Oes Olde Lu Nr. 64 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 9256.
* < 1724, Peize
257.
* ± 1719, Peize
258.
* < 1709, Peize
259.
* < 1723, Peize
× 28 juni 1744, Peize
× ± 1735
Generatie 8128.
* 1748, Peize
129.
* 18 maart 1743, Peize
× 9 juli 1771, Peize
Gezamenlijke kinderen:
Roelf, 1772 | Popke, 1777 | Koenraad, 1779 | Harmannus, 1785
Generatie 7
handtekening van Harmannus Barelds Bakker
64

Harmannus Barelds Bakker

* 26 februari 1785, Peize
~ 27 februari 1785, Peize
× 16 mei 1813, Peizerwold, met Jantien Barelds van Peize
8 februari 1833, Peize
dienstknecht
arbeider
landbouwer te Peize
@
Brink, Peize
huis 16, Nieuwe Velddijk, Peize
huis 33, Peize
huis 17, Peize
huis 8b, Zuurseweg, Peize
huis 6a, Peize
Kinderen:
Bareld, 1814 | Hindrik, 1816 | Zwaantien, 1818 | Annegien, 1821 | Lammegien, 1823 | Harm, 1826 | Koenraad, 1828 | Harmannus, 1832
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Patroniem:Familienaam:
Harmanes
Harmannes
Harmannus
Harmans
Harmanus
Hermannus
B
Barelds
Barels
Barelts
Bakker
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Bareld18 maart1814Peize27 maart1814Peize
Hindrik18 mei1816Peize2 juni1816Peize
Zwaantien25 oktober1818Peize6 december1818Peize
Annegien28 mei1821Peize5 augustus1821Peize
Lammegien14 november1823Peize7 december1823Peize
Harm5 maart1826Peize2 april1826Peize
Koenraad28 oktober1828Peize1828Peize
Harmannus8 september1832Peize3 maart1833Peize
Aantekeningen:
Naam:Nam in 1812 officieel de familienaam ‘Bakker’ aan
Naam:Broers Popke en Koenraad waren getuigen bij het huwelijk en tekenden (nog) als “P: Barels” en “K: Barelts”, hoewel zij inmiddels ook officieel de familienaam ‘Bakker’ droegen
Geboorte:Volgens overlijdensakte geboren op 26 februari 1785 te Peize
Huwelijk:Huwelijk voltrokken in de gemeente Eelde (dat toen ook Peize omvatte), waarschijnlijk in het huis ‘Woldrust’ te Peizerwold, de woning van de toenmalige burgemeester G.C.F. Gasinjet
Kinderen:Zonen Bareld en Hindrik zijn geboren te Peize, gemeente Eelde: Peize was toen nog geen aparte gemeente
Kinderen:Liet bij overlijden, volgens overlijdensakte, 8 kinderen na (elk met naam vermeld)
Kinderen:Broer Koenraad en schoonvader Bareld Hindriks van Peize waren getuigen bij de geboorteaangiften van zoon Hindrik, dochter Zwaantien, dochter Annegien, en zoon Harm
Kinderen:Broer Popke was getuige bij de geboorteaangifte van dochter Lammegien
Kinderen:Broers Popke en Koenraad waren getuige bij de geboorteaangifte van zoon Koenraad
Kinderen:Zoon Harmannus was in 1854 “broodbakker” te Een (vermeld bij huwelijk zoon Harm, waar zoon Harmannus getuige was)
Overlijden:Overleden in huis 6a te Peize
Overlijden:Broer Koenraad deed aangifte van overlijden
Overlijden:Was mogelijk in september 1832 al ziek, want liet de aangifte van geboorte zoon Harmannus over aan vroedvrouw Geessien Wiekema en zou 5 maanden later overlijden
Beroep:Vermeld in OAT kadaster Peize uit 1832 te Peize afwisselend als arbeider en landbouwer
Woonadres:Woonde in 1812 in huis 33 te Peize, bij of samen met zijn broer Popke (DrA, Collectie registers van aanneming van geslachtsnamen, toegang 176.02, Eelde en Peize, inv.nr. 10)
Woonadres:Woonde in 1813, 1819, 1820, en 1821 te Peize (vermeld bij achtereenvolgens huwelijk, overlijden nabuur Hindrik Gerrit Hindriks, overlijden moeder, en huwelijk schoonzus Grietien)
Woonadres:Woonde in 1818, 1822, 1823, 1828, 1830, en 1832 te Peize (vermeld in notariële akten)
Woonadres:Woonde in 1818 in huis 17 te Peize (vermeld bij geboorte dochter Zwaantien)
Woonadres:Woonde in 1825 in huis 17 te Peize (DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, Lijst van bewoners, inv.nr. 80, 26 maart 1825)
Woonadres:Woonde in 1830 en 1832 in huis 8b aan de Zuurseweg te Peize (volgt uit combinatie boedelscheiding uit 1830 en OAT kadaster Peize uit 1832; tegenwoordig Zuurseweg 36 te Peize)
Overig:Betaalde 1 gulden en 10 stuivers op 26 mei 1808 aan de diaconie van Peize voor het “Beste Laken” bij de begrafenis van vader (DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, Ontvangsten/uitgaven voor de armen, inv.nr. 60c)
Overig:Verkocht op 1 oktober 1818 aan Sjabbe Atens Holt “een eikenbosjen te Peize gelegen achter de Breukakkers” voor 75 gulden (geregistreerd door notaris Johannes Tonckens)
Overig:Deed in 1819 mede aangifte van het overlijden van nabuur Hindrik Gerrits Hindriks
Overig:Deed in 1820 aangifte van het overlijden van moeder
Overig:Was in 1821, samen met o.a. Jannes Adams Suurd, getuige bij het huwelijk van schoonzus Grietien Barelds van Peize met Hindrik Adams Suurd, zoon van Adam Christiaan Reinders Suurd en Jantien Jans Schuurman
Overig:Tekende op 27 april 1823 (als passieve getuige) een akte van notoriteit, opgesteld door notaris Johannes Tonckens, ter bevestiging van het overlijden van alle grootouders van Jantien Stevens Brink
Overig:Kwam in 1830 een boedelscheiding overeen met schoonvader Bareld Hindriks van Peize (vastgelegd bij notaris Johannes Tonckens op 30 maart 1830, in akte 34; zie ook brontekst bij schoonvader) en echtgenote Jantien Barelds van Peize kreeg daarbij toebedeeld: huis 8b met een deel van een kamp en een perceel hooiland, totaal gewaardeerd op 800 gulden
Overig:Bezat volgens OAT kadaster Peize uit 1832: huis en erf op perceel E 564 aan “de Zuurtsche weg” te Peize (waarschijnlijk huis 8b; tegenwoordig Zuurseweg 36 te Peize), 2 percelen bouwland (E 563, ten zuiden van het huis, op “de Zuurtsche kampen”, en E 655, aan de noordzijde van “de Agterom weg”, tegenwoordig ingeklemd tussen de N386-Bunnerveenseweg en de Hornweg), 3 percelen hooiland (A 93, A 94, en F 142), 3 percelen weiland (D 267 t/m D 269), en een perceel hakbos (D 266)
Overig:Geboortedatum zoon Harmannus in doopboek Peize foutief vermeld als 6 oktober 1832
Overig:Doopdatum zoon Koenraad in doopboek Peize niet volledig ingevuld (enkel december 1828)

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.2 op 22 januari 2018, om 12.19 uur.
Samenvatting | Contact