Oes Olde Lu Nr. 10 in de kwartierstaat van Paulina Bisdom van Vliet
Generatie 640.
* mei 1684, Halle
41.
* januari 1697, Amsterdam
42.
* december 1687, Schoonhoven
43.
* oktober 1690, Schoonhoven
× augustus 1716, Amsterdam
× 14 juni 1715, Schoonhoven
Generatie 520.
* april 1722, Zutphen
21.
* juli 1722, Schoonhoven
× 5 juli 1750, Leiden
Gezamenlijke kinderen:
Fredericus Augustinus, 1751 | Fredericus Augustinus, 1753
Generatie 4
portret van Fredericus Augustinus Hondorff Block
handtekening van Fredericus Augustinus Hondorff Block
10

Fredericus Augustinus Hondorff Block

* 21 oktober 1753, Den Bosch
~ 25 oktober 1753, Den Bosch
× 16 april 1781, Schoonhoven, met Cornelia Braet
6 juli 1806, Schoonhoven
juli 1806, Schoonhoven
arts te Schoonhoven
raad in de vroedschap te Schoonhoven
@
Den Bosch
Schoonhoven
Kinderen:
NN, 1781 | Swanida Anna Elisabeth Maria, 1782 | Jan, 1784 | Paulina Maria, 1786 | Willemina Sara, 1791 | Cornelia Maria, 1795 | Fredericus Augustinus, 1797
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
Fredericus Augustinis
Fredericus Augustinus
Fredericus Augustus
Frederikus Augustinus
Fredrik Augustinus
Friederich Augustinus
Hondorf Block
Hondorff Block
Hondorff Blok
Hondsdorff Blok
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
NN13 december1781Schoonhoven
Swanida Anna Elisabeth Maria22 november1782Schoonhoven24 november1782Schoonhoven
Jan18 april1784Schoonhoven25 april1784Schoonhoven
Paulina Maria5 januari1786Schoonhoven8 januari1786Schoonhoven
Willemina Sara8 maart1791Schoonhoven13 maart1791Schoonhoven
Cornelia Maria29 augustus1795Schoonhoven30 augustus1795Schoonhoven
Fredericus Augustinus20 december1797Schoonhoven25 december1797Schoonhoven
Bron:Tekst:Vindplaats:
Ingezonden brief

Vergadering der Burger Societeit TOT NUT EN VERMAAK, binnen Schoonhoven gehouden op den 20 van Mey 1785.

(…)
God zeegene verder de pogingen van Uw Ed. en alle Braven tot herstel der Vryheid! Hy geeve Uw. Ed. en alle Voorstanders derzelve de nodige ondersteuning; en make eenmaal het Volk gelukkig in het genot dier onafhankelykheid en voorrechten, welke deszelfs Voorvaderen voor zoo veel bloed gekogt hebben.
Wy verzeekeren Uw Ed. van onze ware hoogagting, en die van alle Liefhebbers der Nederlandsche Vryheid binnen onze Stad, en noemen ons met de meeste gehegtheid en eerbied

Uw Ed. DW. Dienaren en Vrienden
Uit naam en op last van de Societeit tot Nut en Vermaak te Schoonhoven.

SCHOONHOVEN den 25 Mey 1785.

F. A. HONDORFF BLOCK.
T. DIEPRYX.
H. DE WEKKER DE GROOT.
ADR. STOLKER.

‘Zuid-Hollandsche Courant’, 6 juni 1785
Aantekeningen:
Geboorte:Volgens trouwboek van Schoonhoven geboren te Den Bosch
Geboorte:Volgens ‘Genealogie van de familie Ter Borch’, ca. 1877, geboren “bij 's Bosch” op 21 oktober 1754 (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20372); moet zijn 1753, gezien doopdatum
Doop:Gedoopt in een lutherse kerk te Den Bosch
Huwelijk:Volgens eigen aantekening op maandag 16 april 1781 “des morgens ten agt uuren in der kerke consistorie in alle stilte getrouwt” (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20363)
Kinderen:Volgens eigen aantekening werd op 13 december 1781 een dode zoon geboren (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20363)
Kinderen:Dochter Swanida Anna Elisabeth Maria, zoon Jan, dochter Paulina Maria, en dochter Willemina Sara zijn volgens eigen aantekening geboren op respectievelijk 22 november 1782, 18 april 1784, 5 januari 1786, en 8 maart 1791 (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20363)
Kinderen:Geboortedata dochter Cornelia Maria en zoon Fredericus Augustinus vermeld bij doop
Overlijden:Volgens familiebericht in ‘Rotterdamsche Courant’ van 8 juli 1806 overleden op 6 juli 1806 te Schoonhoven
Overlijden:Overlijden is op 7 juli 1806 aangegeven bij de gaarder te Schoonhoven (geen bedrag vermeld)
Beroep:In trouwboek van Schoonhoven vermeld als “Medicinae Doctor”; in doopboek en begraafboek van Schoonhoven als “Dr.”; in familiebericht in ‘Rotterdamsche Courant’ van 8 juli 1806 als “in leven Medicinæ Doctor alhier”
Woonadres:Woonde in 1781 te Schoonhoven (vermeld in trouwboek van Schoonhoven)
Overig:Werd op 27 december 1776 meerderjarig verklaard door de Staten van Holland en West-Friesland (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nr. 20359)
Overig:Behaalde op 22 april 1779 zijn doctorstitel aan de universiteit van Utrecht (proefschrift en bul: Museum Paulina Bisdom van Vliet, Archief van de familie Bisdom van Vliet, inv.nrs. 20360 en 20361)
Overig:Datum van overlijden bij gerecht van Schoonhoven foutief vermeld als 7 juli 1806
Overig:Het portret is een fragment van een authentiek geschilderd portret uit 1786 door Carel Bentfort (Museum Paulina Bisdom van Vliet, Collectie, inv.nr. 9319, te zien in de Balkonkamer van het huis)
Overig:Was overgrootvader van Paulina Bisdom van Vliet

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders …
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.4 op 28 december 2018, om 0.39 uur.
Samenvatting | Contact