Oes Olde Lu Nr. 36 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 8144.
* april 1750, Peize
145.
* 28 juli 1754, Peize
132.
* juni 1767, Peize
133.
* april 1772, Peize
× 16 juni 1776, Peize
× 28 mei 1797, Peize
Generatie 772.
* november 1783, Peize
73.
* 30 november 1799, Peize
× 18 mei 1822, Peize
Gezamenlijke kinderen:
Martinus, 1823 | Hindrik, 1829 | Fenna, 1834 | Geert, 1841
Generatie 6
handtekening van Hindrik Venema
36

Hindrik Venema

* 6 november 1829, Peize
~ 6 december 1829, Peize
× 17 mei 1856, Peize, met Jantien Koops
4 augustus 1905, Peize
landbouwer
@
‘Klunderveen’, huis 63 > 110 > 282, Achteromweg, Peize
huis 324, Peize
huis 333, Hooghaar, Peize
Kinderen:
Klaas, 1857 | Jantien, 1858 | Jan, 1861 | Klaas, 1863 | Harmtien, 1866
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
Hendrik
Hindrik
Venema
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Klaas22 maart1857Peize
Jantien6 september1858Peize3 oktober1858Peize
Jan10 maart1861Peize5 mei1861Peize
Klaas10 november1863Peize6 december1863Peize
Harmtien21 september1866Peize
Bron:Tekst:Vindplaats:
Advertentie

Verkooping-Peize.
Maandag 28  November 1904,
des morgens om 10 uur. zullen in het logement van ENSING te Peize, ten verzoeke van HENDRIK VENEMA en Kinderen, zoo mogelijk in eene veiling, zonder nadere palmslag, publiek worden verkocht:
1. Huiserf
met daarbij gelegen kamp, te zamen groot 1.08.80 H.
2. De achterste Kamp, gr. 0.75.80 H.
3. Vossegatboschje, groot 27 Are.
4. Bouwland, “Hooghaar”, groot 0.69.40 H., en
5. Hooiland, “Weering A 298”, groot 0.38.20 H.
Alles staande en gelegen onder Peize.
EBBINGE WUBBEN, notaris.

‘Nieuwsblad van het Noorden’, 20 november 1904
Aantekeningen:
Huwelijk:Echtgenote Jantien Koops was zijn nicht: een dochter van zijn oom Jan Hindriks Koops (een broer van zijn moeder)
Kinderen:Eerste zoon Klaas is overleden in 1857 te Peize
Kinderen:Dochter Harmtien is overleden in 1866 te Peize
Kinderen:Zwager Hindrik Koops was toeziend voogd van de minderjarige kinderen na het overlijden van echtgenote Jantien Koops (vermeld bij boedelscheiding in 1868)
Overlijden:Zoon Jan deed aangifte van overlijden
Woonadres:Woonde in periode 1850-1862 in huis 63 te Peize, hernummerd tot ‘huis 110’, en bleef hier ook na zijn huwelijk wonen (vermeld in bevolkingsregister Peize): dit is huis ‘Klunderveen’ op perceel E 987 aan “de Agterom weg” te Peize (tegenwoordig Vossegatsweg 8 te Peize), zoals volgt uit combinatie met onderzoek bij vader
Woonadres:Woonde in 1856, 1857, 1859, 1866, 1867, 1880, 1885, 1888, en 1901 te Peize (vermeld bij achtereenvolgens huwelijk, overlijden eerste zoon Klaas, huwelijk broer Martinus, overlijden vader, overlijden echtgenote Jantien Koops, overlijden dochter Harmtien, huwelijk zwager Hindrik Koops, huwelijk zoon Jan, in respectievelijk huwelijksbijlagen en akte, overlijden dochter Jantien, en huwelijk tweede zoon Klaas)
Woonadres:Woonde in periode vanaf 1862 in huis 110 te Peize en huis 282 te Peize (waarschijnlijk een hernummering), inwonend bij moeder, verhuisde waarschijnlijk in 1869 naar huis 324, waar moeder vervolgens weer kwam inwonen (vermeld in bevolkingsregister Peize); heeft in 1904 mogelijk dit huis verkocht (zie brontekst advertientie in krant) en daarna een nieuw huis betrokken samen met inwonende zoon Jan, schoondochter Janna Suurd, en hun kinderen
Woonadres:Woonde in 1868 te Peize (vermeld in notariële akte)
Woonadres:Woonde in huis 333 te Peize, mogelijk vanaf ca. 1904 (vermeld in bevolkingsregister Peize)
Overig:Deed in 1859 aangifte van het overlijden van vader
Overig:Was in 1867, naast ook Hindrik Harmannus Bakker, getuige bij het huwelijk van zwager Hindrik Koops met Aaltien Huizing
Overig:Kwam in 1868 een boedelscheiding overeen met zijn moeder, broer Martinus, de echtgenoot van zus Fenna, en broer Geert (vastgelegd bij notaris Van Heijst op 7 maart 1868, in akte 765) en kreeg daarbij (samen met minderjarige kinderen Jantien, Jan, en Klaas) toebedeeld: hooiland, weiland, een huis en erf op perceel D 668, hakbos, en een zesde aandeel in veld en veen, alles in de gemeente Peize en totaal gewaardeerd op ƒ 1192,18
Overig:Tussen 1868 en 1884 kwam moeder inwonen, want zij is zijn huis overleden
Overig:Deed in 1885 aangifte van het overlijden van dochter Jantien (overleden in zijn huis)
Overig:Werd in 1848 “uithoofde van Volbragte broeder dienst finaal (…) vrijgesteld” van dienst bij de Nationale Militie, volgens certificaat Nationale Militie van 26 april 1856 (onderdeel van huwelijksbijlagen)
Overig:Was in 1857 getuige bij het huwelijk van broer Martinus met Zwaantien Wilkens

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.2 op 22 januari 2018, om 12.19 uur.
Samenvatting | Contact