Oes Olde Lu Nr. 3 in de kwartierstaat van Paulina Bisdom van Vliet
Generatie 412.
* 4 mei 1737, Dordrecht
13.
* november 1744, Dordrecht
14.
* juli 1746, Leiden
15.
* februari 1746, Moordrecht
× 17 maart 1766, Dordrecht
× 15 mei 1769, Moordrecht
Generatie 36.
* 7 juni 1772, Dordrecht
7.
* februari 1780, Moordrecht
× 23 april 1799, Moordrecht
Gezamenlijke kinderen:
Maria Elisabeth (Maria), 1802 | Petronella Jacoba, 1804
Generatie 2
portret van Maria Elisabeth (Maria) Knogh
handtekening van Maria Elisabeth (Maria) Knogh
3

Maria Elisabeth (Maria) Knogh

* 11 juli 1802, Dordrecht
~ 16 juli 1802, Dordrecht
× 14 mei 1823, Dordrecht, met Abraham Ledeboer
× 11 juli 1839, Haastrecht, met Marcellus Bisdom van Vliet
7 juni 1871, Bad Ems
Haastrecht
@
Wijnstraat, Dordrecht
huis F97 > B51 > B73, Hoogstraat, Haastrecht
Kinderen:
Catharina, 1824 | Cornelis (Kees), 1826 | Catharina Geertruida (Ka), 1829 | Aegidia Johanna, 1831 | Aegidia Johanna Elisabeth (Gied), 1833 | Paulina Maria (Paulina), 1840
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Roepnaam:Familienaam:
Maria Elisabeth
Maria Elizabeth
MariaKnoch
Knogh
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Catharina29 februari1824Haastrecht
Cornelis (Kees)28 maart1826Haastrecht
Catharina Geertruida (Ka)26 december1829Haastrecht
Aegidia Johanna16 september1831Haastrecht
Aegidia Johanna Elisabeth (Gied)8 oktober1833Haastrecht
Paulina Maria (Paulina)30 juni1840Haastrecht
Bron:Tekst:Vindplaats:
Familiebericht

Heden overleed, tot mijne bittere droefheid, in den ouderdom van ruim veertig jaren, mijn geliefde Echtgenoot, de Wel Edele Heer A. LEDEBOER. Elk die hem gekend heeft zal beseffen, wat ik en mijne drie Kinderen in den waardigen Overledene verliezen.

Haastrecht den 3 September 1837.
M. E. KNOGH, Wed. A. LEDEBOER.

De Affaire zal op denzelfden voet worden voortgezet.

‘Rotterdamsche Courant’, 5 september 1837
Advertentie

Mevrouw BISDOM VAN VLIET, te Haastrecht, bij Gouda, verlangt tegen 1 Februarij eene TWEEDE MEID, die goed kan werken, bekend is met tafeldienen, kan strijken en verder het opdoen der wasch geheel voor hare rekening neemt, tusschen de 25 en 40 jaren oud.

‘Opregte Haarlemsche Courant’, 25 november 1869
Aantekeningen:
Geboorte:Geboortedatum vermeld bij doop
Huwelijk:Eerste echtgenoot Abraham Ledeboer was koopman; is overleden op 3 september 1837 in huis F97 te Haastrecht; was een zoon van Cornelis Ledeboer en achtertante Aegidia Johanna Okhuijsen en was daardoor een achterneef; was een stiefzoon van tante Beatrix Cornelia Okhuijsen (de tweede vrouw van zijn vader) en daardoor een stiefneef
Huwelijk:Tekende bij haar tweede huwelijk als “M:E: Knogh wed: ALedeboer.”
Kinderen:Dochter Catharina is overleden op 19 juni 1825 in huis F97 te Haastrecht (tegenwoordig Hoogstraat 154)
Kinderen:Dochter Aegidia Johanna is overleden op 23 april 1832 in huis F97 te Haastrecht (tegenwoordig Hoogstraat 154)
Kinderen:Dochter Catharina Geertruida (Ka) is overleden op 2 februari 1851 in huis B51 te Haastrecht (aangegeven door echtgenoot Marcellus Bisdom van Vliet)
Kinderen:Zoon Cornelis (Kees) is overleden op 13 februari 1851 in huis B51 te Haastrecht (aangegeven door echtgenoot Marcellus Bisdom van Vliet)
Kinderen:Dochter Aegidia Johanna Elisabeth (Gied) trouwde in 1855 met Theodorus Pieter Viruly
Overlijden:Overleden in het kuuroord Bad Ems in Duitsland, volgens de overlijdensakte “als badgast te Ems in het Panorama”, volgens rouwbrief (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20222) “plotseling (…) te Ems, waar zij tijdelijk tot herstel van gezondheid verblijf hield”
Woonadres:Woonde in 1829 en 1829 in huis F97 aan de Hoogstraat te Haastrecht (vermeld in volkstelling Haastrecht; tegenwoordig Hoogstraat 154)
Woonadres:Woonde in periode vanaf 1846 in huis B51 te Haastrecht, idem vanaf 1850 en 1860 (vermeld in bevolkingsregister Haastrecht): waarschijnlijk een hernummering van adres ‘huis F97’ uit 1839
Woonadres:Adres ‘huis B51’ te Haastrecht werd in periode 1870–1880 hernummerd tot ‘huis B73’ (vermeld in bevolkingsregister Haastrecht)
Overig:Had steeds meerdere dienstbodes in huis wonen en van 1850 tot 1853 ook nog gouvernante Elisabeth Esther Krom uit Gouda (vermeld in bevolkingsregister Haastrecht)
Overig:Het portret is een fragment van een authentiek geschilderd portret uit 1861 door Jacob Spoel (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 2687, te zien in de Kleine Salon van het huis)

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders …
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.4 op 25 juli 2021, om 3.20 uur.
Samenvatting | Contact