Oes Olde Lu Nr. 14 in de kwartierstaat van Paulina Bisdom van Vliet
Generatie 656.
* juli 1681, Woerden
57.
* juli 1684, Zoetermeer
58.
* ± 1675, Ouderkerk aan den IJssel
59.
* ± 1685
× 9 december 1708, Zoetermeer
× 2 oktober 1709, Moordrecht
Generatie 528.
* augustus 1712, Woerden
29.
* 23 september 1716, Moordrecht
× 10 november 1745, Moordrecht
Gezamenlijke kinderen:
Nicolaas Jan, 1746 | Petronella Jacoba, 1747 | Willem, 1749 | Aletta, 1750 | Cornelia Maria, 1752 | Dammes, 1753 | Dammes, 1756 | Jacob, 1759
Generatie 4
portret van Nicolaas Jan Okhuijsen
handtekening van Nicolaas Jan Okhuijsen
14

Nicolaas Jan Okhuijsen

* juli 1746, Leiden
~ 14 juli 1746, Leiden
× 15 mei 1769, Moordrecht, met Wilhelmina Zijtregtop
× 5 mei 1805, Hoenkoop, met Margaretha de Kedts Houtman
4 maart 1832, Moordrecht
korenhandelaar te Moordrecht
lid Eerste Nationale Vergadering te Den Haag
lid en voorzitter Eerste Kamer te Den Haag
‘maire’ te Moordrecht
@
Hooglandse Kerkgracht, Leiden
huis 159, Moordrecht
Kinderen:
Jacob, 1770 | Cornelis, 1774 | Catharina, 1780 | Cornelis, 1781 | Beatrix Cornelia, 1782 | Jacoba Klazina, 1806
Tijdens de Bataafse Republiek was Nicolaas Jan afgevaardigde in de Eerste Nationale Vergadering en daarna in het Vertegenwoordigend Lichaam. In 1814 was hij één van de notabelen die over de nieuwe grondwet mochten stemmen.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
Nicolaas Jan
Nikolaas Johannes
Nikolaas Kan
Nikolaes Jan
Ockhuijsen
Ockhuizen
Ockhuysen
Okhuijsen
Okhuisen
Okhuizen
Okhuysen
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Jacob1770Moordrecht12 augustus1770Moordrecht
Cornelis1774Moordrecht2 oktober1774Moordrecht
Catharina1780Moordrecht13 februari1780Moordrecht
Cornelis1781Moordrecht14 november1781Moordrecht
Beatrix Cornelia1782Moordrecht1 december1782Moordrecht
Jacoba Klazina17 januari1806Moordrecht29 januari1806Moordrecht
Bron:Tekst:Vindplaats:
Ledenlijst en ondertekenaars steunbetuiging

NAAMLYST DER LEDEN VAN DE ZOGENAAMDE PATRIOTTISCHE SOCIETEIT, OPGERICHT IN GOUDA, DEN VIII AUGUSTUS MDCCLXXXV. EN GEDISSOLVEERD DEN XVII SEPTEMBER MDCCLXXXVII.
BENEVENS HET DANK-ADRES, MET DESZELVS ONDERTEEKENAARS.

(…)
Ockhuizen (N.J.) te Moordregt.
(…)

COPIE van het REQUEST of DANK ADRES van het Collegie van den Burger Krygsraad der Stad GOUDA, met een aantal Burgers en Inwoonders die het zelve ondertekend hebben; als ook eenige van Oudewater, Haastrecht, Boskoop, Moordrecht &c. in den Jaare 1786 overgegeven aan hun Ed. Gr. Mog. de STATEN VAN HOLLAND EN WESTVRIESLAND.

Aan de Ed. Gr. Mog. Heeren STATEN VAN HOLLAND EN WESTVRIESLAND.
Geeven met alle verschuldigde eerbied te kennen het Collegie van den Burger Krygsraad der Stad GOUDA, mitsgaders de verdere ondergetekende Burgers en Inwoonders dezer Stad, als ook van enige naby gelegen plaatsen.
(…)
Dat hy Prins van Oranje door zyn onverantwoordelyk gedrag dus natuurlyk verloren hebbende alle vertrouwen by UEd. Gr. Mog. en by de geheele Natie, de supplianten dierhalven ten sterksten moeten billyken en hoogstnoodzakelyk oordeelen de maatregelen welke UEd. Gr. Mog. hebben genomen, om Hem WILLEM DE VYFDE te ontzetten van dien invloed op de Militie van dezen Staat, welke Hy anders als Kapitein Generaal van deze Provintie zoude hebben, en die Hy zonder deze voorzieninge van UEd. Gr. Mog. zoude hebben kunnen misbruiken, om ook den Burgeren dezer Provintie het slaafsche juk op den vryen hals te dringen.
(…)

NAAMLYST der TEKENAARS van het bovengemelde REQUEST OF DANK-ADRES van het Collegie van den BURGER KRYGSRAAD, DER STAD GOUDA, Met een aantal Burgers en Inwoonders aldaar; als meede van OUDEWATER, BODEGRAVEN, BOSKOOP en andere omliggende DORPEN.

(…)
Ockhuizen (N.J.) te Moordregt.
(…)

Streekarchief Midden-Holland, Collectie varia, toegang 200, inv.nr. 2035
Advertentie

*** UIT DE HAND TE KOOP een florisante BROODBAKKERY en ERVE, met Schuur en Erf, om branding te bergen, waar in die Affaire veele Jaaren is gedaan en nog word gecontinueerd, staande en geleegen op het midden van den Dorpe van MOORDRECHT: Te bevraagen by NICOLAAS JAN OKHUYSEN, woonende te Moordrecht voornoemt.

‘Leydse Courant’, 4 maart 1805
Officiële bekendmaking

VEREENIGDE NEDERLANDEN
’S GRAVENHAGE, den 7 Maart.

LIJST van notabele personen uit de onderscheidene departementen, bestemd om te worden opgeroepen ter beoordeling van een ontwerp der grondwet voor de Vereenigde Nederlanden.

MONDEN VAN DE MAAS.
118 Personen.
(…)
Ockhuijsen … Moordrecht.
(…)

‘Nederlandsche Staatscourant’, 8 maart 1814
Aantekeningen:
Geboorte:Volgens trouwboek van Moordrecht en overlijdensakte geboren te Leiden
Huwelijk:Tweede echtgenote Margaretha de Kedts Houtman was weduwe van Vincent van Eyck, was geboren in Gouda, en woonde ten tijde van het tweede huwelijk in Moordrecht
Kinderen:Geboortedatum en -plaats dochter Jacoba Klazina vermeld in familiebericht in ‘Oprechte Haarlemsche Courant’ van 21 januari 1806
Overlijden:Overleden in huis 159 te Moordrecht
Beroep:Was eigenaar van een broodbakkerij in Moordrecht en verkocht deze in maart 1805 (zie brontekst)
Woonadres:Woonde in 1769 en 1805 te Moordrecht (vermeld in trouwboek van Moordrecht)
Overig:Deed in 1779 en 1781 bij de gaarder te Moordrecht aangifte van het overlijden van zijn schoonouders Cornelis Zijtregtop en Catharina Verhoek
Overig:Was in 1785–1787 lid van de Patriottische Sociëteit te Gouda en was medeondertekenaar van het zogenaamde ‘Dankadres’ in 1786 (Streekarchief Midden-Holland, Collectie varia, toegang 200, inv.nr. 2035; zie brontekst)
Overig:Nam deel aan de Vergadering van Notabelen die op 29 en 30 maart 1814 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam bijeenkwam om over de nieuwe Grondwet van 1814 te stemmen (eerste Grondwet van Nederland na de Franse tijd, die ‘soeverein vorst’ Willem I relatief veel macht gunde)
Overig:Het portret is een fragment van een authentiek silhouetportret uit 1796 door Hausdorff (Rijksmuseum, inv.nr. NG-402-EE)
Overig:Was overgrootvader van Paulina Bisdom van Vliet

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders …
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.4 op 12 november 2018, om 18.41 uur.
Samenvatting | Contact