Oes Olde Lu Nr. 48 in de kwartierstaat van Paulina Bisdom van Vliet
Generatie 8    
Generatie 7  
Generatie 6
portret van Pieter Knogh
48

Pieter Knogh

* 17 april 1659, Kaub
× 14 november 1688, Dordrecht, met Petronella de Jager
29 november 1721, Dordrecht
6 december 1721, Dordrecht
wijnhandelaar en distillateur te Dordrecht
@
Kaub
Wijnstraat, Dordrecht
Boomstraat, Dordrecht
‘De drie Spaanse koopmans’, Riedijk, Dordrecht
Kinderen:
Cornelia, 1689 | Regina, 1691 | Johannes, 1693 | NN | Cornelia, 1696 | Antonie, 1698 | Antonie, 1699 | Elisabeth, 1700 | Pieter, 1703 | Arnoldus, 1709
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
PieterKnocg
Knoch
Knock
Knogh
Knol
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Cornelia1689Dordrecht4 januari1690Dordrecht
Regina17 november1691Dordrecht19 november1691Dordrecht
Johannes5 september1693Dordrecht6 september1693Dordrecht
NN1695 (?)Dordrecht
Cornelia1696Dordrecht27 februari1696Dordrecht
Antonie1698Dordrecht10 maart1698Dordrecht
Antonie29 maart1699Dordrecht1 april1699Dordrecht
Elisabeth1700Dordrecht14 november1700Dordrecht
Pieter1703Dordrecht1 april1703Dordrecht
Arnoldus29 maart1709Dordrecht
Bron:Tekst:Vindplaats:
Aantekening door tweede zoon Antonie

(…)

[…]9 den 17 april is myn vader pieter knogh geboren, te dot Caub in de onderpals, en is te dordt overlede den 29 novemb: 1721 en in de grote kerk, in de pankaras kapel begrave

(…)

Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20379
Aantekeningen:
Geboorte:Kwam volgens trouwboek van Dordrecht (in 1688) uit “Koef” (= Kaub?)
Geboorte:Volgens aantekening door tweede zoon Antonie geboren “te dot Caub in de onderpals” op 17 april […]9 (= 1659?) (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20379; zie brontekst)
Kinderen:Geboortedatum dochter Regina vermeld in aantekening door tweede zoon Antonie (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20379)
Kinderen:Een kind (waarschijnlijk eerste dochter Cornelia) is begraven op 22 april 1693 te Dordrecht, overleden “op de hoeck van niupoortjen” (vermeld in begraafboek van Dordrecht)
Kinderen:Geboortedatum zoon Johannes vermeld in aantekening door tweede zoon Antonie (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20379)
Kinderen:Een (waarschijnlijk nog ongedoopt) kind is begraven op 30 april 1695 te Dordrecht, overleden “op den Hooeck vant niupoortken” (vermeld in begraafboek van Dordrecht)
Kinderen:Een kind (waarschijnlijk eerste zoon Antonie) is begraven op 28 augustus 1698 te Dordrecht, overleden “bij ’t nieupoortie” (vermeld in begraafboek van Dordrecht)
Kinderen:Een kind (waarschijnlijk dochter Elisabeth) is begraven op 9 september 1701 te Dordrecht, overleden bij “hock vant nieuport” (vermeld in begraafboek van Dordrecht)
Kinderen:Geboortedatum zoon Arnoldus vermeld in aantekening door tweede zoon Antonie (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20379)
Kinderen:Tweede dochter Cornelia is begraven op 18 februari 1711 te Dordrecht, overleden “op de Hoeck vant Nieuwpoortie”
Overlijden:Volgens aantekening door tweede zoon Antonie overleden op 29 november 1721 te Dordrecht (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20379; zie brontekst)
Overlijden:Overleden “op de houk Van ’t Nieupoortje” (vermeld in begraafboek van Dordrecht)
Uitvaart:Belasting op het begraven: ƒ 6 (betaald aan de gaarder te Dordrecht op 5 december 1721)
Uitvaart:Begraven “met koetsen twee boven t ordinaire getal”
Uitvaart:Volgens aantekening door tweede zoon Antonie begraven in de Grote Kerk te Dordrecht, in de Pancras-kapel (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20379; zie brontekst)
Beroep:In transportakte uit 1689 van aangekocht huis vermeld als “wijncooper” (Regionaal Archief Dordrecht, Gerecht van Dordrecht, toegang 9, Protocollen van transport- en hypotheekakten 1689–1690, inv.nr. 1632, folio 39r)
Beroep:In transportakte uit 1691 van aangekocht huis vermeld als “distelateur” (Regionaal Archief Dordrecht, Gerecht van Dordrecht, toegang 9, Protocollen van transport- en hypotheekakten 1691–1692, inv.nr. 1633, folio 71v)
Beroep:Vermeld in begraafboek van Dordrecht in 1693 als “brandeweijn”
Woonadres:Woonde in 1688 in de Wijnstraat te Dordrecht (vermeld in trouwboek van Dordrecht)
Woonadres:Kocht in 1689 (met overdracht op 9 juli 1689) voor ƒ 2600 “een geheel huijs & Erve met sijnes toebehooren staen. ende gelegen op hoeck den Boomstraat, deselve straat aen eener & thuijs des Anthonij Wallbeeck aen andren sijde” te Dordrecht (Regionaal Archief Dordrecht, Gerecht van Dordrecht, toegang 9, Protocollen van transport- en hypotheekakten 1689–1690, inv.nr. 1632, folio 39r)
Woonadres:Kocht in 1691 (met overdracht op 6 november 1691) voor ƒ 3750 “een huijs ende Erve, met allen synen toebehoren staende ende gelegen binnen dese Stad, op de cant van de reviere naest het nieupoortie [= noordzijde Riedijk], daer als een voor uitbort is uythangende, de drie Spaense koopmans” (Regionaal Archief Dordrecht, Gerecht van Dordrecht, toegang 9, Protocollen van transport- en hypotheekakten 1691–1692, inv.nr. 1633, folio 71v)
Overig:Was in 1720 als getuige aanwezig bij de aangifte van het huwelijk van zoon Johannes
Overig:Een familiewapen met de vermelding “Pieter Knoch”, geschilderd op perkament door “E.S.V.Well”, is onderdeel van de collectie van Museum Paulina Bisdom van Vliet (inv.nr. 53), te zien in de Vestibule van het huis
Overig:Het portret is een fragment van een tekening door Gerrit Grasdorp (Rijksmuseum, inv.nr. RP-T-1913-158)
Overig:Was oudvader van Paulina Bisdom van Vliet

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders …
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.4 op 16 december 2018, om 23.33 uur.
Samenvatting | Contact