Oes Olde Lu Nr. 62 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 8248.
* december 1769, Haren
249.
* december 1767, Gasselte
250.
* ± 1786, Westernieland
251.
* 16 maart 1785, Groningen
× 6 november 1791, Haren
× 11 februari 1810, Groningen
Generatie 7124.
* april 1802, Onnen
125.
* 25 december 1810, Groningen
× 31 juli 1830, Haren
Gezamenlijke kinderen:
Gerrit, 1831 | Egbert, 1833 | Jan Gerrits, 1835 | Geert, 1840 | Hindrik, 1847 | Geertje, 1852 | Borgert, 1856
Generatie 6
handtekening van Egbert Vrieling
62

Egbert Vrieling

* 7 oktober 1833, Glimmen
× 22 november 1856, Haren, met Janna Pauwels
× 2 december 1882, Haren, met Harmtien Nijdam
23 december 1896, Onnen
dienstknecht
scheepstimmerknecht te Hoogezand
arbeider
timmerman te Onnen
@
huis C54, Glimmen
huis A24, Haren
huis A25b, Haren
huis B23a, Hoogezand
huis B15, Hoogezand
huis C7 > C9, Onnen
huis C3, Onnen
Kinderen:
Jeigien, 1857 | Henderikus, 1858 | Jeichien, 1861 | Borgert, 1863 | Hendrik, 1866 | Jeichien, 1867 | Geessien, 1870 | Geertje, 1873 | Janna, 1876
Om te kunnen hertrouwen met Harmtien Nijdam, de weduwe van zijn overleden broer Gerrit, kreeg Egbert dispensatie bij Koninklijk Besluit, getekend door koning Willem III en de minister van Justitie, Anthony Modderman. Egbert was eerder dat jaar weduwnaar geworden.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
EgbertFrieling
Vrieling
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Jeigien2 mei1857Hoogezand
Henderikus14 mei1858Onnen
Jeichien5 juli1861Onnen
Borgert9 november1863Onnen
Hendrik19 februari1866Onnen
Jeichien8 april1867Onnen
Geessien7 april1870Onnen
Geertje11 februari1873Onnen
Janna10 juni1876Onnen
Bron:Tekst:Vindplaats:
Koninklijk Besluit

2 November 1882.
No. 24

UITTREKSEL

Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Op de aan Ons ingediende verzoekschriften om vergunning tot het aangaan van een huwelijk;
Gezien de ten deze ingewonnen berigten, mitsgaders het rapport van Onzen Minster van Justitie van den 28 October 1882, 1ste afd., No. 95;
Gelet op art. 88 No. i van het Burgerlijk Wetboek;
Hebben goedgevonden en verstaan, met vrijstelling van het aldaar voorkomend verbod, het aangaan van een huwelijk te vergunnen aan
1e. Egbert Vrieling, weduwnaar van Janna Pauwels te Onnen, gemeente Haren, met Harmtien Nijdam, weduwe van Gerrit Vrieling;
2e enz.
wordende de bevoegde ambtenaar van den burgerlijken stand gelast om van deze vrijstelling in zijne registers aanteekenning te houden.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 2 November 1882.
(Get.) WILLEM.

De Minister van Justitie,
(get) A.E.J. Modderman.

Overeenkomstig het orgineel,
De Sectretaris-Generaal bij het Departement van Justitie,
(Get) Clant.
Voor eensluidend uittreksel,
De Secretaris-Generaal voornoemd,
Clant

GrA, BS Haren, Huwelijksbijlagen 1882, nr. 29
Aantekeningen:
Geboorte:Geboren in huis C54 te Glimmen
Huwelijk:Tweede echtgenote Harmtien Nijdam was de weduwe van zijn in 1881 overleden broer Gerrit, en daarvoor van Derk Makken; dispensatie voor huwelijk verleend bij Koninklijk Besluit van 2 november 1882, nr. 24; zij kwam uit Hoornsedijk
Kinderen:Dochter Jeigien is overleden in 1857 in huis B15 te Hoogezand
Kinderen:Eerste dochter Jeichien is overleden in 1862 te Onnen
Kinderen:Zoon Hendrik is overleden in 1866 te Onnen
Kinderen:Dochter Janna is overleden in 1876 te Onnen
Overlijden:Schoonzoon Jans Bonder deed aangifte van overlijden
Beroep:Bij achtereenvolgens geboorte en overlijden dochter Jeigien in 1857 vermeld als scheepstimmerknecht
Beroep:Bij huwelijk broer Geert in 1864, tweede huwelijk broer Gerrit in 1871, huwelijk zus Geertje in 1874, huwelijk broer Borgert in 1878, en bij huwelijken diverse kinderen sinds 1886 vermeld als timmerman
Woonadres:Woonde in 1840 in huis A25b te Haren (vermeld in volkstelling Haren)
Woonadres:Woonde in 1856 te Haren (vermeld bij huwelijk)
Woonadres:Ingeschreven op 1 mei 1857, afkomstig uit de gemeente Haren, in huis B23a te Hoogezand en vertrok op 22 juli 1858 naar de gemeente Haren (vermeld in bevolkingsregister Hoogezand)
Woonadres:Woonde in 1857 te Hoogezand (vermeld bij overlijden dochter Jeigien)
Woonadres:Woonde in periode 1850-1860, vanaf enig moment, waarschijnlijk na 1858, in huis C7 te Onnen (vermeld in bevolkingsregister Haren)
Woonadres:Woonde in periode 1860-1880 als arbeider in huis C9 te Onnen (waarschijnlijk een hernummering van adres ‘huis C7’ uit de vorige periode) en huis C3 te Onnen (vermeld in bevolkingsregister haren)
Woonadres:Woonde in 1862, 1863, 1864, 1866, 1871, 1874, 1876, 1878, 1880, 1882, 1886, 1889, 1892, en 1894 te Onnen (vermeld bij achtereenvolgens eerste huwelijk broer Gerrit, overlijden eerste dochter Jeichien, huwelijk broer Jan Gerrits, huwelijk broer Geert, overlijden zoon Hendrik, tweede huwelijk broer Gerrit, huwelijk zus Geertje, overlijden dochter Janna, huwelijk broer Borgert, huwelijk zoon Henderikus, overlijden eerste echtgenote Janna Pauwels, eigen tweede huwelijk, huwelijk zoon Borgert, huwelijk tweede dochter Jeichien, huwelijk dochter Geessien, en huwelijk dochter Geertje)
Woonadres:Woonde in periode 1880-1890 als timmerman in huis C3 te Onnen (vermeld in bevolkingsregister Haren)
Woonadres:Woonde in periode vanaf 1890 als timmerman in huis C3 te Onnen (vermeld in bevolkingsregister Haren)
Overig:Was in 1862 getuige bij het huwelijk van broer Gerrit met Ida Brink
Overig:Was in 1863 getuige bij het huwelijk van broer Jan Gerrits met Engelina de Groot, dochter van Jan de Groot en Annechien Tebbes Hindriks
Overig:Was in 1864 getuige bij het huwelijk van broer Geert met Annechien Hindriks Hollander
Overig:Was in 1871 getuige bij het huwelijk van broer Gerrit met Harmtien Nijdam, zijn op dat moment toekomstige tweede echtgenote
Overig:Was in 1874 getuige bij het huwelijk van zus Geertje met Hendrik Kamps
Overig:Was in 1878 getuige bij het huwelijk van broer Borgert met Hinderika Pauwels, een nicht van eerste echtgenote Janna Pauwels

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.2 op 22 januari 2018, om 12.19 uur.
Samenvatting | Contact