Oes Olde Lu Nr. 307 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 11    
Generatie 10  
Generatie 9
307

Marchien Engberts

* < 1730
× 8 maart 1750, Peize, met Jan Hindriks Schuurman
× ± 1776, met Bareld Klaasen
1805, Peize
@
Peize
Kinderen:
Trijntje | Jantien, 1758 | Hindrik, 1763
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Patroniem:
Margien
Margijn
Engberts
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Trijntje1755 (?)
Jantien19 september1758Peize
Hindrik13 februari1763Peize
Bron:Tekst:Vindplaats:
Aanstelling mombers

Also Margijn Engberts wedw. van Jan Hinderiks te peijze staet te Hertrouwen met Barelt Clasen zo zijn over haer onmondige kinder als Trijntje in het 22 jaer, Jantijn in het agtynde en Hinderik in het dertijnde jaer tot mombaren aen gestelt als
tot Hooftmomber Berent Hinderiks
tot MedeMombaren
Willem Jans
Jan Coobs en
Cemp Meinders die voor mij schultes den gewonelijken Eed hebben gedaen Peijze den 13 April 1776.

DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Voogdijzaken, inv.nr. 251.1, folio 126
Beschrijving en scheiding boedel

Staedt en Inventaris

Twie melkkoejen
Een kalf
vijf hoender
twie bedden
twie peulwen
twie kussens
twie paer Gordinen
Een kaste
Een spinde
Een klokke
Een tafel
vijf stoelen
Dertijn schotels aen de wandt
Een wiel
Een tinnen kom
Een dito Thepot
twie koffyketels
Een koffijmolen
drie swaeden
Een spiegel
twie scheerbekkens
Een haspel
Enig grof Thegoedt
Een sigte
Seven tinnen lepels
Een melkmaet
Een strijkijzer
Twie haalen
Een Lanteern
Slagtmes met schede en het stael
Hangijzer en pothael
Een tange
Een staende plaat
Een Naijkorf
Twie stoven
Een oude saege
verscheiden vlessen
Speck
Degelpan
ijserenpot
Steengoedt
Een Fijne
Een Trog
Een karn
Een tyntje
Een waschevat
Een schotelketel
twie Emmers
Hoij en mesvork
Een Braek
Een slypbraek
Twie hoppekorven
Een vatje met ijseren hoepen
twie spaden
Een Bijl
Een daer haer
Een bult hoppe wel 40 mudde
wat Hoij
bult misse
kleine portje Eertappelen
7 Stukken vlassen garen
Heekelhieden garen
Ongebraekt vlas
het Haertuig
Een swaboom
Linnen op de bedden
Een half mudde uitge saijde Rogge
De toegegraven hoppe

# Lijfstoebehooren van Puipillen vader
Een swarte rock
Een Bruine rock
Een hembtrocke met eenrige zilveren knoopen
Een bijbel met silveren haeken
welke onder de kinderen met goetvinden van de mombaren en Moeder is verlotet en gevallen aan Trijntje mits uitkerende an haer sus en broer elk twie gulden

# Profitelyke
Wegens verkogte hoppe te goede seventijn gulden seventijn stuvers vier duiten 17—17—4

# Schaedelijke
Om maij 1776 te quade twie jaren huir 46—10—"
Dr. Berlijn van Aduwart voor een Drank na gissinge 1—4—"
Zylschat tot vries Bondtdraeger Derk 3—10—"
Cemp Meinder van schoenen "—12—"
Een jaer schattinge 8—17—6

Op heden hebben na opgave opgave [sic] vooren geschreven de mombaren met Margijn Engbers en haer Bruidegom Barelt Clasen niet konnende accorderen over het behouden der halve tilbaren met derselver schulden, en het onderhoudt der kinder te zamen beslooten alles te scheiden en zo na doenelijk te versetten om te looten en als dan bij openbare uitmijn pupillen portie te verkoopen
In kennis heb ik Schultes desen neffens Bruid Bruidegom en mombaren vertekent geprothocolleert en gecopieert in peijze den 13 April 1776.
/onderstond/
JWillinge Schultes
Dit X merk heeft margijn Engberts in mijn bijwesen getrokken
En dit ^ merk Willem Jans
En dit T merk Barelt Clasen in mijn bijwesen J:Willinge
J:Willinge
Berent Hinderiks
Cemp Meinders
Jan Coobs

DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Voogdijzaken, inv.nr. 251.1, folio 126–130
Aanpassing op boedelscheiding

Op heden den 20 April 1776 hebben de mombaren met margijn Engberts wedw. van Jan Hinderiks en Barelt Clasen haer Bruidegom veraccordeert in plaetse van scheidinge en delinge zo als bij # opmaken van den inventaris waer gestelt bestaende invoegen als volgt
Namentlijk dat Margijn Engberts met haer Bruidegom zullen hebben en behouden alle tilbare goederen en levendige have met de daer op leggende in en uitschulden zo ten inventaris vermelt of met waer en tegens zullen zijn verpligt om de kinderen tot agtijn Jaren ouderdom :/laetende haer leeren leesen en schriven/ so in kost als kledinge te onderhouden en op te brengen. Wijders uitkerende op Allerheiligen 1776 een somma van dertig gulden en op Allerheiligen 1777 gelijke somma van 30 guldens wegens het behoudt van alle goederen
In kennis heb ik Schultes desen neffens mombaren margijn Engberts en haer man Barelt Clasen desen vertekent en gepro thocolleert en gecopieert in peijze den 20 September 1776
/onderstond/
JWillinge Schults
Berent Hinderiks
Jan Coobs
Kempe Meinders
Dit merk heeft margijn Enbgerts X
en dit ^ Willem Jan en dit # Barelt Clasen in bijwesen van mij gemaekt J:Willinge.

DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Voogdijzaken, inv.nr. 251.1, folio 130–131
Aantekeningen:
Geboorte:Moet bij eerste huwelijk minstens 20 jaar oud zijn geweest
Huwelijk:Stond op 13 april 1776 op het punt te hertrouwen met Bareld Klaasen (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Voogdijzaken, inv.nr. 251.1, folio 126) en was op 20 september 1776 inmiddels met hem getrouwd (idem, folio 131)
Kinderen:Had in 1776 met eerste echtgenoot Jan Hindriks Schuurman 3 “onmondige” kinderen, namelijk “Trijntje in het 22 jaer, Jantijn in het agtynde en Hinderik in het dertijnde jaer”, zoals vermeld bij de aanstelling van mombers (o.a. zwagers Berend Hindriks Schuurman en Jan Koops) over deze kinderen wegens haar hertrouwen (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Voogdijzaken, inv.nr. 251.1, folio 126); zie brontekst
Kinderen:Geboortedatum en -plaats zoon Hindrik vermeld bij zijn overlijden in 1817
Beroep:Vermeld in haardstedenregister Peize in 1764 als “Jan Hinderiks wedw.” met “vriezedul” (niet aangeslagen)

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.2 op 22 januari 2018, om 12.19 uur.
Samenvatting | Contact