Oes Olde Lu Nr. 257 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 111028.
* < 1667, Peize
1029.
* ± 1664
1030.
* < 1668, Peize
1031.
* < 1668
Generatie 10514.
* < 1688, Peize
515.
* < 1688, Peize
× 25 november 1708, Peize
Gezamenlijke kinderen:
Trientien | Hinderkien | Hindrik | Barthold | Trientien
Generatie 9
257

Trientien Ebbinge

* ± 1719, Peize
× 28 juni 1744, Peize, met Koenraad Barelds
april 1807, Peize
6 april 1807, Peize
@
huis 95 > 102, Schipdijk/Moleneinde, Peize
Kinderen:
Bareld, 1748 | Jantien | Janna, 1751 | Steven, 1753
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
Trientien
Trijntien
Trijntijn
Trijntin
Trintin
Tryntien
Ebbijng
Ebbing
Ebbinge
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Bareld1748Peize
Jantien1749 (?)
Janna14 april1751Peize
Steven1 november1753Peize
Aantekeningen:
Geboorte:Was 79 jaar oud in 1798 (vermeld in “Registratie-lyst” Gewapende Burgermacht Peize: te dateren op 1798; DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1383.44)
Kinderen:Geboortedatum en -plaats dochter Janna vermeld bij haar overlijden in 1833
Kinderen:Geboortedatum en -plaats zoon Steven vermeld bij zijn overlijden in 1831
Kinderen:Zoon Bareld, dochter Jantien, en dochter Janna droegen de toenaam ‘Barelds’, terwijl de jongste zoon ‘Steven Ebbinge’ werd genoemd (waarschijnlijk als vernoeming naar zijn grootvader Steven Ebbinge); overigens allemaal zonder patroniem ‘Koenraads’
Kinderen:Dochter Janna werd éénmaal, in 1807 bij de verkoop van hooiland (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 249, folio 376v), aangeduid met de familienaam ‘Ebbinge’; in alle andere gevallen als ‘Janna Barelds’ of ‘Janna Barelds Bakker’
Kinderen:Op 29 juli 1783 deed zoon Steven Ebbinge aangifte “voor hem zelfs, zijn broer en suster der Erfenis van haar overleden suster Jantijn” (DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, Uittreksels belastingaangiften, inv.nr. 1025.16); dochter Jantien is begraven op 26 juni 1783 te Peize (DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, Ontvangsten/uitgaven voor de armen, inv.nr. 60a)
Uitvaart:Datum begrafenis vermeld in ontvangsten/uitgaven voor de armen, diaconie Peize (opbrengst collecte: 13 gulden, 3 stuivers, 5 duiten; DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, inv.nr. 60c)
Uitvaart:Zoon Steven Ebbinge betaalde 1 gulden en 10 stuivers op 19 december 1807 aan de diaconie van Peize voor “het Beste Laken Dat Geweest is over het Lik van haar overleden Moeder” (DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, Ontvangsten/uitgaven voor de armen, inv.nr. 60c)
Woonadres:Woonde in 1798 in huis 95 te Peize (vermeld in “Registratie-lyst” Gewapende Burgermacht Peize: te dateren op 1798), als “weduwe”, inwonend bij zoon Steven (DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1383.44)
Woonadres:Woonde in 1807 waarschijnlijk (nog steeds) in bij zoon Steven Ebbinge in huis 102 te Peize (zie voor vermelding Steven Ebbinge DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, Toestand van de inwoners, Peize, inv.nr. 1623.10): waarschijnlijk een hernummering van adres ‘huis 95’ uit 1798 (volgt uit te herkennen dorpsbrede hernummering tussen 1798 en 1807); volgens ‘Kohieren van de vaste goederen’ was dit huis haar eigendom (DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1513.28); op 11 augustus 1807 zouden zoon Bareld en schoondochter Zwaantien Roelfs Rummering dit huis — dan inmiddels opnieuw hernummerd tot ‘huis 101’ zoals volgt uit vergelijking huizen- en bewonersreeks (Steven Thijs Brink woonde in 1807 in huis 101 en is in 1812 in huis 100 overleden) — verkopen aan Roelf Lunsche: “eene behuizinge aldaar [te Peize] zynde No. 101 staande by het zoogenaamde Kret met de hov, hoppeland en goorden daarby en agter gelegen, als mede met nog een hov over de weg, zwettende ten Oosten de Schip dijk ten Zuiden C:Bolhuis, ten Westen Jan Luinge, ten Noorden Jan Hagen en de weduwe Mensing” (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 249, folio 375v); uit deze beschrijving in combinatie met OAT kadaster Peize uit 1832 volgt locatie 53°8'55,08"N 6°29'11,85"O, op de hoek van de ‘Schip Dijk’ met ‘het Molen einde’ (tegenwoordig Schipdijk 1 te Peize, bij de kruising met de Roderweg); met ‘het Kret’ werd waarschijnlijk de Schipsloot bedoeld
Overig:Betaalde 1 gulden en 10 stuivers op 2 december 1779 aan de diaconie van Peize voor het “Beste Laken” bij de begrafenis van echtgenoot Koenraad Barelds (DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, Ontvangsten/uitgaven voor de armen, inv.nr. 60a; opgetekend door zoon Bareld)
Overig:Bezat volgens ‘Kohieren van de vaste goederen’ te Peize in 1807: huis en erf nr. 102, huis en erf nr. 133, 10 kampen, 3 percelen esland (“Zaaijland”), 2 tuinen (“Gaarde”), 3 percelen hopland, 17 (delen van) percelen hooiland, 15 (delen van) percelen bos, 18 (delen van) percelen veen (deels als akker of “vorrel”) en/of veld, en 5 aandelen kerkgraven (DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1513.28)
Overig:Kocht nog op 30 maart 1807 (met overdracht op 17 juni 1807, afgehandeld door zoon Bareld namens de erfgenamen omdat zij toen al was overleden) “vry uit de hand” van de erfgenamen van Albertien Schuiringe “een derde portie in de zogenaamde veldkampbos” voor 48 gulden en 10 stuivers (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 249, folio 373r–373v)

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.3 op 25 januari 2018, om 1.07 uur.
Samenvatting | Contact