Oes Olde Lu Nr. 12 in de kwartierstaat van Paulina Bisdom van Vliet
Generatie 6    
Generatie 524.25.
Gezamenlijk kind:
Paulus, 1737
Generatie 4
handtekening van Paulus Knogh
12

Paulus Knogh

* 8 mei 1737, Dordrecht
× 1792, Dordrecht, met Maria Elisabeth van Attenhoven
× 1795, Dordrecht, met Jenneke de Leeuw
2 april 1802, Dordrecht
koopman te Dordrecht
bestuurder en schepen te Dordrecht
hoofdofficier van de stad Dordrecht en de Merwede
@
Wijnstraat, Dordrecht
Kinderen:
Antonie, 1767 | Pieter Antonie, 1772
Naast zijn beroepsmatige bezigheden had Paulus als liefhebberij het aanleggen en uitbreiden van zijn rariteitenkabinet. Hij verzamelde vooral insecten en tekende deze dan na in aquarel. Na zijn dood werd de inhoud van zijn kabinet verkocht. Enkele van zijn tekeningen bevinden zich nu in de collectie van het Rijksmuseum.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
PaulusCnog
Knogh
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Antonie176714 november1767Dordrecht
Pieter Antonie1772Dordrecht10 juni1772Dordrecht
Bron:Tekst:Vindplaats:
Advertentie

*** HENDRIK DE HAAS en PIETER VAN BRAAM, Boekverkopers te Dordrecht, zyn voornemens aldaar, in het Huys genaamd de Berkenpoort, te verkoopen I. Eene Verzameling van BOEKEN, voornamentlyk betrekking hebbende tot de Natuurlyke Historie, nagelaaten door den Heer PAULUS KNOGH, in leven Koopman, mitsgaders Oud-Oudraad Scheepen en Hoofd-Officier der gemelde Stad, waar onder verscheiden voornaame Werken uitmunten, inzonderheid een Exemplaar van Cramer en Stoll’s Capellen, naar de order van Linnæus, door den Overleeden gerangschikt en eigenhandig kleurlyk beschreven. II. Het uitmuntend en alom vermaarde KABINET van NATURALIEN, van denzelfden Heere KNOGH, bestaande uit Anatomische Praeparaeten, zoogende en tweeslagtige Dieren, Slangen, Visschen, Vogels, zoo in vocht als gedroogd, allerlei In- en Uitlandsche Insecten, Mineraalen; enz. ook eenige Natuurkundige Instrumenten, waar onder een uitmuntende Senguerdiaansche Luchtpomp, naar de verbetering van VAN MARUM. — Met het verkoopen der Boeken wordt begonnen Maandag, voormiddag den 26, en van het Kabinet, den 28 September dezes Jaars, Kykdagen: Vrydag en Zaturdag te vooren. De Catalogus is alomme verzonden, en te bekomen ky gemelde Verkoopers: à twee Stuivers.

‘Leydse Courant’, 2 september 1803
Aantekeningen:
Overlijden:Overleden aan een slijmziekte (vermeld in familiebericht in ‘Amsterdamsche Courant’ van 6 april 1802)
Beroep:Nam op 2 november 1784 zitting in het college “Goede Luiden van Achten” te Dordrecht (vermeld in ‘Amsterdamsche Courant’ van 4 november 1784)
Beroep:Werd op 30 september 1786 benoemd tot schepen in Dordrecht (vermeld in ‘Leydse Courant’ van 2 oktober 1786)

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.1 op 8 november 2017, om 16.35 uur.
Samenvatting | Contact