Oes Olde Lu Nr. 266 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 11    
Generatie 10530.
* < 1697
531.
* < 1697
× 19 september 1717, Peize
Gezamenlijke kinderen:
Jan | Berend | Annechien, 1739 | Hinderkien, 1740
Generatie 9
266

Berend Hindriks Schuurman

* ± 1732, Peize
× 11 mei 1760, Peize, met Hillechien Willems
× juli 1769, Peize, met Jantien Alberts
december 1807, Peize
7 december 1807, Peize
landbouwer te Peize
arbeider
@
huis 58, Smeerveensedijk, Peize
huis 30 > 32b, Peize
Kinderen:
Hindrik | Jantien, 1765 | Janna, 1770 | Geertien, 1772 | Jan, 1773
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Patroniem:Familienaam:
Berend
Berent
HindriksSchuurman
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Hindrik1763 (?)
Jantien16 december1765Peize
Janna28 mei1770Peize
Geertien1772Peize12 april1772Peize
Jan177319 september1773Peize
Aantekeningen:
Naam:Dochter Janna zou als familienaam zowel ‘Schuurman’ als ‘Van der Heide’ gebruiken
Naam:Bij overlijden dochter Jantien in 1848 foutief vermeld met voornaam “Willem” (deze dochter in andere akten vermeld met patroniem ‘Berends’)
Geboorte:Was 66 jaar oud in 1798 (vermeld in “Registratie-lyst” Gewapende Burgermacht Peize: te dateren op 1798; DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1383.44)
Kinderen:Geboortedatum en -plaats dochter Jantien vermeld bij haar overlijden in 1848
Kinderen:Geboortedatum en -plaats dochter Janna vermeld bij haar overlijden in 1836
Kinderen:Zoon Hindrik is begraven op 22 augustus 1787 te Peize (vermeld in ontvangsten/uitgaven voor de armen, diaconie Peize; opbrengst collecte: 1 gulden, 9 stuivers, 7 duiten; DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, inv.nr. 60b; opgetekend door Bareld Barelds Bakker)
Uitvaart:Datum begrafenis vermeld in ontvangsten/uitgaven voor de armen, diaconie Peize (opbrengst collecte, tegelijk met twee andere begrafenissen: 4 gulden, 6 stuivers, 3 duiten; DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, inv.nr. 60c)
Beroep:Vermeld in haardstedenregister Peize in 1764, 1774, 1784, en 1794 als “keuter” (of met “keuterie”), in 1764 zonder paarden,, in 1774 en 1784 met 2 paarden, in 1794 weer zonder paarden (steeds aangeslagen voor 1 gulden, maar in 1784 voor 2 gulden)
Beroep:Vermeld in “Registratie-lyst” Gewapende Burgermacht Peize (te dateren op 1798) als “arbeider” (DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1383.44)
Beroep:Vermeld in haardstedenregister Peize in 1804 als “onder de diaconie” (niet aangeslagen)
Beroep:Vermeld in ‘Toestand van de inwoners’ te Peize in 1807 als “alumnus” (= onvermogende, onder hoede van diaconie) met 1 ‘hoornbeest’ (DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1623.10)
Woonadres:Woonde in 1793 en/of 1795 in een huis aan de “Smeerveensedyk” te Peize, zoals vermeld in overdrachtsakte (van 2 mei 1795) bij de verkoop (op 17 december 1793) door de erfgenamen van het echtpaar Hemsing–Ebbinge aan Jan Jans Koops van “een Behuisinge aan de Smeerveensdyk te Peize, zo door Berent Hindriks word bewoond, met het appelhof, hofte Hoppeland en kampje ten westen en Noorden er aan en agter gelegen” (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 249, folio 85); in 1798 woonde Jan Jans Koops in huis 58 (vermeld in “Registratie-lyst” Gewapende Burgermacht Peize: te dateren op 1798; DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1383.44), waarschijnlijk ditzelfde huis; uit de beschrijving in de overdrachtsakte volgt locatie 53°8'38,37"N 6°29'11,91"O
Woonadres:Woonde op het adres uit 1793/1795 waarschijnlijk ook al in 1774, zoals volgt uit de vermelding in de directe nabijheid van zijn buurman (en zwager) Jan Koops in het haardstedenregister Peize in de jaren 1774, 1784, en 1794
Woonadres:Woonde in 1798 in huis 30 te Peize (vermeld in zowel “Quotizatie Lijst” als “Registratie-lyst” Gewapende Burgermacht Peize: eerste gedateerd 25 augustus 1798, tweede te dateren op eveneens 1798; “Gehuiwt”; DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1383.44)
Woonadres:Woonde in 1807 (gehuwd met 1 kind) in huis 32b te Peize (DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, Toestand van de inwoners, Peize, inv.nr. 1623.10): waarschijnlijk een hernummering van adres ‘huis 30’ uit 1798 (volgt uit te herkennen dorpsbrede hernummering tussen 1798 en 1807)
Overig:Werd op 13 april 1776 aangesteld als hoofdmomber over de 3 kinderen van broer Jan Hindriks Schuurman en schoonzus Marchien Engberts omdat zij wilde hertrouwen met Bareld Klaasen (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Voogdijzaken, inv.nr. 251.1, folio 126); zwager (en buurman) Jan Koops was medemomber; zie brontekst bij Marchien Engberts
Overig:Betaalde 1 gulden op 25 augustus 1787 aan de diaconie van Peize voor het “Minste Laken” bij de begrafenis van zijn zoon (DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, Ontvangsten/uitgaven voor de armen, inv.nr. 60b; opgetekend door Bareld Barelds Bakker): dit gaat om zoon Hindrik
Overig:Betaalde 24 gulden, 7 stuivers, 4 duiten op 22 november 1807 aan de diaconie van Peize wegens “De Halfscheidt van 65 Mudde Hoppe en het mudde verkoft voor 15 Stuver” (DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, Ontvangsten/uitgaven voor de armen, inv.nr. 60c)
Overig:Betaalde 1 gulden, 8 stuivers op 22 november 1807 aan de diaconie van Peize “tot af Korting van De twe Gulden Dewelke [hij] op Den 21 Juili van de Jakony ten Leen had ontfangen” (DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, Ontvangsten/uitgaven voor de armen, inv.nr. 60c)
Overig:Schoonzoon Hindrik Jans Koops betaalde 1 gulden, 10 stuivers op 23 december 1807 aan de diaconie van Peize “voor een Peis Modte nagelaten Door Berent Hindriks” (DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, Ontvangsten/uitgaven voor de armen, inv.nr. 60c); ‘motte’ is Drents voor een vrouwelijk varken of ‘zeug’

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.3 op 25 januari 2018, om 1.07 uur.
Samenvatting | Contact