Oes Olde Lu Nr. 28 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 7112.
* november 1769, Midwolde
113.
* augustus 1777, Niebert
114.
* februari 1787, Niekerk
115.
* 28 juni 1790, Grootegast
× 19 januari 1800, Midwolde/Leek
× 29 mei 1813, Oldekerk
Generatie 656.
* 19 mei 1815, Midwolde
57.
* 24 december 1815, Oldekerk
× 24 mei 1840, Leek
Gezamenlijke kinderen:
Jan, 1842 | Zwaantje, 1844 | Albert, 1845 | Trientje, 1849 | Adam, 1854
Generatie 5
handtekening van Adam Por
28

Adam Por

* 9 augustus 1854, Grootegast
× 29 mei 1878, Grootegast, met Gaatske Noteboom
25 november 1915, Groningen
dienstknecht te Niekerk
dienstknecht te Sebaldeburen
dienstknecht te Grootegast
dagloner
landarbeider
bouwarbeider
fabrieksarbeider
@
huis 49 > 52 > A63, Grootegast
huis B81k, Niekerk
huis E98, Sebaldeburen
Oldekerk
Zuidhorn
huis A75, Grootegast
huis E69, Sebaldeburen
Grootegast
Oldekerk
huis Y652 > Y871, Sophiastraat, Groningen
Papiermolensteeg 29-5, Groningen
huis U307, Groningen
huis U10, Groningen
huis U8, Groningen
huis U284 > Olieslagersteeg 4-4, Groningen
Hoornschedijk 11, Groningen
Kinderen:
Roelfke, 1879 | Jan, 1881 | Geeske, 1884 | Jan, 1887 | Cornelia, 1889 | Gosse, 1891 | Roelof, 1895
Adam diende vanaf 1874 bij de Nationale Militie, in het vijfde regiment infanterie.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
AdamPor
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Roelfke8 maart1879Sebaldeburen
Jan27 juli1881Grootegast
Geeske14 januari1884Oldekerk
Jan8 februari1887Groningen
Cornelia31 maart1889Groningen
Gosse30 mei1891Groningen
Roelof25 november1895Groningen
Bron:Tekst:Vindplaats:
Toestemming voor huwelijk

No. 38.

5e. Regiment Infanterie.

TOESTEMMING TOT HET AANGAAN VAN EEN HUWELIJK.

Krachtens machtiging van het Ministerie van Oorlog in dato 18 Augustus 1877 No 27P verleent de commandeerende officier van opgemeld korps bij deze toestemming tot het aangaan van een huwelijk aan den milicien Por Adam der lichting van 1874, uit de gemeente Grootegast provincie Groningen
Het bestuur der gemeente waar dit huwelijk is voltrokken, wordt verzocht onverwijld daarvan kennis te geven aan de hoofdadministratie des regiments te ’s Bosch

’s Bosch den 1e April 1878.

De commandeerende officier vermeld,
De Kolonel,
[…]

GrA, BS Grootegast, Huwelijksbijlagen 1878, nr. 17
Aantekeningen:
Kinderen:Eerste zoon Jan is overleden in 1886 te Groningen
Kinderen:Dochter Cornelia is overleden in 1890 te Groningen
Overlijden:Overleden na een ziekte van 6 dagen (vermeld in familiebericht in ‘Nieuwsblad van het Noorden’ van 16 november 1915)
Beroep:Vermeld in genealogisch onderzoek door Ab Datema met beroepen “land-, bouw-, vak- en fabrieksarbeider”, waarschijnlijk volgens overlevering via Abs schoonvader, zoon Gosse (Collectie Albert Datema, inv.nrs. 5, 6, en 9), als enkel “landarbeider” (inv.nr. 24), of simpelweg als “arbeider” (inv.nrs. 8, 23, en 25)
Woonadres:Geboren in huis 49 te Grootegast en woonde vervolgens tot 1860 ook nog in huis 52 te Grootegast (vermeld in bevolkingsregister Grootegast): het tweede adres is mogelijk een hernummering
Woonadres:Woonde in periode 1860-1880 in huis A63 te Grootegast (“nk” = niet in de kom?; waarschijnlijk een hernummering van ‘huis 52’ uit de vorige periode) en huis A75 te Grootegast (vermeld in bevolkingsregister Grootegast)
Woonadres:Ingeschreven op 20 mei 1870, afkomstig uit de gemeente Grootegast, als diensknecht in huis B81k te Niekerk en vertrok op 7 augustus 1873 naar de gemeente Grootegast (vermeld in bevolkingsregister Oldekerk)
Woonadres:Woonde in 1873 te Oldekerk (vermeld in certificaat Nationale Militie van 3 april 1878, onderdeel van huwelijksbijlagen; beschrijving betreft situatie van 1873): waarschijnlijk bedoeld “Niekerk, gemeente Oldekerk”
Woonadres:Ingeschreven op 7 augustus 1873, afkomstig uit de gemeente Oldekerk, als dienstknecht in huis E98 te Sebaldeburen en vertrok op 5 augustus 1875 naar de gemeente Oldekerk
Woonadres:Ingeschreven op 25 maart 1878, afkomstig uit de gemeente Zuidhorn, als dienstknecht in huis A75 te Grootegast (vermeld in bevolkingsregister Grootegast): woonde toen weer in bij zijn ouders
Woonadres:Woonde in 1878 te Grootegast (vermeld bij huwelijk)
Woonadres:Woonde in periode 1870-1880, zeer waarschijnlijk vanaf mei 1878, in huis E69 te Sebaldeburen (vermeld in bevolkingsregister Grootegast)
Woonadres:Woonde in periode 1880-1890 in huis E69 te Sebaldeburen en een ander huis in de gemeente Grootegast en vertrok op 1 april 1884 naar de gemeente Oldekerk (vermeld in bevolkingsregister Grootegast)
Woonadres:Ingeschreven op 15 mei 1886, afkomstig uit de gemeente Oldekerk, als dagloner in huis Y652 aan de Sophiastraat te Groningen en woonde vervolgens tot 1890 ook nog in huis Y871 te Groningen (mogelijk een hernummering; vermeld in bevolkingsregister Groningen)
Woonadres:Woonde in 1886, 1890, 1904, 1912, en 1916 te Groningen (vermeld bij achtereenvolgens overlijden eerste zoon Jan, overlijden dochter Cornelia, huwelijk dochter Geeske, huwelijk tweede zoon Jan, en huwelijk zoon Gosse)
Woonadres:Woonde in periode 1890-1900 op Papiermolensteeg 29-5, in huis U307, huis U10, huis U8, en huis U284 te Groningen (vermeld in bevolkingsregister Groningen); ‘huis U284’ komt waarschijnlijk overeen met Olieslagersteeg 4-4; “Papiermolensteeg” is mogelijk huidige Papiermolenlaan; de huisnummers U… lagen in de buurt van de Aweg
Woonadres:Woonde in periode 1900-1910 op Olieslagersteeg 4-4 en Hoornschedijk 11 te Groningen (vermeld in bevolkingsregister Groningen); de Olieslagersteeg kruisde de Aweg op 53°12'58,38"N 6°33'25,19"O (tussen het 4e en 5e perceel); “Hoornschedijk” is huidige Paterswoldseweg
Woonadres:Woonde in periode vanaf 1910 op Hoornschedijk 11 te Groningen en is daar overleden (vermeld in bevolkingsregister Groningen)
Overig:Ging zijn handtekening onder akten gaandeweg steeds groter zetten (als hij de ruimte kreeg)
Overig:Werd op 11 mei 1874 op basis van loting ingelijfd bij de Nationale Militie (vermeld in certificaat Nationale Militie van 3 april 1878, onderdeel van huwelijksbijlagen)
Overig:Bataljons van het 5e regiment infanterie lagen in de periode 1874-1876 in garnizoen te Den Bosch, Grave, Nijmegen, en Geertruidenberg; volgens H. Ringoir, ‘Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940’ (Den Haag 1980)

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.3 op 25 januari 2018, om 1.07 uur.
Samenvatting | Contact