Oes Olde Lu Nr. 30 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 7120.
* 2 mei 1813, Paterswolde
121.
* 24 april 1806, Foxwolde
122.
* 6 april 1805, Haren
123.
* 17 december 1808, Onnen
× 11 juli 1835, Eelde
× 21 mei 1836, Haren
Generatie 660.
* 7 juli 1840, Paterswolde
61.
* 10 oktober 1836, Haren
× 5 november 1864, Haren
Gezamenlijke kinderen:
Jan, 1864 | Jans, 1867 | Annechien, 1868 | Boukje, 1871 | Geert, 1873 | Tebbe, 1875 | Marchien, 1877
Generatie 5
handtekening van Jans Bonder
30

Jans Bonder

* 21 februari 1867, Onnen
× 11 mei 1889, Haren, met Jeichien Vrieling
29 juli 1923, Haren
dienstknecht te Noordlaren
landarbeider
klompenmaker
landbouwer
@
huis C24, Onnen
huis L22, Noordlaren
Harenermolen
huis B264, Paterswolde
huis M25, Noordlaren
huis A77 > A78, Middelhorst, Haren
huis A50 > A52, Haren
huis A53a > A69, Onnerweg, Haren
huis A73a > A569, Onnerweg, Haren
Kinderen:
Garbrand, 1889 | Janna, 1890 | Roelfien (Roelie), 1894 | Annechien, 1896
Jans diende vanaf 1887 bij de Nationale Militie, in het achtste regiment infanterie.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
Jannes
Jans
Bonder
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Garbrand25 september1889Haren
Janna30 december1890Haren
Roelfien (Roelie)5 februari1894Haren
Annechien28 juli1896Haren
Bron:Tekst:Vindplaats:
Toestemming voor huwelijk

No. 46.

8e. Regiment Infanterie

TOESTEMMING TOT HET AANGAAN VAN EEN HUWELIJK.

Op grond der aanschrijving van het Departement van Oorlog, dato 24 Mei 1884 VIIe Afd. Militie en Schutterij No. 68, verleent de commandeerende officier van opgemeld korps, namens den Minister van Oorlog bij deze toestemming tot het aangaan van een huwelijk
aan den milicien Bonder, Jans, Loteling der lichting van 1887, uit de gemeente Eelde provincie Drenthe
De verlofganger wordt er aan herinnerd, dat hij, door het aangaan van een huwelijk, in geen geval wordt ontheven van het volbrengen der plichten, welke hij, krachtens de militiewet, heeft te vervullen, zoodat hij, uit dien hoofde, ook niet zal kunnen worden vrijgesteld van de opkomst in werkelijken dienst, waartoe hij wordt opgeroepen, onverschillig voor welk der navolgende gevallen opkomst moet plaats hebben:
a. bijwoning van herhalingsoefeningen;
b. wegens overtreden van de voorschriften der Militiewet;
c. tot samenstelling van het blijvend gedeelte der Militie;
d. in geval van oorlog of andere buitengewone omstandigheden, bedoeld bij Art. 184 der Grondwet.

Arnhem den 19 Maart 1889
De Commandeerende officier vermeld,
De Kolonel,
WGoudriaan

NB. De Heer Burgemeester wordt beleefdelijk verzocht van het voltrekken van dit huwelijk, ter zijner tijd aan het korps kennis te geven, ten einde daarvan de vereischte aanteekening in het Stamboek te kunnen doen.

GrA, BS Haren, Huwelijksbijlagen 1889, nr. 8
Familiebericht

Heden overleed, zacht en kalm, na een langdurig lijden nog zeer onverwachts mijn geliefde Echtgenoot

JANS BONDER

in den ouderdom van ruim 56 jaar. Zwaar valt mij deze slag, doch ik wensch te zwijgen in den wil van Hem wiens doen goed en liefde is.

Haren, 30 Juli 1923.
Wed. J. BONDER-VRIELING

‘Nieuwsblad van het Noorden’ 1 augustus 1923
Aantekeningen:
Beroep:Vermeld in genealogisch onderzoek door Ab Datema met beroepen “landarbeider” en “klompenmaker”, waarschijnlijk volgens overlevering via Abs schoonmoeder, dochter Roelfien (Collectie Albert Datema, inv.nrs. 5 en 6), en ook als “landbouwer” (inv.nrs. 8, 9, 23, 24, en 25)
Woonadres:Ingeschreven in maart 1867 in huis B55 te Haren, bij grootouders Jan de Groot en Annechien Tebbes Hindriks (vermeld in bevolkingsregister Haren): ouders woonden hier waarschijnlijk vanaf hun huwelijk in 1864, en broer Jan werd hier datzelfde jaar geboren, maar werd zelf geboren in Onnen en heeft hier dus waarschijnlijk niet daadwerkelijk gewoond
Woonadres:Ingeschreven in december 1869 in huis C24 te Onnen (maar ook huis C23 of huis C21 is hier mogelijk; vermeld in bevolkingsregister Haren)
Woonadres:Ingeschreven in rond 1872 (foutief vermeld “Dec. 1869”) in huis A22 te Noordlaren en vertrok op 1 juni 1878 naar de gemeente Eelde (vermeld in bevolkingsregister Haren): wijkletter “A” is mogelijk foutief; logischer is “L”
Woonadres:Ingeschreven op 12 juni 1878, afkomstig uit de gemeente Haren, in huis B264 in de gemeente Eelde en vertrok op 17 juni 1883 naar de gemeente Haren (vermeld in bevolkingsregister Eelde): niet zeker of hij vóór zijn vertrek ook nog heeft gewoond in huis B128, huis B107, en huis B209 in de gemeente Eelde; wijk B is waarschijnlijk Paterswolde
Woonadres:Ingeschreven op 24 juni 1883, afkomstig uit de gemeente Eelde, als dienstknecht bij landbouwers Albertus Hoenderken en Jeichien Kluiving in huis M28 of (waarschijnlijker) M25 te Noordlaren (vermeld in bevolkingsregister Haren)
Woonadres:Woonde in 1886 te Haren (vermeld in certificaat Nationale Militie van 12 maart 1889, onderdeel van huwelijksbijlagen; beschrijving betreft situatie van 1886): mogelijk bedoeld “Noordlaren, gemeente Haren”
Woonadres:Woonde in 1889 te Eelde (vermeld bij huwelijk): waarschijnlijk bedoeld “Paterswolde, gemeente Eelde”, bij zijn ouders, en heel tijdelijk of niet daadwerkelijk, want daar niet opnieuw geregistreerd in bevolkingsregister Eelde
Woonadres:Ingeschreven in mei 1889 als arbeider in huis A77 te Haren (vermeld in bevolkingsregister Haren)
Woonadres:Woonde in 1890 op de Middelhorst te Haren (vermeld bij geboorte dochter Janna)
Woonadres:Woonde in de periode 1890-1900 in huis A78 te Haren (mogelijk een hernummering van adres ‘huis A77’ uit de vorige periode) en huis A50 te Haren (vermeld in bevolkingsregister Haren): gezien de vermelde kinderen op de twee betreffende bladen van het register was de verhuizing in 1890 of kort daarna
Woonadres:Woonde in 1896, 1898, 1899, 1900, 1911, 1916, en 1919 te Haren (vermeld bij achtereenvolgens overlijden schoonvader Egbert Vrieling, huwelijk zus Annechien, huwelijk broer Tebbe, huwelijk broer Geert, huwelijk zus Marchien, huwelijk dochter Janna, huwelijk dochter Roelfien, en overlijden dochter Annechien)
Woonadres:Woonde in periode 1900-1920 als veldarbeider in huis A52 te Haren (mogelijk een hernummering van adres ‘huis A50’ uit de periode vóór 1900), huis A53a te Haren, huis A69 te Haren (mogelijk ook een hernummering), en huis A73a te Haren (vermeld in bevolkiingsregister Haren): laatste twee adressen betreffen de Onnerweg, volgens onderzoek door Eppo van Koldam uit 2006
Woonadres:Woonde in periode vanaf 1920 als landarbeider in huis A569 (vermeld in bevolkingsregister Haren): uit onderzoek door Eppo van Koldam uit 2006 volgt dat dit een hernummering is van adres ‘huis A73a’ uit de periode vóór 1920; is waarschijnlijk hier overleden
Overig:Deed in 1896 aangifte van het overlijden van schoonvader Egbert Vrieling
Overig:Was in 1898 getuige bij het huwelijk van zus Annechien met Jan Zweers, in 1899 bij zowel het huwelijk van broer Tebbe met Janke Smit als het huwelijk van broer Geert met Geertje Veenhuis, en in 1900 bij het huwelijk van zus Marchien met Berend Arends
Overig:Werd op 5 mei 1887 op basis van loting ingelijfd bij de Nationale Militie (vermeld in certificaat Nationale Militie van 12 maart 1889, onderdeel van huwelijksbijlagen)
Overig:Bataljons van het 8e regiment infanterie lagen in de periode 1887-1889 in garnizoen te Doesburg, Deventer, en Arnhem; volgens H. Ringoir, ‘Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940’ (Den Haag 1980)

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.2 op 22 januari 2018, om 12.19 uur.
Samenvatting | Contact