriaan Jacob vermeld in familiebijbel (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 172)
Kinderen:Zoon Otto Braet: ‘Braet’ is feitelijk een tweede doopnaam en een vernoeming naar oom Otto Braet (een broer van moeder)
Kinderen:Zoon Otto Braet zou de familienaam ‘Bisdom van Cattenbroek’ gebruiken
Kinderen:Eerste zoon Adriaan Jacob is overleden op 19 december 1809 te Haastrecht
Kinderen:Tweede zoon Adriaan Jacob is overleden op 26 maart 1812 te Haastrecht
Kinderen:Een naamloze zoon is overleden op 18 januari 1815 te Haastrecht
Kinderen:Zoon Fredericus Augustinus nam deel aan de Tiendaagse Veldtocht; is overleden op 4 juni 1833 te Utrecht als student geneeskunde aan de universiteit (vermeld in familiebericht in ‘Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant’ van 13 juni 1833)
Overlijden:Zonen Marcellus en Otto Braet deden aangifte van overlijden
Overlijden:Overleden in huis B80 te Haastrecht (op de locatie van huidige Hoogstraat 166)
Overlijden:Overleden aan “een langzaam verval van krachten” (vermeld in rouwbrief; Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20158)
Beroep:Vermeld in bevolkingsregister Haastrecht als “rentenierster” en “grondeigenaresse”
Woonadres:Woonde in 1806 te Schoonhoven (vermeld in trouwboek van Schoonhoven)
Woonadres:Verhuisde op 10 januari 1806 naar Haastrecht (vermeld in bevolkingsregister Haastrecht)
Woonadres:Woonde in 1829 en 1839 in huis F104 aan de Hoogstraat te Haastrecht (vermeld in volkstelling Haastrecht)
Woonadres:Woonde in periode vanaf 1846 in huis B58 te Haastrecht, idem vanaf 1850 en 1860 (vermeld in bevolkingsregister Haastrecht): waarschijnlijk een hernummering van adres ‘huis F104’ uit 1839
Woonadres:Adres ‘huis B58’ te Haastrecht werd in periode vanaf 1870 hernummerd tot ‘huis B80’ (vermeld in bevolkingsregister Haastrecht)
Overig:Erfde in 1823 van haar oom Otto Braet (een broer van moeder) de firma ‘Loodwitfabriek Otto Braet’ te Schoonhoven en veranderde de naam in ‘Loodwitfabriek Hondorff Block & Braet’, na 1825 in ‘Loodwitfabriek Weduwe Hondorff Block & Braet’; zie J. MacLean, ‘Loodwitfabrieken in de negentiende eeuw’, ‘Rotterdams Jaarboekje’ (1979) 233–252; in 1840 verkocht zij de firma, waarbij de naam behouden bleef
Overig:Deed in 1825 aangifte van het overlijden van echtgenoot Salomon Bisdom van Vliet
Overig:Had steeds minstens 1 dienstbode in huis (vermeld in bevolkingsregister Haastrecht)
Overig:Het portret is een (digitaal geretoucheerd) authentiek geschilderd medaillonportret uit ca. 1806 (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 1365, te zien in de Tuinkamer van het huis)
Overig:Was grootmoeder van Paulina Bisdom van Vliet

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders …
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.4 op 3 februari 2019, om 1.46 uur.
Samenvatting | Contact