Oes Olde Lu Nr. 6 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 524.
* 14 april 1864, Saaksum
25.
* 25 februari 1864, Garnwerd
26.
* 2 januari 1865, Garmerwolde
27.
* 26 november 1866, Westerbroek
× 10 december 1887, Ezinge
× 27 september 1890, Ruischerbrug
Generatie 412.
* 14 september 1888, Garnwerd
13.
* 12 april 1891, Middelbert
× 28 november 1914, Ruischerbrug
Gezamenlijk kind:
Albert (Ab), 1916
Generatie 3
portret van Albert (Ab) Datema
handtekening van Albert (Ab) Datema
6

Albert (Ab) Datema

* 6 augustus 1916, Groningen
× 28 april 1941, Groningen, met Gaatske (Gatie) Por
22 januari 1990, Groningen
26 januari 1990, Groningen
jongste bediende advocatenkantoor te Groningen
administratief medewerker Gemeentereiniging te Groningen
kassier Gemeenteontvanger te Groningen
boekhouder en zakelijk leider Noordelijk Filharmonisch Orkest te Groningen
@
Verlengde Willemstraat 2, Groningen
Verlengde Oosterweg 119, Groningen
Reinautstraat 54, Groningen
Moesstraat 47, Groningen
Tuinbouwstraat 62a, Groningen
Eyssoniusplein 19, Groningen
Eyssoniusstraat 19, Groningen
J.C. Kapteynlaan 15a, Groningen
Ratelaarweg 12, Haren
Clematisweg 23, Haren
M.K. Gandhiplein 122, Groningen
Kinderen:
Hemme (Herman), 1942 | Roelina Jechiena (Roeli), 1945 | Robert Albert (Rob), 1951
Ab was tijdens de mobilisatie van 1939–1940 sergeant bij het twaalfde regiment infanterie, gelegerd te Haarlem (3-I-12 R.I.).
In de winter van 1944-1945 was Ab mede-organisator van een initiatief van de Reinigingsdienst in Groningen om de collega’s van Stadsreiniging Amsterdam van voedsel te voorzien.
Ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum ontving Ab op 6 juni 1974 de gouden eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, en de gouden speld van de gemeente Groningen uit handen van wethouder Jacques Wallage.
Tussen 1953 en 1984 deed Ab genealogisch onderzoek, o.a. naar zijn eigen voorouders en die van zijn vrouw Gatie Por, maar vooral naar een verband tussen de verschillende families ‘Datema’.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Roepnaam:Familienaam:
Alb.
Albert
AbDatema
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Hemme (Herman)1942Groningen
Roelina Jechiena (Roeli)2 februari1945Groningen
Robert Albert (Rob)12 december1951Groningen
Bron:Tekst:Vindplaats:
Herinnering van Aijolt Kloosterboer

Maar ik heb dus een keer…
Een collega-sergeant van mijn onderdeel — dat was eh… Datema, Albert Datema — die werkte bij de Reinigingsdienst in Groningen. Enne… Die kwam op een gegeven moment, die zegt tegen mij: “Collega’s in Amsterdam: die verhongeren”, zegt-ie. “Die kunnen hun werk niet meer doen. Dat eh… Kun jij daar wat aan doen? Ik heb een schip ter beschikking”, zegt-ie. “Die stuur ik dan naar Heiligerlee. Over ’t Winschoterdiep. Als jij er nou wat in kunt doen…”
Nou, toen ben ik met paard en wagen op ’t end van Westerlee begonnen: bij alle boeren langs. Ik heb ze ’t verhaal verteld. En uiteindelijk hebben we in drie dagen… heb ik — een klein schuitje, hoor — volgekregen met graan, klandestien, en met allerlei andere zaken. En die moest toen naar Amsterdam, met die schipper.

Veteraneninstituut, Interviewproject Nederlandse Veteranen, Aijolt Kloosterboer, ID 467, 2 juli 2008 (fragment)
Herinnering van Paul Datema

Op 1 maart 1954 verscheen het eerste nummer van het Mededelingenblad van de Afdeling Groningen van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Voor de redactiecommissie werd toen genoemd dhr. A. Datema, Eyssoniusstraat 19 te Groningen. (…) De herinnering aan hem en zijn speurwerk geeft een aardig beeld van onze werkwijze en onze problemen zo’n 50 jaar geleden.
(…) Hij had vele gegevens uit de burgerlijke stand in het het Rijksarchief over de jaren 1811-1842. Na 1842 was de burgerlijke stand toen nog niet openbaar en moesten dus andere wegen gezocht worden voor verbindingen door de laatste 100 jaar tot het heden, zoals familieherinneringen, oude rouwbrieven, zerken op kerkhoven en begraafplaatsen en gegevens van gemeentehuizen, waarvoor dan leges betaald moesten worden.
(…) Vele zaterdagen was Albert op zijn brommer de provincie in gereden en had contacten gekregen met vele naamgenoten: waren zij familie van elkaar? (…) Op papier had Albert minstens vijf verschillende takken, maar waren het takken van dezelfde stam? Met deze vragen was Albert bezig toen ik met hem in contact kwam.
Nadat hij mij bij hem thuis uitvoerig ingelicht had over zijn vondsten, nam hij mij enige dinsdagavonden mee naar het Rijksarchief om mij daar wegwijs te maken. (…)

P. Datema, ‘Albert Datema’, ‘Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde’ 50 (2005) 7–8
Nieuwsbericht

Over twee jaar weer naar Biennale?
N.F.O. IN ZAGREB: EEN INGRIJPENDE ERVARING

(…)
Het NFO stapte zaterdagmiddag weer in het vliegtuig. Onderweg maakte wethouder J. J. H. van der Ree, die met veel animo de verrichtingen van het orkest gevolgd had, een compliment aan het adres van het orkest — onder luid applaus — aan de organisator van de reis, de heer A. Datema.

‘Nieuwsblad van het Noorden’, 20 mei 1969
Nieuwsbericht

Jubilaris in het zonnetje gezet
A. Datema “ruggegraat van NFO”

(…)
De heer Datema (58) herdacht gistermiddag tijdens een druk bezochte receptie in de foyer van het Cultuurcentrum dat hij veertig jaar in dienst was van de gemeente Groningen, waarvan de laatste 17 jaar als administrateur van het Noordelijk Filharmonisch Orkest. NFO-voorzitter drs. M. J. G. Vierstra vond, dat de heer Datema in zijn “afwisseling van rust, boosheid en humor” de situatie in een explosief bedrijf als een orkest is, duidelijk weerspiegelt. Tweede concertmeester Sybrand Poort complimenteerde de heer Datema “die altijd de menselijke kant ziet achter de zaken”, namens het orkest, directeur R. Ottes deed dat namens het bureau. (…)

‘Nieuwsblad van het Noorden’, 7 juni 1974
Herinnering van kleinzoon Marco Bakker

Kijk nu op Nederland 2 naar een klassiek concert. Moet bij zo'n concert altijd aan mijn grootvader denken. Ik mocht als kind met hem mee naar een klassiek concert in Groningen. Ik zal een jaar of 10 zijn geweest. Opa was toen al met pensioen. De kaartjescontroleur herkende hem niet, waarop opa hem nog even uitlegde dat hij járen voor het NFO had gewerkt. In de pauze gingen we al weg, want mijn grootmoeder wilde niet dat opa mij een heel concert zou “aandoen”. Uiteindelijk is het één van de dierbaarste herinneringen aan mijn grootvader geworden.

‘Facebook’-post, 4 augustus 2014
Aantekeningen:
Geboorte:Waarschijnlijk geboren op Verlengde Willemstraat 2 te Groningen, getuige het adres “Willemstraat” op een kwitantie (in familiearchief) van G.D. Groenhoff voor een kinderwagen die op 19 augustus 1916 werd aangeschaft door “Datema”, in combinatie met “Verlengde Willemstraat 2” als één van de vermelde adressen van het ouderlijk gezin 1914-1920 in het bevolkingsregister Groningen; het oorspronkelijke huis is in 1989 vervangen door een ander gebouw en het adres is opgeheven; locatie: 53°12'29,65"N 6°34'39,55"O
Overlijden:Overleden in het Academisch Ziekenhuis Groningen
Uitvaart:Uitvaart was een crematie
Beroep:Vanaf 18 juli 1932 in dienst als jongste bediende bij advocaat en procureur Jan Aksel Wolthuis op Sint Jansstraat 11 te Groningen, op de hoek met de Schoolstraat (vermeld in aanstellingsbrief en brochure NFO, beide in familiearchief; het gebouw waarin dit kantoor gevestigd was, is rond 1970 afgebroken en vervangen door een uitbreiding van de muziekschool)
Beroep:Vanaf 6 juni 1934 in dienst bij de Gemeentereiniging in Groningen (administratief), gestart als klerk-typist (vermeld in getuigschrift en brochure NFO, beide in familiearchief); het kantoor van de Gemeentereiniging (of ‘Gemeentelijke Reinigingsdienst’) was in deze periode gevestigd op Rademarkt 34 te Groningen, op de hoek met de Radebinnensingel (afgebroken eind jaren 60 van de 20e eeuw; plaats nu ingenomen door hoofdbureau van politie)
Beroep:Vanaf 1 april 1951 in dienst bij de Gemeenteontvanger als kassier, eerst in de rang van “administratief ambtenaar”, later “commies” (vermeld in artikel ‘Nieuwsblad van het Noorden’ van 6 juni 1974, brochure NFO in familiearchief, en eigen genealogisch onderzoek: Collectie Albert Datema, inv.nrs. 1, 2, 8, 9, en 10); het kantoor van de Gemeenteontvanger (of ‘Ontvanger der Gemeente’) was in deze periode gevestigd op Oude Boteringestraat 19 te Groningen
Beroep:Vanaf 1 september 1957 in dienst bij de Groninger Orkest Vereniging als boekhouder, in de rang van “administratief ambtenaar A eerste klasse” (vermeld in artikel ‘Nieuwsblad van het Noorden’ van 6 juni 1974 en brochure NFO in familiearchief); het orkest was toen gehuisvest in ‘De Harmonie’, op Oude Kijk in ’t Jatstraat 26 te Groningen
Beroep:De Groninger Orkest Vereniging werd in 1961 omgedoopt tot ‘Noordelijk Filharmonisch Orkest’; in 1973 verhuisde het NFO naar ‘De Oosterpoort’, op Trompsingel 27 te Groningen
Beroep:Was in juni 1974, ten tijde van ambtsjubileum, “hoofdcommies A” bij het Noordelijk Filharmonisch Orkest: functie toen ook wel omschreven als “administrateur” en “administratief-organisatorische leiding” (vermeld in uitnodiging receptie in familiearchief en artikel ‘Nieuwsblad van het Noorden’ van 6 juni 1974)
Beroep:Nam op 5 december 1980 afscheid van het Noordelijk Filharmonisch Orkest vanwege zijn pensioen sinds 1 augustus 1980: functie toen omschreven als “adjunkt-directeur” en “orkestinspekteur”, in de rang van “referendaris” (vermeld in brochure NFO in familiearchief)
Woonadres:Woonde op 1 januari 1921 op Reinautstraat 54 te Groningen
Woonadres:Woonde in de periode 1927-1936 op Moesstraat 47 te Groningen, getuige adressering persoonlijke documenten in familiearchief, advertenties in het ‘Nieuwsblad van het Noorden’, en een foto van de woning-winkel met moeder in de deuropening
Woonadres:Ingeschreven op Tuinbouwstraat 62a te Groningen op 5 mei 1936
Woonadres:Ingeschreven op Eyssoniusplein 19 te Groningen op 28 april 1941
Woonadres:Ingeschreven op Eyssoniusstraat 19 te Groningen op 28 april 1947
Woonadres:Ingeschreven op J.C. Kapteynlaan 15a te Groningen op 3 december 1963
Woonadres:Ingeschreven op Ratelaarweg 12 te Haren op 29 april 1974
Woonadres:Ingeschreven op Clematisweg 23 te Haren op 15 december 1987
Woonadres:Ingeschreven op M.K. Gandhiplein 122 te Groningen op 1 augustus 1989
Overig:Slaagde op 8 juli 1932 voor het mulo-diploma, in mei 1933 voor het ‘snelheidsdiploma typist’ (na examen van de “Algemeene Stenografen Bond”), in mei 1934 voor het einddiploma van de ‘Vijfjarige Middelbare Handelsavondschool’ (gevestigd aan de Violenstraat), in augustus 1935 voor het examen boekhouden (van de ‘Vereeniging van Leeraren’), en in december 1935 voor het ‘examen voor sergeant’ bij het ‘Landstormverband Groningen, Instituut der Vooroefeningen’ (volgens achtereenvolgende bekendmakingen in ‘Nieuwsblad van het Noorden’)
Overig:Werd op 20 maart 1936 bevorderd van korporaal tot sergeant (volgens bekendmaking in ‘Nieuwsblad van het Noorden’ van 26 maart 1936)
Overig:Was tijdens de mobilisatie 1939–1940 gelegerd te Haarlem: getuige foto's ingekwartierd in de toenmalige Cornelis Houtmanschool op Weltevredenplein 1 (tegenwoordig Weltevredenstraat 9) in Haarlem-Noord; diende toen (zoals vermeld in zijn ‘Oorlogszakboekje’) als dienstplichtig militair van de lichting 1936 (I-54), in de rang van sergeant bij de 3e compagnie in het 1e bataljon van het 12e regiment infanterie (3-I-12 R.I.), onder kapitein E.H. Huizinga, en ging met groot verlof op 10 juni 1940; het 12e regiment infanterie was onderdeel van de 3e divisie in het 1e legerkorps, dat was belast met de verdediging van het westfront van de ‘Vesting Holland’; het 1e bataljon van het 12e regiment infanterie hoefde in de meidagen van 1940, afgezien van 2 secties, niet in actie te komen en bleef in Haarlem
Overig:Deed tussen 1953 en 1984 genealogisch onderzoek, o.a. naar zijn eigen voorouders, die van zijn echtgenote Gatie Por, naar de nakomelingen van verschillende families ‘Datema’ (met name de dragers van de familienaam), en naar een mogelijk gezamenlijke oorsprong van de Datema’s; had daarbij een regelmatige uitwisseling van gegevens met medeonderzoeker Paul Datema; de ‘Collectie Albert Datema’ bestaat uit 7 versies genealogieën, 2 versies parentelen, 7 versies kwartierstaten, diverse afstammingsreeksen, 6 versies artikelen over het geslacht Datema, correspondentie met andere onderzoekers en/of Datema’s, en ander materiaal (totaal 37 inventarisnrs.)

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.3 op 25 januari 2018, om 1.07 uur.
Samenvatting | Contact