Oes Olde Lu Nr. 3 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 412.
* 14 september 1888, Garnwerd
13.
* 12 april 1891, Middelbert
14.
* 30 mei 1891, Groningen
15.
* 5 februari 1894, Haren
× 28 november 1914, Ruischerbrug
× 18 maart 1916, Haren
Generatie 36.
* 6 augustus 1916, Groningen
7.
* 22 februari 1917, Groningen
× 28 april 1941, Groningen
Gezamenlijke kinderen:
Hemme (Herman), 1942 | Roelina Jechiena (Roeli), 1945 | Robert Albert (Rob), 1951
Generatie 2
portret van Roelina Jechiena (Roeli) Datema
handtekening van Roelina Jechiena (Roeli) Datema
3

Roelina Jechiena (Roeli) Datema

* 2 februari 1945, Groningen
× 26 februari 1969, Groningen, met Jantienus Bakker
22 juni 2007, Dalen
27 juni 2007, Emmen
onderwijzeres te Groningen
invallend onderwijzeres te Dalen
invallend onderwijzeres te Stieltjeskanaal
invallend onderwijzeres te Wachtum
onderwijzeres en waarnemend schoolhoofd te Dalerveen
invallend onderwijzeres te Schoonebeek
gastdocente nascholingscursussen te Emmen
docente informatica te Emmen
@
Eyssoniusplein 19, Groningen
Eyssoniusstraat 19, Groningen
J.C. Kapteynlaan 15a, Groningen
Overwinningsplein 106, Groningen
Thyakkerstraat 20, Dalen
Kinderen:
Arjan, 1970 | Marco, 1973
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Roepnaam:Familienaam:
Roelina JechienaRoeli
Roelie
Datema
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Arjan1970Groningen
Marco1973Dalen
Bron:Tekst:Vindplaats:
Aanstellingsbrief

GEMEENTEBESTUUR VAN DALEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalen;

overwegende, dat door het vertrek van de heer H.J. Oldenbeuving, hoofd in vaste dienst aan de openbare lagere school te Dalerveen, per 1 november 1982 een vacature in de personeelsbezetting aan genoemde school zal ontstaan;

dat in afwachting van een definitieve voorziening de vacature vooralsnog tijdelijk zal worden opgevuld;

dat twee kandidaten zich bereid hebben verklaard voor de vervulling van de betrekking van onderwijzeres in tijdelijke dienst;

dat op 11 oktober 1982 door beide kandidaten een proefles is verzorgd op de openbare lagere school te Dalerveen;

dat naast de bestuurlijke- en ambtelijke vertegenwoordiger hierbij aanwezig waren de inspecteur van het kleuter- en lager onderwijs en een afvaardiging van de oudercommissie;

dat hierbedoelde commissie, gelet op de verzorgde proeflessen en de gevoerde gesprekken van oordeel is dat mevrouw R.J. Bakker-Datema het meest geschikt is voor deze tijdelijke functie;

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Lager-onderwijswet 1920;

b e s l u i t e n:

met ingang van 1 november 1982 te benoemen tot onderwijzeres in tijdelijke dienst aan de openbare lagere school te Dalerveen en tevens met het waarnemend hoofdschap te belasten

– Roelina Jechiena BAKKER - DATEMA –

geboren te Groningen op 2 februari 1945 en wonende Thyakkerstraat 20, 7751 CK DALEN.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
De sectretaris,
Boonstra
De burgemeester,
Hoffscholte

Familiearchief
Advertentie

Hogeschool Drenthe (…)

Sector Pedagogisch Onderwijs (PABO) baant de weg naar een baan!

Naast de initiële opleiding tot leraar/lerares basisonderwijs, verzorgt de Hogeschool Drenthe vele nascholingscursussen voor leerkrachten voor het basisonderwijs.

Bijzondere aandacht vragen we voor de cursus:
ONDERWIJZEN MET COMPUTERS VOOR WERKZOEKENDEN PRIMAIR ONDERWIJS
Deze cursus is bestemd voor werkzoekenden die nog geen weinig ervaring hebben op het terrein van computergebruik.

cursusduur: 50 contacturen
cursusgeld: - (ten laste van Min. van Onderwijs & Wetenschappen)
inschrijfgeld: ƒ 25,-
inschrijving: zo spoedig mogelijk i.v.m. beperkt aantal plaatsen

Vestigingen sector Pedagogisch Onderwijs

Boermarkeweg 21 Emmen
Telefoon (05910) 14080

(…)

‘Nieuwsblad van het Noorden’, 10 juni 1989
Begeleidend schrijven bij akte van aanstelling

Hogeschool Drenthe
[briefhoofd]

Mevrouw R.J. Bakker-Datema
Thijakkerstraat 20
7751 CK Dalen

Emmen 10 december 1991 (…)

Geachte mevrouw Bakker-Datema,

Bij dezen doe ik u de originele verklaring ex artikel 110 a WHBO van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen toekomen, waarbij u wordt aangemerkt als bekwaam tot het geven van onderwijs in het vak informatica ten behoeve van het basisonderwijs aan studierichtingen en opleidingen van de tweede fase die tot het hoger pedagogisch onderwijs behoren, dan wel zijn samengesteld uit hoger pedagogisch onderwijs en een ander soort HBO.

Tevens wordt u aangemerkt als voldoende didactisch voorbereid tot het geven van onderwijs in dit vak. Gezien bovenstaande deel ik u mede dat het College van Bestuur van de Hogeschool Drenthe u per 1 januari [volgens akte van aanstelling: 1 februari] 1992 heeft benoemd in vaste dienst met een betrekkingsomvang van 20 uur en 6 minuten (0.5289 fte) per week.

(…)

Drs. G. Evenhuis
lid College van Bestuur
[…]
c.c. dr H.Hanson

Familiearchief
Lesmateriaal
door Roeli Datema (fragmenten)

Als je een programma wilt laten uitvoeren door de computer, moet de computer opdracht krijgen het programma te starten. De computer moet dan wel weten waar het programma zich bevindt: op welke schijf of diskette en eventueel in welke directory. In DOS geef je die opdracht door achter de DOS-prompt de plaats en de naam van het programma in te tikken en op de ENTER-toets te drukken.
(…)
Met dit programma, Bestandsbeheer, kun je de administratie van de harde schijf en diskettes bekijken en wijzigen: je kunt bestanden wissen, kopiëren, verplaatsen. Bovendien kun je vanuit dit programma diskettes formatteren en diskettes kopiëren.
(…)
bij de manieren 4, 5, 6 en 7 moet je wel weten wat het uitvoerbare programmabestand is en waar dat bestand zich bevindt
(…)
Elk veld heeft een veldnaam, een veldlengte en is van een bepaald veldtype.
Veldtypes kunnen zijn:
- alfanumeriek (tekst, alle tekens)
- numeriek (getallen)
- datum
- logisch (waar of niet waar)

Familiearchief
Herinneringen van studenten en personeel Hogeschool Drenthe

“Roeli heeft mij op haar eigen, ingetogen wijze vaak bemoedigd!”

“De tijd was te kort voor deze aardige, integere en deskundige collega.”

“Ik ken Roeli als een bescheiden mens van grote waarde.”

“Haar aanwezigheid brácht iets; stilte, vriendelijkheid, openheid en aandacht zijn woorden die me daarbij invallen.”

“Ik vond haar behulpzaam en heel aardig.”

“Stille wateren / Lieve vrouw / Goede collega / Ik denk met eerbied aan haar.”

“Dankjewel voor je eenvoud / Dankjewel voor de rust die je uitstraalde / Dankjewel voor dat je altijd klaar stond om te helpen / Je was en bent een voorbeeld”

“Voor mij is Roeli letterlijk de ‘stille kracht’ geweest”

Condoleanceregister, opengesteld na 22 juni 2007 bij de Hogeschool Drenthe te Emmen
Afscheidslied door collega’s pabo Emmen

Toen jij de Pabo binnen kwam,
was ICT nog onontgonnen.
En je hielp, met in je hand een goed program.
Aan deze tijd kwam toen een eind.

Nu al die jaren zijn geweest,
zijn er zoveel door jou geholpen.
Menigeen die kon het niet alleen,
maar als je vroeg was jij er steeds.

[Refrein:]
Nu je werk voor altijd is gedaan,
je laatste klus geklaard,
buig ik voor jou.
Het werk zonder Roeli valt niet licht,
met die lach op haar gezicht
en de rust zo heel sereen.
Maar je gaat nu heen.

En als je PC ooit is gecrashed,
kwam Roeli snel in je gedachten.
Want je wist dat als je haar maar even vroeg,
zij was er steeds voor iedereen.

[Refrein]

En met veel waardering nemen wij afscheid.
‘Bedankt’ nog een keer met dit lied.
Gevoel van treurnis. Dit is het laatste.
Zonder jou gaat het niet.

[Refrein]

Liedtekst van Dolf Vink, gezongen door ensemble ‘Heerenaccoord’ op 27 juni 2007
Aantekeningen:
Naam:Hield zelf voor haar roepnaam strikt vast aan de spelling ‘Roeli’, als afkorting van ‘Roelina’, maar ouders gebruikten ‘Roelie’ (in brief uit ca. 1957 en kasboek 1981–1987, beide in familiearchief)
Geboorte:Geboren in het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis aan de Oostersingel te Groningen (volgens overlevering via zoon Arjan), waarschijnlijk op de kraamafdeling van de toenmalige Vrouwenkliniek op het ziekenhuisterrein; het betreffende gebouw is in de jaren 80 van de 20e eeuw afgebroken (plaats nu deels ingenomen door het Hanzeplein); oorspronkelijke locatie: 53°13'12,9"N 6°34'35,88"O
Uitvaart:Uitvaart was een crematie; plechtigheid vond plaats in ‘De Meerdijk’ te Emmen; urn op 24 september 2010 bijgezet op begraafplaats te Dalen
Beroep:Werkte vanaf 23 augustus 1966 als onderwijzeres op de Prof. Dr. J. Huizingaschool op de Troelstralaan te Groningen en kreeg “op haar verzoek gerekend met ingang van 1 augustus 1970 eervol ontslag” (vermeld in ontslagbrief van de gemeente Groningen, in familiearchief; startdatum vermeld in ‘Intreebericht’ Algemeen Burgelijk Pensioenfonds van 4 mei 1970, in familiearchief)
Beroep:Werkte van 20 juni 1977 tot en met 12 oktober 1979 totaal 9 maal als invallend onderwijzeres (totaal 13 werkdagen) op de Burgemeester Wessels Boerschool (‘B.W.B.-school’) op Molenwijk 1–4 te Dalen, de Dr. T.J. Stieltjesschool te Stieltjeskanaal, en de Markeschool op Middendorp 32 te Wachtum (vermeld in overzicht pensioenjaren Algemeen Burgelijk Pensioenfonds van 13 juli 1993 en aanstellingsbrieven van de gemeente Dalen, alle in familiearchief); de Dr. T.J. Stieltjesschool is in 1985 afgebroken en stond op de huidige locatie Stieltjeskanaal 59–61, aan de kruizing met het Schoolpad
Beroep:Werkte van 1 november 1982 tot en met 31 mei 1983 als onderwijzeres en waarnemend schoolhoofd op de openbare lagere school te Dalerveen op Hoofdstraat 144 te Dalerveen (op de kruising met Oude Dalerveensestraat; later ‘Stidalschool’; vermeld in aanstellingsbrief en ontslagbrief van de gemeente Dalen, beide in familiearchief; zie ook brontekst)
Beroep:Werkte van 25 februari 1985 tot en met 7 maart 1986 totaal 9 werkdagen als invallend onderwijzeres op openbare lagere school ‘De Iemenhof’ op Spanjaardspad 86 te Schoonebeek (vermeld in aanstellingsbrieven van de gemeente Schoonebeek, in familiearchief)
Beroep:Werkte van 21 maart 1985 tot en met 22 april 1986 totaal 5 werkdagen als invallend onderwijzeres op de Burgemeester Wessels Boerschool (‘B.W.B.-school’) op Molenwijk 1–4 te Dalen (vermeld in aanstellingsbrieven van de gemeente Dalen, in familiearchief)
Beroep:Ontwikkelde in de jaren 1985–1989 op eigen initiatief educatieve software voor gebruik in het basisonderwijs
Beroep:Werkte vanaf ca. 1989 als gastdocente bij de pabo Emmen, Hogeschool Drenthe, op de locatie Boermarkeweg 21 te Emmen, voor het geven van nascholingscursussen computergebruik voor onderwijzers (zie brontekst)
Beroep:Vanaf 1 februari 1990 in dienst als docente informatica, in de functie van ‘docente A’, bij de pabo Emmen, Hogeschool Drenthe, vanaf 1 februari 1992 met een vast dienstverband (vermeld in akten van aanstelling, in familiearchief; zie ook brontekst), op de locatie Angelsloërdijk 29 te Emmen, vanaf ca. 2003 op Van Schaikweg 94 te Emmen; bleef hier in dienst tot haar overlijden
Woonadres:Ingeschreven op Eyssoniusstraat 19 te Groningen op 28 april 1947
Woonadres:Ingeschreven op J.C. Kapteynlaan 15a te Groningen op 3 december 1963
Woonadres:Verhuisde naar Overwinningsplein 106 te Groningen in februari 1969; adres betreft een appartement boven supermarkt ‘Fred van der Werff’
Woonadres:Ingeschreven op Thyakkerstraat 20 te Dalen op 14 augustus 1972
Overig:Slaagde in 1964 aan de Rijks Hogere Burgerschool te Groningen voor het eindexamen B (volgens overlevering via echtgenoot Jantienus Bakker; bevestigd door gegevens in eigen profiel op ‘schoolbank.nl’); de RHBS was gevestigd op de hoek van de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat en de Grote Kruisstraat (tegenwoordig Kamerlingheplein 1, beschermd rijksmonument nr. 485614)
Overig:Slaagde in juni 1966 aan de Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Groningen voor het ‘eindexamen tweede leerkring’ (volgens bekendmaking in ‘Nieuwsblad van het Noorden’ van 9 juni 1966); de Rijkskweekschool was gevestigd in het ‘onderwijscentrum Prof. Van der Leeuw’, op Verzetsstrijderslaan 2

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.3 op 27 januari 2018, om 0.14 uur.
Samenvatting | Contact