Oes Olde Lu Nr. 66 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 9264.
* ± 1737, Peize
265.
* 1 januari 1740, Peize
266.
* ± 1732, Peize
267.
* ± 1731, Peize
× 12 september 1762, Peize
× juli 1769, Peize
Generatie 8132.
* juni 1767, Peize
133.
* april 1772, Peize
× 28 mei 1797, Peize
Gezamenlijke kinderen:
Jan, 1798 | NN | Jantien, 1799 | Berend, 1802 | Hindrik, 1805 | Hinderkien, 1807 | Geertien, 1812 | NN, 1812
Generatie 7
handtekening van Jan Hindriks Koops
66

Jan Hindriks Koops

* 2 maart 1798, Peize
~ 4 maart 1798, Peize
× 20 september 1818, Peize, met Harmtien Jans Venekamp
18 april 1877, Peize
dienstknecht
arbeider
dagloner
@
huis 0, Peize
huis 152 > 149, Peizerwold
huis 45, Peize
huis 40 > 69, Zuurseweg, Peize
huis 262, Peize
ongenummerd huis, Peize
huis 262, Peize
Kinderen:
Hindrik, 1819 | Jan Tunnis, 1821 | Geertien, 1823 | Lina, 1826 | Jantien, 1828 | Jantien, 1830 | Teunis, 1833
Jan was 1,62 m. lang en had bruin haar en blauwe ogen.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Patroniem:Familienaam:
JanH.
Hendrik
Hendriks
Hiendriks
Hindrik
Hindriks
Koops
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Hindrik8 maart1819Peize4 april1819Peize
Jan Tunnis17 januari1821Peize4 februari1821Peize
Geertien14 oktober1823Peize2 november1823Peize
Lina10 januari1826Peize5 februari1826Peize
Jantien14 december1828Peize4 januari1829Peize
Jantien21 januari1830Peize7 maart1830Peize
Teunis3 oktober1833Peize10 november1833Peize
Aantekeningen:
Geboorte:Volgens overlijdensakte en bevolkingsregister Peize geboren op 2 maart 1798 te Peize
Kinderen:Eerste dochter Jantien is overleden in 1829 te Peize
Overlijden:Schoonzoon Hindrik Harmannus Bakker deed aangifte van overlijden
Overlijden:Overleden in het huis van dochter Geertien en schoonzoon Hindrik Harmannus Bakker
Woonadres:Woonde in 1818, 1829, 1830, 1836, 1841, 1846, 1852, 1855, 1856, 1859, 1862, 1864, 1865, 1866, 1867, en 1871 te Peize (vermeld bij achtereenvolgens huwelijk, overlijden eerste dochter Jantien, huwelijk broer Berend, overlijden nabuur Aaltien Freriks Baving, overlijden zoon Jan Tunnis, overlijden vader, huwelijk dochter Lina, eerste huwelijk dochter Geertien, huwelijk oomzegster Fenna Venema, huwelijk tweede dochter Jantien, eerste huwelijk zoon Teunis, overlijden schoonzoon Michiel Wiekema, tweede huwelijk dochter Geertien, tweede huwelijk zoon Teunis, overlijden echtgenote Harmtien Jans Venekamp, overlijden dochter Jantien, huwelijk zoon Hindrik, en overlijden kleinzoon Jan Bakker)
Woonadres:Woonde in 1819 in huis 45 te Peize (vermeld bij geboorte zoon Hindrik)
Woonadres:Woonde in 1819 en 1820 te Peize (vermeld in notariële akten)
Woonadres:Woonde in 1825 in huis 40 te Peize (DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, Lijst van bewoners, inv.nr. 80, 26 maart 1825)
Woonadres:Woonde in periode 1850-1862 in huis 40 te Peize, hernummerd tot ‘huis 69’ (vermeld in bevolkingsregister Peize): dit huis lag aan de Zuurseweg, zoals volgt uit combinatie met onderzoek bij vader (tegenwoordig Zuurseweg 13 te Peize)
Woonadres:Ingeschreven op 20 mei 1862 in huis 262 te Peize, inwonend bij dochter Geertien en schoonzoon Hindrik Harmannus Bakker (vermeld in bevolkingsregister Peize)
Woonadres:Ingeschreven in mei 1865 in een ongenummerd huis te Peize (vermeld in bevolkingsregister Peize)
Woonadres:Ingeschreven in december 1869 (opnieuw) in huis 262 te Peize, inwonend bij dochter Geertien en schoonzoon Hindrik Harmannus Bakker (vermeld in bevolkingsregister Peize): niet zeker of hij ook nog heeft gewoond in huis 123 en huis 130 te Peize
Overig:Signalement volgens certificaat Nationale Militie van 11 september 1818 (onderdeel van huwelijksbijlagen): “Lengte 5 Vt. 2 dm. 1 Streek [= 1,62 m.] / Aangezigt rond / Voorhoofd idem / Oogen blaauw / Neus groot / Mond groot / Kin rond / Haar bruin / Wenkbraauwen idem / Merkbare tekenen geene / (…)”
Overig:Huurde op 13 januari 1820 van Jan Hindriks Bakker, als voogd over de minderjarige kinderen van Roelf Ebbinge, “eene behuizinge, hof en landeryen te Peize voor een jaar (…) voor de som van ƒ 92—00” (geregistreerd door notaris Johannes Tonckens)
Overig:Was in 1830, naast o.a. zwager Klaas Martinus Venema, getuige bij het huwelijk van broer Berend met Jantien Iwes Oosterhuis
Overig:Deed in 1836 mede aangifte van het overlijden van nabuur Aaltien Freriks Baving (overleden in huis 35 te Peize)
Overig:Deed in 1841 aangifte van het overlijden van zoon Jan Tunnis
Overig:Deed in 1846, samen met zwager Klaas Martinus Venema, aangifte van het overlijden van vader
Overig:Was in 1855 getuige bij het huwelijk van oomzegster Fenna Venema met Roelf Hofman
Overig:Deed in 1859 aangifte van het overlijden van schoonzoon Michiel Wiekema, eerste echtgenoot van dochter Geertien
Overig:Deed in 1871 aangifte van het overlijden van kleinzoon Jan Bakker, zoon van dochter Geertien en schoonzoon Hindrik Harmannus Bakker
Overig:Oom Koop Jans Koops (een broer van vader) was getuige bij de geboorteaangifte van zowel eerste als tweede dochter Jantien

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.2 op 22 januari 2018, om 12.19 uur.
Samenvatting | Contact