Oes Olde Lu Nr. 29 in de kwartierstaat van Paulina Bisdom van Vliet
Generatie 7    
Generatie 658.
* ± 1675, Ouderkerk aan den IJssel
59.
* ± 1685
× 2 oktober 1709, Moordrecht
Gezamenlijke kinderen:
Cornelia, 1710 | Cornelia, 1712 | Cornelis, 1714 | Beatrix, 1716 | Cornelia, 1719 | Jan, 1720 | Willem, 1723 | Neeltje, 1725 | Nicolaas, 1727 | Maria, 1728
Generatie 5
portret van Beatrix van der Geer
handtekening van Beatrix van der Geer
29

Beatrix van der Geer

* 23 september 1716, Moordrecht
~ 27 september 1716, Moordrecht
× 10 november 1745, Moordrecht, met Jacob Okhuijsen
19 juni 1801, Moordrecht
24 juni 1801, Moordrecht
@
Moordrecht
Hooigracht, Leiden
Hooglandse Kerkgracht, Leiden
Moordrecht
Kinderen:
Nicolaas Jan, 1746 | Petronella Jacoba, 1747 | Willem, 1749 | Aletta, 1750 | Cornelia Maria, 1752 | Dammes, 1753 | Dammes, 1756 | Jacob, 1759
Omdat Beatrix kapitaalkrachtiger was dan echtgenoot Jacob Okhuijsen, stond zij borg voor de pachten die hij als belastingontvanger voor zijn baantje aan het stadsbestuur van Leiden moest betalen.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
Beatriks
Beatrix
Beätrix
Biatrix
Van der Geer
Vander Geer
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Nicolaas Jan1746Leiden14 juli1746Leiden
Petronella Jacoba1747Leiden7 december1747Leiden
Willem1749Moordrecht8 januari1749Moordrecht
Aletta1750Moordrecht4 oktober1750Moordrecht
Cornelia Maria1752Moordrecht25 juni1752Moordrecht
Dammes1753Moordrecht23 september1753Moordrecht
Dammes1756Moordrecht4 februari1756Moordrecht
Jacob1759Moordrecht11 november1759Moordrecht
Bron:Tekst:Vindplaats:
Familiebericht

Onze waardige Moeder, BEATRIX VANDER GEER, Weduwe wylen JACOB OKHUYSEN, is heden, in het 87ste Jaar van haar werkzaam, zorgdragend en Kinderlievend leven, aan de gevolgen eener haar op den 6 dezer overvallen beroerte, naar 13 dagen bedlegering, overleden. Dankbaar, dat wy haar byzyn zoo lange mogten genieten, betreuren wy echter haar afsterven; doch troosten ons in de hoop, dat zy in de Eeuwige Zaligheid is ingegaan.

Moordrecht den 19 Juny 1801.
Uit aller Naam, N. J. OKHUYSEN.

‘Rotterdamsche Courant’, 25 juni 1801
Aantekening in begraafboek

[1801 Junij] 24. Is in ’t Choor der kerk; onderin N:39; buiten de Reede des avonds in stilte bijgezet het Lijk van wijlen Beatrix van der Geer wed: Jacob Okhuijsen, ’t beste kleed en Baar gebruikt
komt de kerk…17:4:—

Nog voor een kistje met het gebeente van wijlen Jacob Okhuijsen bovengemeld, welke in Novb. 1777. in dit zelvde graft was Begraven, komt de kerk…7:10—

Komt den koster. 1:10:—

NB, Voor Extra diensten en bezorgen van Lichten, bijzonder Betaald,

Zie van dit graft op den Blaffert der gravers N:39,

Streekarchief Midden-Holland, DTB Moordrecht, toegang 65, inv.nr. 24, folio 64
Aantekeningen:
Geboorte:Volgens vermelding in ‘De Nederlandsche Leeuw’ (familiebijbel Van der Geer e.a.) geboren op 23 september 1716 (‘De Nederlandsche Leeuw’ XLV (1927) 377)
Doop:Getuigen bij de doop waren Jan Boon en Geertje Maas
Kinderen:Overlijden dochter Cornelia Maria is op 13 september 1752 aangegeven bij de gaarder te Moordrecht (belasting op het begraven: ƒ 6)
Kinderen:Overlijden eerste zoon Dammes is op 3 november 1753 aangegeven bij de gaarder te Moordrecht (belasting op het begraven: ƒ 6)
Overlijden:Overlijdensdatum vermeld in familiebericht in ‘Rotterdamsche Courant’ van 25 juni 1801 (zie brontekst)
Uitvaart:Belasting op het begraven: ƒ 30 (betaald aan de gaarder te Moordrecht op 22 juni 1801)
Uitvaart:Begraven in graf 39 in de kerk van Moordrecht (in hetzelfde graf als echtgenoot Jacob Ockhuijsen); zie brontekst
Uitvaart:Volgens aantekening door dochter Aletta “woensdas 's avonds 10. Uur. bijgezet” (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20422)
Woonadres:Woonde in 1745 te Moordrecht (vermeld in trouwboeken van Leiden en Moordrecht)
Woonadres:Woonde in april 1746 “op de Hooijgraft” te Leiden (vermeld in testament, Efgoed Leiden en Omstreken, Notarieel archief, toegang 506, Notaris Willem Scheerken, inv.nr. 2014, akte 24)
Overig:Stond in 1746, 1747, en 1748 borg voor de betalingen van pachten door haar echtgenoot Jacob Okhuijsen als belastingontvanger te Leiden (vermeld in notariële akten; Efgoed Leiden en Omstreken, Notarieel archief, toegang 506, Notaris Jacob van der Does, inv.nr. 2244, akten 9 en 32 / inv.nr. 2245, akten 9, 47, en 65 / inv.nr. 2246, akten 11 en 51)
Overig:Was in 1755 getuige bij de doop van tantezegger Cornelia Aletta (!) van der Geer
Overig:Was in 1770 getuige bij de doop van kleinzoon Jacob Okhuijsen
Overig:Was in 1782 getuige bij de doop van kleindochter Beatrix Okhuijsen (dochter van Willem Okhuijsen en Cornelia van der Geer)
Overig:Was in 1782 getuige bij de doop van kleindochter Beatrix Cornelia Okhuijsen
Overig:Het portret is een fragment van een tekening door Nicolaes Aartman (Rijksmuseum, inv.nr. RP-T-1890-A-2261)
Overig:Was betovergrootmoeder van Paulina Bisdom van Vliet

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders …
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.4 op 17 december 2018, om 15.42 uur.
Samenvatting | Contact