Oes Olde Lu Nr. 658 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 122632.2633.2634.
* < 1627
2635.
× ± 1650, Steenwijk
Generatie 111316.
* < 1655, Emmen
1317.
* < 1655, Steenwijk
× 25 juli 1675, Steenwijk
Gezamenlijke kinderen:
Pelegromius, 1676 | Catharina, 1678 | Anna Catharina, 1680 | Warnerus, 1682 | Alphardus, 1687 | Theodorus, 1690 | Anna Margaretha, 1695
Generatie 10
658

Theodorus Emmen

* november 1690, Steenwijk
~ december 1690, Steenwijk
× 12 maart 1724, Gasselte, met Frouke Harms
12 augustus 1737, Gasselte
22 augustus 1737, Gasselte
chirurgijn te Gasselte
@
Steenwijk
Gasselte
Kinderen:
Hindrik, 1724 | Harm, 1726 | Alphardus, 1728 | Warnerus, 1730 | Catharina, 1731 | Hendrina, 1734 | Marchien, 1736
In 1734 werd Theodorus door een koopman uit Groningen gevorderd tot betaling van een schuld van 224 gulden. Theodorus had voor dat bedrag gedroogde kruiden gekocht, maar niet betaald omdat hij niet tevreden was over de kwaliteit. De koopman schakelde een advocaat in en die volgde een procedure uit het Drentse Landrecht. Hij kon volgens dat systeem, na de vordering — de ‘aanpanding’ — het bedrag bij de schulte van Gasselte opeisen — de ‘uitpanding’.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
Dirk
T.
Theodorus
Thodorus
Emme
Emmen
Emmens
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Hindrik1724Gasselte17 april1724Gasselte
Harm1726Gasselte27 januari1726Gasselte
Alphardus1728Gasselte24 maart1728Gasselte
Warnerus1730Gasselte19 februari1730Gasselte
Catharina1731Gasselte27 november1731Gasselte
Hendrina1734Gasselte27 januari1734Gasselte
Marchien1736Gasselte26 augustus1736Gasselte
Bron:Tekst:Vindplaats:
Vordering tot betaling van een schuld volgens Drents Landrecht

Uitpandinge voor Hinderck Jakoobs over Theodorus Emmen

Actum voor den Gerighte tot Gasselte den 25 November 1734

Compareerde in den Gerighte de Advocaat jan Dijck in qualite als Volmaght van Hindk. jacobs koopman tot Groningen ingevolge gedane Anpandinge en Daghlegginge als nu versoekende uitpandinge en aneigeninge aan de goederen (:soo naa handreghte de executie onderworpen sijn:) van Theodorus Emmen tot Gasselte, om daar uitbetalinge te bekomen van twee hondert vier en twintigh car: en 11. St: (:salvo errore calculi:) wesende een restant soo van berekende als andere onberekende boekschulden, heerkomstigh wegens verkofte en geleverde winckelwaren; funderende comparant qq: desen eisch in een extract authenticq uit des selfs Principalen Schultboek nevens comparants Procuratie in den gerighte vertoont en gelesen.
En onder deductie noghtans van onvermaedelijcke verder gedane betalinge. Dit alles bovens gedane en nogh te Doene kosten.

Voor Schreven uitpandinge met de gevoegde volmagt en autentike […]ue uit des Comparants prinsipaals Schultboek syn door mij Schults En Ceurnoten de waren de E Harm Hiddinge en Hinderck Tebinge, an Theodorus Emmen tot Gasselt wettigh geexploieteert Die hier op tot Antwoort heeft gegeven dat deese uitpandinge anneemt te willen voldoen, dogh dat twee grote vaten wiede assche van bovengemelte Coopwaer hadde ontfangen die in Deese Reken mede waren getrocken, welcke niet goet waren geweest, dat de beijde vaten op gemelte sonne wilde Corten
waar op den Comparant in qlite voorschr: den eisch bij uitpandinge genomen heeft gein[…]reert. Actum Gasselt den 25 November 1734

JAlingh
Schults
1734

Herm Hiddinge
Hindrick.tebinge

Voorschreven uitpandinge tot 224 Car: Gulden 11 Stuiver is mij door de Schults jan Alingh wegens Theodorus Emmen met een Somma van Hondert en tagheutigh Car: Gulden Geheel voldaan
Actum Groningen den 19 September 1735
Hindrick Jacobs
aeltijen van daem
[…]
P:S: het geene dat Docter Dijck ter covent van salaris is tot laste van T: Emmen en van de rechs onkoften dije dan over sijen angevent

Rekeninge aan Hinderick jacobs tot Gronn.

Hinderick jacobs koopman tot Groningen debet aan j: Dijck als volghts

voor het schrijven van een daghlegginge @ de chirurgien Theodorus Emmen tot Gasselte om op den 15. Novemb: 1734. uitgepandet te worden wegens aghterstallige Boekschulde
0—6—0
De selve per Expresse na gasselte bij het gerighte gesonden en daar an bet
0—8—0
komende voor een arrha
2—10—0
Den 14 Data voorschn heeft de E Theodorus Emmen enige dagen uitstal versoght en angenomen de kosten deswegen te sullen voldoen het welck heb toegestaan.
Voor het schrijven of bestellen van een nieuwe Daghlegginge
0—6—0
Den 25. Novemb: 1734. heb tot Gasselte de uitpandinge geschreven
0—15—0
en de selve als volmaght waargenomen, komende voor een dagh vacatie en peerdehuir
4—0—0
voor het schrijven van een Replicq op de uitpandinge
0—6—0
An verteringe volgens Quitantie betaalt
3—10—0
Den 8. Febr: 1735. bij missive een kerckensprake tot de execut: verkopinge aan het gerighte tot gasselte toegesonden, en daar nevens voor de publicatie overgestuirt
0—4—0
voor het schrijven van die brief
0—6—0
Den 21: August:, 1735 per Expresse weder een kerckensprake naar gasselte gesonden en daar an bet
0—12—0
voor de publicatie overgesonden
0—4—0
—————
Sua. 13—3—0

An De Heer Scholtes betaalt wegens d. Anpandinge en Daghlegginge met de Acten
0—12—0
wegens de uitpandinge
1—0—0
—————
14—15—0

Voorschr: veertijn Car: Glds. en vijftijn Stuivers sijn aan mij ondergeschr: door de Scholtes J: Alingh voldaan den 13. Nov: 1735

JJDijck
1735.

DrA, Schultengerechten, toegang 102, Gasselte-Borger, Acten van aanpanding en daglegging, inv.nr. 300
Aantekeningen:
Naam:Gedoopt als “Dirk”; hoewel de namen Dirk en Theodorus een volkomen andere oorsprong hebben, worden ze vaak als synoniemen gebruikt (volgens Maarten van der Meer, namendeskundige op vernoeming.nl)
Geboorte:Waarschijnlijk geboren in Steenwijk zoals broer Warnerus (afkomst vermeld bij zijn huwelijk in 1713 te Gasselte) en zus Anna Margaretha (afkomst vermeld bij haar huwelijk in 1718 te Gasselte)
Doop:Is begin december gedoopt, maar de exacte dag is niet meer leesbaar in het doopboek van Steenwijk
Uitvaart:Een broer “Emmens” vermeld bij begrafenis in het begraafboek van Gasselte: waarschijnlijk Warnerus Emmen, predikant te Gasselte
Beroep:Vermeld in het archief van Schultambt Gasselte-Borger in 1734 als “de chirurgien Theodorus Emmen tot Gasselte” (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Gasselte-Borger, Acten van aanpanding en daglegging, inv.nr. 300; zie ook brontekst)

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.2 op 22 januari 2018, om 12.20 uur.
Samenvatting | Contact