Oes Olde Lu Nr. 22 in de kwartierstaat van Paulina Bisdom van Vliet
Generatie 7    
Generatie 644.
* 5 juni 1682, Vlaardingen
45.
* januari 1688, ’s-Gravenzande
× 12 juli 1705, Maassluis
Gezamenlijke kinderen:
Pieter, 1706 | Johanna, 1708 | Cornelia, 1709 | Nicolaas, 1710 | Jacobus, 1710 | Cornelis, 1714 | Catharina Johanna, 1717 | Catharina Johanna, 1719 | Jan, 1722 | Agatha, 1724 | Adrianus, 1726
Generatie 5
portret van Jan Braet
handtekening van Jan Braet
22

Jan Braet

* 27 maart 1722, Vlaardingen
~ 29 maart 1722, Vlaardingen
× 16 december 1754, Schoonhoven, met Paulina Maria Scheltus
27 juli 1802, Schoonhoven
30 juli 1802, Schoonhoven
baljuw van Schoonhoven, Haastrecht, en het land van Blois
raad in de vroedschap te Schoonhoven
schepen te Schoonhoven
gecommitteerde bij de Admiraliteit van Friesland te Harlingen
@
Vlaardingen
Brielle
Koestraat, Schoonhoven
Kinderen:
Johanna, 1755 | Cornelia, 1757 | Jacobus, 1758 | Otto, 1760 | Jacoba, 1761 | Paulina Maria, 1762 | Bartholomea Hermanna, 1763 | Sara, 1766 | Pieter Nicolaas, 1773 | Maria de Moor, 1778
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
JanBraat
Braet
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Johanna1755Schoonhoven18 december1755Schoonhoven
Cornelia23 juli1757Schoonhoven24 juli1757Schoonhoven
Jacobus1758Schoonhoven19 december1758Schoonhoven
Otto4 augustus1760Schoonhoven7 augustus1760Schoonhoven
Jacoba29 september1761Schoonhoven3 oktober1761Schoonhoven
Paulina Maria1762Schoonhoven2 oktober1762Schoonhoven
Bartholomea Hermanna5 september1763Schoonhoven8 september1763Schoonhoven
Sara1766Schoonhoven14 december1766Schoonhoven
Pieter Nicolaas1773Schoonhoven19 september1773Schoonhoven
Maria de Moor28 december1778Schoonhoven
Bron:Tekst:Vindplaats:
Bekendmaking

SCHOONHOVEN den 23 November. Eergisteren morgen is door de Ed. Mog. Heeren Commissarissen van Syn Doorl. Hoogheyd, onze Heere Prince Erf-Stadhouder, de Regeering deezer Stad verandert, en zyn aengesteld tot VROEDSCHAPPEN: De Heeren (…) Jan Braet, Heere van Seventer; (…) Mitsgaders tot ELECTEURS: De Heeren (…) Jan Braet, Heere van Zeventer; (…)

‘s Gravenhaegse Maendagse Courant’, 25 november 1748
Bekendmaking

SCHOONHOVEN den 4 November. Heden is op Hooggunstige recommandatie van zyne Doorluchtige Hoogheid, den Heer Prins van Orange en Nassau, Erfstadhouder &c. &c. &c., door de Ed. Achtb. de Heeren van de Vroedschap, wegens deeze Stad gedispicieerd, de Wel-Ed. Gestr. Heer Jan Braet, Vryheer van Zevender en Cabauw, Raad in de Vroedschap en Balliuw deezer Stad, Haestrecht en den Lande van Blois, om met de aanstaande Maand Mai Gecommitteerd te worden, in het Kollegie van hun Ed. Mog. de Heeren Gecommitteerde Raaden ter Admiraliteit in Friesland.

‘Oprechte Donderdagse Haerlemsche Courant’, 7 november 1776
Advertentie

*** De EXECUTEUREN in den Boedel van wylen den Heer JAN BRAET, in leven Vryheer van Zevender en Cabauw, zullen, publyk, in de St. Joris Doelen, te SCHOONHOVEN, op Woensdag den 12 January 1803, des voordemiddags ten elf uren, veilen en finaal verkopen:
Een kapitale Dubbele HUIZINGE, voorzien van diverse royale Boven- en Benedenvertrekken, beneden alle behangen, voorts Keuken, Kelder, Regenbak, Pomp en verdere Commoditeiten, met een extra groote en fraaye TUIN daar agter, beplant met diverse exquise Piramide-, Ley- en andere Vruchtbomen, mitsgaders een kapitale STALLINGE en KOETSHUIS, alles by den anderen, staande en gelegen binnen de Stad Schoonhoven, in de Koestraat, en by welgemelden Heer Jan Braet zelve bewoond en gebruikt geweest.
(…)
Nadere informatie en te bevragen by Mr. OTTO BRAET, wonende te Schoonhoven.

‘Rotterdamsche Courant’, 4 december 1802
Aantekeningen:
Geboorte:Was bij overlijden 80 jaar en 4 maanden oud (vermeld in familiebericht in ‘Rotterdamsche Courant’ van 29 juli 1802)
Geboorte:Volgens ‘Genealogie Braet’, ca. 1877, geboren op 27 maart 1722 (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20372)
Doop:Getuigen bij de doop waren Jan van der Werf en Lena Braet
Huwelijk:Belasting op het huwelijk: ƒ 60 (betaald aan de gaarder te Schoonhoven op 25 november 1754)
Kinderen:Een kind is begraven op 4 juni 1760 te Schoonhoven (belasting op het begraven: ƒ 30)
Kinderen:Geboortegegevens dochter Cornelia, zoon Otto, dochter Jacoba, dochter Bartholomea Hermanna, en dochter Maria de Moor vermeld in ‘Genealogie van de familie Ter Borch’, ca. 1877 (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20372)
Kinderen:Dochter Maria de Moor: ‘de Moor’ lijkt op een familienaam, maar is feitelijk een tweede voornaam; haar volledige naam was ‘Maria de Moor Braet’
Overlijden:Volgens rouwbrief overleden te Schoonhoven op 27 juli 1802, “ten zeven uuren (…) door de gevolgen van Beroerte en bedlegering van weinige dagen” (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20075)
Overlijden:Volgens familiebericht in ‘Rotterdamsche Courant’ van 29 juli 1802 overleden op 27 juli 1802 te Schoonhoven
Uitvaart:Belasting op het begraven: ƒ 30 (betaald aan de gaarder te Schoonhoven, onder vermelding van 30 juli 1802 als datum begrafenis)
Beroep:Werd op 21 november 1748 benoemd tot raad in de vroedschap en electeur te Schoonhoven (vermeld in ‘s Gravenhaegse Maendagse Courant’ van 25 november 1748; zie brontekst)
Beroep:Werd op 11 november 1750 benoemd tot schepen en schepen-commissaris te Schoonhoven (vermeld in ‘Oprechte Saturdagse Haerlemsche Courant’ van 14 november 1750)
Beroep:Bij begrafenis kind in gaardersregister Schoonhoven in 1760 vermeld als “Hr. Bal. Braat”
Beroep:Werd op 4 november 1776 benoemd tot gecommitteerde bij de Admiraliteit van Friesland (vermeld in ‘Oprechte Donderdagse Haerlemsche Courant’ van 7 november 1776; zie brontekst)
Beroep:In bekendmaking in ‘Oprechte Donderdagse Haerlemsche Courant’ van 7 november 1776 vermeld als “de Wel-Ed. Gestr. Heer Jan Braet, Vryheer van Zevender en Cabauw, Raad in de Vroedschap en Balliuw deezer Stad, Haestrecht en den Lande van Blois”; zie brontekst
Beroep:In familiebericht in ‘Rotterdamsche Courant’ van 29 juli 1802 vermeld als “de Wel-Edele Gestrenge Heer JAN BRAET, Vryheer van Zevender en Cabauw, Oudraad en Oud-Bailliuw”
Woonadres:Woonde in de Koestraat te Schoonhoven (afgeleid van inhoud advertentie; zie brontekst)
Overig:Was in 1784 getuige bij de doop van kleinzoon Jan Hondorff Block
Overig:Was in 1786 getuige bij de doop van kleindochter Paulina Maria Hondorff Block
Overig:Droeg de titel ‘vrijheer van Zevender en Cabauw’
Overig:Het portret is een fragment van een tekening door Pieter Louw (Rijksmuseum, inv.nr. RP-T-1947-36)
Overig:Was betovergrootvader van Paulina Bisdom van Vliet

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders …
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.4 op 14 december 2018, om 2.32 uur.
Samenvatting | Contact