Oes Olde Lu Nr. 472 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 11    
Generatie 10  
Generatie 9
472

Cornelis Gerbens

* < 1712, Visvliet
× 6 juli 1732, Visvliet, met Menke Fridzers
> 1763, Visvliet
boekweitteler te Lutjegast
@
Visvliet
Lutjegast
Visvliet
Kinderen:
Fridzer, 1733 | Hinke, 1735 | Geertje, 1737 | Gerben, 1739 | Haske, 1741 | Fridzer, 1744 | Willem, 1747
Vanwege klachten over dronkenschap werd Cornelis in de zomer van 1763 voor de kerkenraad van Visvliet geroepen. Cornelis was daar niet van gediend en liet de schoolmeester, die hem kwam ophalen, in een schijnbaar emotioneel betoog weten “dat hij Lasten en ellenden genoeg hadde en indien meer wierden toegedaan dat hij in wanhoop zou moeten omkomen”. Twee maanden later bood hij alsnog zijn excuses aan de kerkenraad aan.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Patroniem:
Cornelis
Cornelius
Cornellis
Gerbens
Germs
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Fridzer173310 mei1733Visvliet
Hinke173530 januari1735Visvliet
Geertje17375 april1737Visvliet
Gerben17399 augustus1739Visvliet
Haske17411 oktober1741Visvliet
Fridzer1744Visvliet29 november1744Visvliet
Willem1747Visvliet8 oktober1747Visvliet
Bron:Tekst:Vindplaats:
Handelingen kerkenraad Visvliet

Consistorie gehouden in onze kerk te visvliet den 3. junius 1763.
art: 1.
is deeze kerkenraat met den gebeede begonnen, en waren als Leden preesent F:J Detmers pastor gerrijt Feddes Bouke Iwes ouderlingen en Berent Harms als Diakon.
art: 2.
is in de Censura Morum na gehoudene proefpredikaties van onze broeder ouderling gerrijt Feddes voorgestelt hoe hij tot droefheit hoorde van de slegte en ergerlijke gedragingen van een Litmaat Cornelius gerbens ’t welk meede van de overige Leden was verstaan.
art: 3.
is eenparig verstaan en geoordeelt voornoemde Cornelius gerbens over die zaaken op een broederlijke en vrindelijke wijze te verstaan hem door de Schoolm: daar van kennisse te geven. het welk geschiet zijnde rapporteerde de Schoolm: dat hij in ’t erst had angenomen om voor de kerkenraat te komen dog naderhant had gezegt dat de Schoolm: de kerkenraat kon zeggen dat hij niet zou komen, dat hij zijn zonden en schulden bekende voor den opperrigter. dat hij Lasten en ellenden genoeg hadde en indien meer wierden toegedaan dat hij in wanhoop zou moeten omkomen. en dat hij zich van zelfs van ’t nagtmaal zou onthouden.
art: 4
Deze zake in rijpe overweginge in Consistorio zijnde genomen, is eenparig verstaan dat voornoemde Cornelius gerbens verschuldigt was als Litmaat hier te verschijnen, en dat deswegen hem van de Schoolm. zal worden bekent gemaakt zich van ’t anstaande avontmaal te onthouden, vermits zich ongehoorzaam angaande zijn betamentlijke pligt quam te gedragen.
art: 5
is deeze vergadering na resumtie der acten met anroeping van gods naam gescheiden
F:J: Detmers past: visvl;
Gerrijt Feddes Als ouderlijnk
Bauke Iwes als ouderlijnk
B: Harms Diacon

GrA, DTB Visvliet, RA 485
Handelingen kerkenraad Visvliet

Na gehouden proefpredicatie Censura Morum gehouden den 2. september: 1763
art 1
wierd van Dom: Detmers voorgestelt, vermits de zake van Cornelius gerbens nog niet voleint was, hoe daar meede te handelen? was het Eenparig besluit daar in voort te moeten gaan, en hem op nieuw te Citeren waar toe de Schoolm. order gegeven is. en is de tijt op nade middag half één uir bepaalt.
(…)

GrA, DTB Visvliet, RA 485
Handelingen kerkenraad Visvliet

Consistorie gehouden den 2. september in de kerk (1763.) op voorn: tijt
(…)
art: 4
Stont Binnen Cornelius gerbens, welke verstaan over zijn Ergerlijk gedrag van Dronkenschap, dede een openhertige belijdenisse daar van, betuigde en betoonde berouw, en zijn geheel voornemen des herten, om ondr gods genade tegens deze zonde zich te wagten. gelijk reets in verscheiden gelegentheden ons gebleken, met ter daat bewezen heeft.
art: 5.
na voorgaande vermaning en waarschouwing a Dom: Detmers, was de kerkenraat over zijn ootmoedig bestaan verblijt, en heeft hem op nieuws de vrieheit om tot des H: nagtmaal te naderen toegestaan, gelijk doet met dezen.
(…)

GrA, DTB Visvliet, RA 485
Aantekeningen:
Naam:Zoon Willem droeg bij zijn overlijden in 1827 de familienaam ‘Vliedstra’
Geboorte:Moet bij huwelijk minstens 20 jaar oud zijn geweest
Geboorte:Kwam volgens trouwboek van Lutjegast (attestatie voor huwelijk; afkondigingen op 15, 22, en 29 juni 1732) uit Visvliet: waarschijnlijk bedoeld als geboorteplaats
Kinderen:Geboorteplaats van zoon Willem vermeld bij zijn overlijden in 1827
Overlijden:Overlijdensplaats afgeleid van laatst bekende woonplaats
Beroep:Taxaties Lutjegast in 1731: “Cornellis Gerbens Boekw.”
Overig:Lidmaten Visvliet: “Ao 1733 (…) Den 20. 9bris (…) is op geloovsbelydenisse dese gemeente toegevoegt Cornelis Gerbens”

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.2 op 22 januari 2018, om 12.20 uur.
Samenvatting | Contact