Oes Olde Lu Nr. 1 in de kwartierstaat van Paulina Bisdom van Vliet
Generatie 34.
* 23 mei 1775, Gouda
5.
* 5 januari 1786, Schoonhoven
6.
* juni 1772, Dordrecht
7.
* februari 1780, Moordrecht
× 5 januari 1806, Schoonhoven
× 14 april 1799, Moordrecht
Generatie 22.
* 25 december 1806, Haastrecht
3.
* 11 juli 1802, Dordrecht
× 11 juli 1839, Haastrecht
Gezamenlijk kind:
Paulina Maria (Paulina), 1840
Generatie 1
portret van Paulina Maria (Paulina) Bisdom van Vliet
handtekening van Paulina Maria (Paulina) Bisdom van Vliet
1

Paulina Maria (Paulina) Bisdom van Vliet

* 30 juni 1840, Haastrecht
× 20 augustus 1869, Haastrecht, met Johan Jacob (Johan) le Fèvre de Montigny
1 juni 1923, Haastrecht
5 juni 1923, Haastrecht
@
huis F97 > B51, Hoogstraat, Haastrecht
Van den Boschstraat 12, Den Haag
huis B80 > B88 > B90 > B81 > C93, Hoogstraat, Haastrecht
Paulina was de laatste erfgenaam van de familie Bisdom van Vliet en leefde meer dan 40 jaar als weduwe alleen tussen de verzamelde kunstschatten. Ze liet na haar overlijden van haar woonhuis plus inboedel een museum maken. Op 13 mei 1924 ging dit museum in Haastrecht voor bezoekers open.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Roepnaam:Familienaam:
Paulina Maria
Paulina Marie
Pauline Maria
Pauline Marie
Paulina
Pauline
Bisdom
Bisdom van Vliet
Bron:Tekst:Vindplaats:
Advertentie

DANKBETUIGING.

Door deze breng ik openlijk dank aan de WelEdel Geboren Vrouwe Mevrouw de Wed. J. J. LE FEVRE DE MONTIGNY, geb. BISDOM VAN VLIET, voor het vele goede, genoten gedurende de 25 jaren, die ik bij H.Ed. in betrekking was; gevoelde ik mij daarvan overtuigd, overvloedig waren de bewijzen op 4 November, den dag van mijn Jubilé. Onvergeetlijk zal voor mij die feestdag zijn, en zal mij aansporen in mijn betrekking voort te gaan, en hetgeen mij is toevertrouwd met onvermoeiden ijver te blijven behartigen. “Moge dit nog vele jaren zijn!”

Mej. PIETJE VAN DAM.

Ook bij deze mijnen dank aan allen, die mij blijken gaven van hunne belangstelling, inzonderheid aan het Personeel van genoemde Mevrouw, vóoral mijne Kameraden, die zich zooveel moeite hebben getroost, dien dag voor mij een onvergeetlijke te doen zijn, en den genoeglijken feestavond mij door mijne geachte Mevrouw aangeboden, zoo uitstekend wisten te regelen, dat de voldoening daarvan mij immer zal bijblijven.

Mej. PIETJE VAN DAM.
Haastrecht, 14 Nov. 1894.

‘Het Nieuws van den Dag’, 15 november 1894
Verslag uit de rechtbank

Rechtzaken.
ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK.
Kamer van Strafzaken.
Zitting van Dinsdag 23 April.

(…)
Bedreiging bracht in de eerste plaats voor den strafrechter T. V., 34 jaar, winkelier te Hekendorp. De aanklacht luidt: als zoude hij den 9 Augustus 1894 te Gouda opzettelijk P. M. Bisdom van Vliet, wed. J. J. Le Fèvre de Montigny te Haastrecht schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde hebben bedreigd met een tegen het leven gericht misdrijf door haar te schrijven een brief, onderteekend “Sosiliste”, waarin hij haar laat weten, dat zij Teunis Verwoerd een groot aantal jaren geleden uit haar huis gejaagd heeft en haar verzocht om ƒ 3000 aan die Teunis Verwoerd te sturen onder de volgende bedreiging “anders moet u voor de gevolgen maar wachten” de doot staat voor u rekening als u het niet stuurt tijd van 8 dagen” “U zal het en geen poliezie de handen geven anders ziet het nog slechter voor u uit,” (…) Beklaagde, een man met een vrij dom uiterlijk ontkent den bewusten brief te hebben geschreven. Mevrouw de wed. Le Fèvre de Montigny, als getuige gehoord, verklaart, dat bekl. in een huisje, dat haar toebehoort, heeft gewoond, doch omdat de man dikwijls twist zocht met hare onderhoorigen moest zij hem uit dat huisje verwijderen. (…) Beklaagde blijft pertinent ontkennen den brief te hebben geschreven. Het O. M. waargenomen door mr. H. J. K. Dijckmeester requireerde desniettemin het maximum, nl. 4 jaar gevangenisstraf.
(…)

‘Rotterdamsch Nieuwsblad’, 24 april 1895
Advertentie

Op 6 Mei aanstaande hoopt

Æ. MUURLING

den dag te herdenken, dat hij voor 25 jaar bij mij in betrekking kwam. Voor den door hem in die jaren betoonden moed en beleid en de goede zorg, voor wat aan hem was toevertrouwd, breng ik hem gaarne openlijk mijn dank en hulde.

Haastrecht bij Gouda,
P. M. BISDOM VAN VLIET,
Weduwe J. J. Le Févre de Montignij.

‘Nieuwsblad van Friesland’, 2 mei 1914
Nieuwsbericht

— Heden, Dinsdag 17 April, is het vijftig jaren geleden, dat mejuffrouw Hermina Uittenbogaard alhier als naaister in dienst trad bij de familie Bisdom van Vliet, later mevr. Le Fèvre de Montigny. Voorwaar een zeldzaam jubileum.

‘Schoonhovensche Courant’, 13 april 1917
Aantekeningen:
Naam:In de burgelijke stand van Haastrecht, bij eigen geboorte, huwelijk, en overlijden echtgenoot Johan Jacob (Johan) le Fèvre de Montigny, vermeld met familienaam ‘Bisdom’ (zonder ‘van Vliet’): tekende bij haar huwelijk ook zelf met “P:M: Bisdom”
Naam:In het bevolkingsregister van Haastrecht tot 1890 vermeld met familienaam ‘Bisdom’ (zonder ‘van Vliet’), na 1890 met familienaam ‘Bisdom van Vliet’
Naam:In bevolkingsregister Haastrecht in periode 1900–1922 en in periode vanaf 1922 vermeld met familienaam ‘Bisdom van Vliet’, waarbij in beide gevallen ‘van Vliet’ achteraf is doorgekrast (!)
Geboorte:Geboren om 10 uur in de ochtend
Geboorte:Geboren in huis F97 aan de Hoogstraat te Haastrecht (tegenwoordig Hoogstraat 154; zie onderzoek ‘Waar woonde burgemeester Marcellus?’)
Huwelijk:Echtgenoot Johan Jacob (Johan) le Fèvre de Montigny, geboren op 8 september 1840 te Nieuwe-Tonge, was luitenant ter zee bij de marine, werd op 4 januari 1878 burgemeester van Haastrecht en Vlist, is overleden op 21 september 1881 in huis B88 te Haastrecht (was op 22 augustus 1881 nog aan het werk, getuige zijn ondertekeningen in de Burgelijke Stand van Haastrecht; overlijden aangegeven door arts François Leopold Idenburg)
Huwelijk:Oom Otto Braet Bisdom van Cattenbroek (een broer van vader) was getuige bij het huwelijk
Overlijden:Overleden om half twaalf in de ochtend
Overlijden:Overleden in huis C93 te Haastrecht (tegenwoordig Hoogstraat 166, beschermd rijksmonument nr. 512491, ‘Museum Paulina Bisdom van Vliet’)
Uitvaart:Werd bijgezet in de grafkelder in de tuin (tegenwoordig ‘Overtuin’) van haar huis te Haastrecht, naast haar echtgenoot Johan Jacob (Johan) le Fèvre de Montigny
Woonadres:Woonde in periode vanaf 1846 in huis B51 te Haastrecht, idem vanaf 1850 en 1860 (vermeld in bevolkingsregister Haastrecht; tegenwoordig Hoogstraat 154): waarschijnlijk een hernummering van geboorteadres ‘huis F97’
Woonadres:Verhuisde op 10 november 1869 naar Van den Boschstraat 12 in Den Haag (datum vermeld in bevolkingsregister Haastrecht); deze straat was destijds U-vormig en vormde een statig nieuwbouwwijkje net buiten de bebouwde kom van Den Haag, aan de Bezuidenhoutseweg; bij het bombardement van de wijk Bezuidenhout in 1945 is deze straat geheel verwoest; locatie komt overeen met tegenwoordige Prins Clauslaan in Den Haag (niet met huidige Van den Boschstraat!)
Woonadres:Verhuisde op 18 december 1877 (terug) naar Haastrecht, naar huis B80 (vermeld in bevolkingsregister Haastrecht): het in opdracht van vader nieuw opgebouwde herenhuis (tegenwoordig Hoogstraat 166, beschermd rijksmonument nr. 512491, ‘Museum Paulina Bisdom van Vliet’)
Woonadres:In de periode 1880–1900 werd adres ‘huis B80’ te Haastrecht hernummerd naar ‘huis B88’, ‘huis B90’, en ‘huis B81’ (vermeld in bevolkingsregister Haastrecht)
Woonadres:In de periode 1900–1922 werd adres ‘huis B81’ te Haastrecht hernummerd naar ‘huis C93’ (vermeld in bevolkingsregister Haastrecht); het nummer ‘C93’ was in 2017 nog op de gevel van het pand terug te vinden
Overig:Huisknecht Albert Gerrits Muurling (geb. 1869) kwam op 10 mei 1890 inwonen (vermeld in bevolkingsregister Haastrecht); hij vertrok 20 november 1899 naar het naastgelegen huis B83 (vermeld in bevolkingsregister Haastrecht; tegenwoordig Hoogstraat 168); met zijn echtgenote Johanna Frederica Charlotta van der Star (geb. 1870) kreeg hij een dochter Zwaantje Muurling (geb. 1901) en zij had een speciale vriendschap met Paulina; Albert Muurling werd secretaris en administrateur van Paulina en na haar dood de eerste bestuurder van de Stichting Bisdom van Vliet; hij is overleden in 1928

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.1 op 18 november 2017, om 1.20 uur.
Samenvatting | Contact