Oes Olde Lu Nr. 256 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 111024.
* < 1655
1025.
* < 1655, Peize
1026.
* < 1652, Peize
 
Generatie 10512.
* ± 1675, Peize
513.
* ± 1690, Peize
× 9 december 1714, Peize
Gezamenlijke kinderen:
Marchien | Koenraad | Harm
Generatie 9
256

Koenraad Barelds

* < 1724, Peize
× 28 juni 1744, Peize, met Trientien Ebbinge
september 1779, Peize
1 oktober 1779, Peize
landbouwer te Peize
@
Schipdijk/Moleneinde, Peize
Kinderen:
Bareld, 1748 | Jantien | Janna, 1751 | Steven, 1753
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Patroniem:
Coenraad
Coenraat
Conraat
Conraet
Koenraad
Konraad
Konraat
Baarelt
Baarelts
Barelds
Barels
Barelts
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Bareld1748Peize
Jantien1749 (?)
Janna14 april1751Peize
Steven1 november1753Peize
Aantekeningen:
Geboorte:Moet bij huwelijk minstens 20 jaar zijn geweest
Kinderen:Geboortedatum en -plaats dochter Janna vermeld bij haar overlijden in 1833
Kinderen:Geboortedatum en -plaats zoon Steven vermeld bij zijn overlijden in 1831
Kinderen:Zoon Bareld, dochter Jantien, en dochter Janna droegen de toenaam ‘Barelds’, terwijl de jongste zoon ‘Steven Ebbinge’ werd genoemd (waarschijnlijk als vernoeming naar zijn grootvader Steven Ebbinge); overigens allemaal zonder patroniem ‘Koenraads’
Kinderen:Dochter Janna werd éénmaal, in 1807 bij de verkoop van hooiland (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 249, folio 376v), aangeduid met de familienaam ‘Ebbinge’; in alle andere gevallen als ‘Janna Barelds’ of ‘Janna Barelds Bakker’
Kinderen:Op 29 juli 1783 deed zoon Steven Ebbinge aangifte “voor hem zelfs, zijn broer en suster der Erfenis van haar overleden suster Jantijn” (DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, Uittreksels belastingaangiften, inv.nr. 1025.16); dochter Jantien is begraven op 26 juni 1783 te Peize (DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, Ontvangsten/uitgaven voor de armen, inv.nr. 60a)
Uitvaart:Datum begrafenis vermeld in ontvangsten/uitgaven voor de armen, diaconie Peize (opbrengst collecte: 10 gulden, 17 stuivers, 3 duiten), opgetekend door zoon Bareld die toen boekhouder van de diaconie was (DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, inv.nr. 60a)
Uitvaart:Weduwe Trientien Ebbinge betaalde 1 gulden en 10 stuivers op 2 december 1779 aan de diaconie van Peize voor het “Beste Laken” bij de begrafenis (DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, Ontvangsten/uitgaven voor de armen, inv.nr. 60a; opgetekend door zoon Bareld)
Beroep:Vermeld in haardstedenregister Peize in 1764, met 4 paarden en “na onser gedagten een ¾ plaets” (aangeslagen voor 4 gulden)
Overig:Kocht “uit de Handt”, met overdracht op 24 november 1766, van de erfgenamen van Bareld Schuring (de eerste echtgenoot van moeder) “de halve behuisinge schuire appehof en Goorde bij het kret”, met enkele rechten en plichten, voor 20 gulden (en had de andere helft van dit huis waarschijnlijk al via moeder geërfd), kocht verder “bij uitmyninge Een kamp an drie borgen dijk waar an sijn geswet ten O pieter Garbrants en ankoper tenZ: Roelef Luinge ten W de dijk en ten N de Schultes J.Willinge” voor 61 gulden en 10 stuivers, “een kamp de Langebroeks kamp waar an sijn geswet ten O de H W Ge Heer J:B:de Conink ten Z Martinus Engberts ten westen de wech en ten Noorden Jurrijn Berents” voor 105 gulden, en “ander half mat hoijlandt bij het russchen venswegje waar an sijn geswet ten O H Eelderdiep ten Zuiden Harm Struik ten Westen en ten Noorden het genoemde wegje” voor 61 gulden (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 248, folio 205r–205v)
Overig:Kocht, met overdracht op 20 juni 1774, met vele anderen, van de erfgenamen van Albert Hindriks een bos voor 60 gulden (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 248, folio 255r)

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.2 op 22 januari 2018, om 12.19 uur.
Samenvatting | Contact