Oes Olde Lu Nr. 5 in de kwartierstaat van Paulina Bisdom van Vliet
Generatie 520.
* april 1722, Zutphen
21.
* juli 1722, Schoonhoven
22.
* 27 maart 1722, Vlaardingen
23.
* 18 januari 1735, Schoonhoven
× 5 juli 1750, Leiden
× 16 december 1754, Schoonhoven
Generatie 410.
* 21 oktober 1753, Den Bosch
11.
* 23 juli 1757, Schoonhoven
× 16 april 1781, Schoonhoven
Gezamenlijke kinderen:
NN, 1781 | Swanida Anna Elisabeth Maria, 1782 | Jan, 1784 | Paulina Maria, 1786 | Willemina Sara, 1791 | Cornelia Maria, 1795 | Fredericus Augustinus, 1797
Generatie 3
portret van Paulina Maria Hondorff Block
handtekening van Paulina Maria Hondorff Block
5

Paulina Maria Hondorff Block

* 5 januari 1786, Schoonhoven
~ 8 januari 1786, Schoonhoven
× 5 januari 1806, Schoonhoven, met Salomon Reijnders (Salomon) Bisdom van Vliet
19 juli 1871, Haastrecht
juli 1871, Haastrecht
rentenierster te Haastrecht
@
Schoonhoven
huis F104 > B58 > B80, Hoogstraat, Haastrecht
Kinderen:
Marcellus, 1806 | Fredericus Augustinus, 1808 | Adriaan Jacob, 1809 | Otto Braet, 1810 | Adriaan Jacob, 1812 | Adriaan Jacob, 1814
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
Paulina Maria
Pauline Maria
Pauwlina Maria
Hondorf Block
Hondorf Blok
Hondorff Block
Hondorff Blok
Hondorff-Block
Honsdorff Blok
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Marcellus25 december1806Haastrecht1 januari1807Haastrecht
Fredericus Augustinus17 maart1808Haastrecht27 maart1808Haastrecht
Adriaan Jacob17 september1809Haastrecht
Otto Braet15 augustus1810Haastrecht26 augustus1810Haastrecht
Adriaan Jacob18 maart1812Haastrecht
Adriaan Jacob25 december1814Haastrecht
Aantekeningen:
Naam:Volgens aantekening door vader vernoemd “na haar moeders moeder Paulina Maria Braet geboren Scheltus” (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20363)
Geboorte:Volgens aantekening door vader geboren op “Donderdag 5 jannuarij 1786”, “des nademiddags ten vijf uuren” (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20363)
Doop:Getuigen bij de doop waren grootouders Jan Braet en Paulina Maria Scheltus
Doop:Volgens aantekening door vader gedoopt op 8 januari 1786 “des nademiddags door Ds. Th. Appels” (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20363)
Huwelijk:Volgens aantekening door schoonvader Marcellus Bisdom van Vliet in familiebijbel gehuwd op 5 januari 1806 in het huis van haar ouders te Schoonhoven, “juist op dien dag in haar 21e Jaar” (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 172)
Kinderen:Geboortedata zoon Fredericus Augustinus en zoon Otto Braet vermeld bij doop
Kinderen:Geboortedatum eerste zoon Adriaan Jacob vermeld in familiebijbel (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 172)
Kinderen:Zoon Otto Braet: ‘Braet’ is feitelijk een tweede doopnaam en een vernoeming naar oom Otto Braet (een broer van moeder)
Kinderen:Zoon Otto Braet zou de familienaam ‘Bisdom van Cattenbroek’ gebruiken
Kinderen:Eerste zoon Adriaan Jacob is overleden op 19 december 1809 te Haastrecht
Kinderen:Tweede zoon Adriaan Jacob is overleden op 26 maart 1812 te Haastrecht
Kinderen:Een naamloze zoon is overleden op 18 januari 1815 te Haastrecht
Kinderen:Zoon Fredericus Augustinus nam deel aan de Tiendaagse Veldtocht bij de Vrijwillige Jagers van de Utrechtse universiteit en kreeg op 22 juni 1832 daarvoor het Metalen Kruis (Het Utrechts Archief, Gemeentebestuur van Utrecht 1813–1969, afzonderlijke onderwerpen, toegang 1007-2, Stamboek Vrijwillige Jagers der Utrechtse Hogeschool 1830–1831, inv.nr. 12368); is overleden op 4 juni 1833 te Utrecht als student geneeskunde aan de universiteit (vermeld in familiebericht in ‘Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant’ van 13 juni 1833)
Overlijden:Zonen Marcellus en Otto Braet deden aangifte van overlijden
Overlijden:Overleden in huis B80 te Haastrecht (op de locatie van huidige Hoogstraat 166)
Overlijden:Overleden aan “een langzaam verval van krachten” (vermeld in rouwbrief; Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20158)
Beroep:Vermeld in bevolkingsregister Haastrecht als “rentenierster” en “grondeigenaresse”
Woonadres:Woonde in 1806 te Schoonhoven (vermeld in trouwboek van Schoonhoven)
Woonadres:Verhuisde op 10 januari 1806 naar Haastrecht (vermeld in bevolkingsregister Haastrecht)
Woonadres:Woonde in 1829 en 1839 in huis F104 aan de Hoogstraat te Haastrecht (vermeld in volkstelling Haastrecht)
Woonadres:Woonde in periode vanaf 1846 in huis B58 te Haastrecht, idem vanaf 1850 en 1860 (vermeld in bevolkingsregister Haastrecht): waarschijnlijk een hernummering van adres ‘huis F104’ uit 1839
Woonadres:Adres ‘huis B58’ te Haastrecht werd in periode vanaf 1870 hernummerd tot ‘huis B80’ (vermeld in bevolkingsregister Haastrecht)
Overig:Erfde in 1823 van haar oom Otto Braet (een broer van moeder) de firma ‘Loodwitfabriek Otto Braet’ te Schoonhoven en veranderde de naam in ‘Loodwitfabriek Hondorff Block & Braet’, na 1825 in ‘Loodwitfabriek Weduwe Hondorff Block & Braet’; zie J. MacLean, ‘Loodwitfabrieken in de negentiende eeuw’, ‘Rotterdams Jaarboekje’ (1979) 233–252; in 1840 verkocht zij de firma, waarbij de naam behouden bleef
Overig:Deed in 1825 aangifte van het overlijden van echtgenoot Salomon Bisdom van Vliet
Overig:Had steeds minstens 1 dienstbode in huis (vermeld in bevolkingsregister Haastrecht)
Overig:Het portret is een (digitaal geretoucheerd) authentiek geschilderd medaillonportret uit ca. 1806 (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 1365, te zien in de Tuinkamer van het huis)
Overig:Was grootmoeder van Paulina Bisdom van Vliet

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders …
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.4 op 12 maart 2019, om 1.27 uur.
Samenvatting | Contact