Oes Olde Lu Nr. 24 in de kwartierstaat van Paulina Bisdom van Vliet
Generatie 7    
Generatie 648.
* 17 april 1659, Kaub
49.
* 5 juni 1666, Dordrecht
× 14 november 1688, Dordrecht
Gezamenlijke kinderen:
Cornelia, 1689 | Regina, 1691 | Johannes, 1693 | NN | Cornelia, 1696 | Antonie, 1698 | Antonie, 1699 | Elisabeth, 1700 | Pieter, 1703 | Arnoldus, 1709
Generatie 5
portret van Antonie Knogh
handtekening van Antonie Knogh
24

Antonie Knogh

* 29 maart 1699, Dordrecht
~ 1 april 1699, Dordrecht
× 31 december 1719, Westzaandam, met Grietje Abrahams Oosterhoorn
× 18 juli 1728, Dordrecht, met Catharina van Pelt
10 november 1765, Dordrecht
16 november 1765, Dordrecht
ondernemer te Westzaandam
koopman te Dordrecht
@
‘De drie Spaanse koopmans’, Riedijk, Dordrecht
Botenmakersstraat, Westzaamdam
Riedijk, Dordrecht
Wijnstraat, Dordrecht
Kinderen:
Petronella Elisabeth, 1734 | Pieter, 1735 | Paulus, 1737
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Patroniem:Familienaam:
Anthoni
Anthonie
Anthonij
Anthony
Antoni
Antonij
Antony
Teunis
Tonij
PetrsunCnogh
Cnoh
Cnoop
Knoch
Knog
Knogh
Knok
Knoop
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Petronella Elisabeth5 februari1734Dordrecht6 februari1734Dordrecht
Pieter9 oktober1735Dordrecht12 oktober1735Dordrecht
Paulus4 mei1737Dordrecht8 mei1737Dordrecht
Bron:Tekst:Vindplaats:
Eigen genealogische aantekeningen

[…]mber […] knoch, met grietie abra[h]ams oosterhoorn getrouwt, de [here ge]ve ons veel segen en voorspoet

[…]9 den 17 april is myn vader pieter knogh geboren, te dot Caub in de onderpals, en is te dordt overlede den 29 novemb: 1721 en in de grote kerk, in de pankaras kapel begrave

1666 [de]n 5 Junij is myn moeder Petronella de Jager gebore, te dorderegt en is te dort overleden den 28 april 1730 en den 3 mey in de grote kerk begraven na een siekte van 4 weke 5 dagen

1637 den 4 a[p]ril sav: 8 ure is mijn vrouw vader abraham Claese oosterhoorn gebo[r]e, tot saendam, en is gestorve den … en tot saendam aen de oosseij begrave

1655 den 31 augustus is mijn vrouw moeder neeltie pieters louwe gebore aen de oosseij van saendam, en is aen de wes seyd overlede den 26 Januarij 1726 synde saterdag savons ten halv nege en is begraven den 31 dito aen de oossey van saendam

[1]699 den 29 maert, ben ik anthoni knogh gebore, tot dorderegt op sondag savonts ter 10 ure

[17]00 den 10 septemb: is myn vrouw grietie abrahams oosterhoorn gebore aen de wes seyde van saendam, en overlede den 21 meij 172[7 s]'ynde woensdags s'middag ten 3½ uur en begrave den 27 dito aen de ooseij van saendam na een siekte van 3 dagen

1[6]93 den 5 september is myn broeder Johannes knogh geboren op saterdag s'morg: 8 ure tot dordregt en is gestorven den 5 Septemb: 1722 savons ten 5 ure en is den 10 dito begraven in de grote kerk

1691 op saterdag den 17 novemb: des morgens ten 8 ure is geboren regina knogh, en is gestorve in de kraem van haer sesde kint den 10 maert 1724 smiddags tusse 3 a 4 ure na een siekte van 9 weken 3 dagen en is donderdag den 16 maert in de grote kerk begraven

1728 den 18 July ben ik anthoni knogh getrouwt met Catrina van pelt dogter van paulus van pelt en katrina v:d: burg gebore tot rosendael synde myn t'wede vrouw de here Geef ons veel segen en voorspoet

1709: is mijn vrouw katrina van pelt gedoopt tot rosendael den 16 Junij

1713: den 23 July is gedoopt Jacobus van pelt tot rosendael myn vrouws broeder

1734 den 5 februarij smorgens ten 3 ure is geboren ons eerste kint genaemt piternella elisabet, en dien avont gedoopt in den oudestyne kerk door domene snetlage en heeft haer ten doop gehoude elisabet de Jager wedw. van gysbert van leusden

1734 den 17 Meij savons ten half ses uure sterf onse dogter Piternella elisabet na dat het vier dage aen seer sware stuyp te hadt gelegen out sijnde 3 maende 12 dagen, en is begrave in de grote kerk den 19 meij 1734

1735 den 9 o[c]tob: synde s[on]dag s'middags ten 12 u[re is geboren] ons t'wede kint genaemt pieter, en is gedoopt s'[woensdags] avont synde den 12 octob: in de oudestyne kerk door [domene] van der wal en heeft het ten doop gehoude elisabet [de] Jager wedw. gysbert van leusden

1736 den 4 Julij synde woensdag s'nagts ten half t'walif ure is overlede ons kint genaemt piter, oudt zynde agt maende 25 dage 11½ uur, en had maer wyn[ig] dage siek geweest, en is begrave den 7 Junij in de grote kerk

1737 den 4 meij synde saterdag Avont ten 8 uure is gebore [o]ns derde kint genaemt, Paulus, en is gedoopt s'woensdags avont synde den 8 meij in de oudestijne kerk door domene Jellico predikan[t] te hendrikiden ambagt, die als doen predikte, is ten doop gehoude door piternella van pelt huysvrouw van alewyn van den berg

1709: den 29 maert is gebore arnoldus knogh en is gestorven 1737 den 7 desemb: synde saterdag smorgens ten 9 uure en is begrave den … desemb: in de augustyne kerk in [het] graft van syn vrouws Catrina van poelje familie sterft sonder oor

1738 den 2 Janu: smorgens ten 11 ure is overlede Catarina van poelje synde de huysvrouw van arnoldus knogh

[In andere hand:]
1765 den 10 November sna middags om 4 Uuren is seer sn[…] Over

Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20379
Aantekeningen:
Geboorte:Volgens eigen aantekening geboren op 29 maart 1699 te Dordrecht: “[1]699 den 29 maert, ben ik anthoni knogh gebore, tot dorderegt op sondag savonts ter 10 ure” (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20379)
Geboorte:Volgens trouwboek van Roosendaal geboren te Dordrecht (vermeld bij tweede huwelijk in 1728)
Huwelijk:Eerste echtgenote Grietje Abrahams Oosterhoorn kwam uit Westzaandam; is overleden op 21 mei 1727 te Westzaandam en begraven op 27 mei 1727 te Oostzaandam, “sonder kinderen”; belasting op het begraven: ƒ 15 (betaald 22 mei 1727)
Huwelijk:Belasting op het eerste huwelijk: ƒ 30 (betaald aan de gaarder te Zaandam op 16 december 1719)
Huwelijk:Tweede huwelijk voltrokken in de Engelse kerk te Dordrecht “by our Minister in the morning service, immediately after sermon”
Huwelijk:Belasting op het tweede huwelijk: ƒ 3 per persoon (betaald aan de gaarder te Dordrecht op 23 juni 1728)
Kinderen:Geboortedata kinderen vermeld in eigen genealogische aantekeningen (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20379; zie brontekst)
Kinderen:Dochter Petronella Elisabeth is begraven op 20 mei 1734 te Dordrecht, overleden “by t nieupoortje” (= Melkpoortje = noordzijde van de Riedijk), volgens eigen aantekening (zie brontekst) overleden op 17 mei “na dat het vier dage aen seer sware stuyp te hadt gelegen” en begraven op 19 mei “in de grote kerk”
Kinderen:Zoon Pieter is begraven op 7 juni 1736 te Dordrecht, overleden “by t nieupoortje” (= Melkpoortje = noordzijde van de Riedijk), volgens eigen aantekening (zie brontekst) overleden op 4 juli (moet zijn: juni) “maer wyn[ig] dage siek geweest” en begraven op 7 juni “in de grote kerk”
Kinderen:Liet bij overlijden, volgens begraafboek van Dordrecht, 1 kind na
Overlijden:Volgens aantekening direct volgend op eigen genealogische aantekeningen overleden op 10 november 1765 (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20379; zie brontekst)
Overlijden:Overleden in de Wijnstraat (vermeld in begraafboek van Dordrecht): waarschijnlijk ter hoogte van de Schrijversstraat, te reconstrueren uit vele akten van overdracht onroerend goed waarin hij als buurman staat vermeld
Uitvaart:Belasting op het begraven: ƒ 30 (betaald aan de gaarder te Dordrecht op 15 november 1765)
Uitvaart:Begraven “met ses koetse extra”, met klokluiden “morgen 1 halfuur smidag 1½ uur” (vermeld in begraafboek van Dordrecht)
Beroep:In notariële akten vermeld als koopman
Woonadres:Woonde in 1719 “op ’t bootemakerspad” te Westzaamdam (vermeld in trouwboek van Westzaandam)
Woonadres:Woonde in 1728 te Dordrecht (vermeld in trouwboek van Roosendaal)
Woonadres:Woonde in 1728 “bij het nieupoortie” te Dordrecht (vermeld in trouwboek van Dordrecht): mogelijk bij het ‘Melkpoortje’, aan de noordzijde van de Riedijk, zoals te reconstrueren uit enkele akten van overdracht onroerend goed
Overig:Was stichter en eigenaar van zaagmolen ‘De Dordtsche Maagd’ (een achtkante bovenkruier), vermoedelijk aan de Abrahamsloot te Westzaandam; windbrief verstrekt op 3 mei 1720; op 28 augustus 1727 werd de molen “out 7 Jaren” weer verkocht; de molen werd ook wel ‘De Knogh’ genoemd; de molen is in 1746 afgebroken (informatie via www.duizendzaansemolens.nl — Stichting Archief Ron Couwenhoven)
Overig:Het portret is een fragment van een prent uit 1720 door Bernard Picart (Rijksmuseum, inv.nr. RP-P-OB-57.025)
Overig:Was betovergrootvader van Paulina Bisdom van Vliet

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders …
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.4 op 11 januari 2019, om 16.52 uur.
Samenvatting | Contact