Oes Olde Lu Nr. 232 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 10    
Generatie 9464.
* < 1743
465.
* < 1743
Gezamenlijk kind:
Johannes Lambertus
Generatie 8
handtekening van Johannes Lambertus Nussbaumer
232

Johannes Lambertus Nussbaumer

* ± 1763, Frankfurt am Main
× 30 augustus 1795, Grootegast/Doezum, met Antje Roelfs Knoop
25 december 1847, Doezum
soldaat infanterie in het Staatse leger
timmerman
dagloner
@
Frankfurt am Main
Grootegast
Lucaswolde
Doezum
Lucaswolde
huis 63, Doezum
Kinderen:
Frans Karel, 1793 | Roelf, 1796 | Margaretha, 1798 | Margaretha, 1801 | Jantje, 1805 | Christina, 1809 | Harm, 1812
Johannes Lambertus was soldaat infanterie in het Staatse leger en kwam uit Frankfurt. Hij liet op kerstdag 1793 zijn zoon Frans Karel dopen. Omdat hij (nog) niet was getrouwd met de moeder van het kind en daarbij rooms-katholiek was, moest hij van de predikant van Grootegast en Doezum beloven zo snel mogelijk met de moeder te trouwen en het kind volgens de protestantse leer op te voeden. Na het inmiddels gesloten huwelijk legde hij bij volgende dopen een soortgelijke als de laatste belofte af.
Toen hij het leger had verlaten, werd hij timmerman en was daarmee de eerste van enkele generaties timmermannen ‘Noteboom’.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Patroniem:Familienaam:
Jans
Joannes Lambertus
Joh. Lamb.
Johannes
Johannes Albertus
Johannes Lambart
Johannes Lambartus
Johannes Lambers
Johannes Lamberts
Johannes Lambertus
FransensNodsbomer
Noosbomer
Nootenbomer
Nosbomer
Nösbömer
Nosbommer
Notbom
Notebomer
Noteboom
Notenbomer
Nusbaumer
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Frans Karel5 december179325 december1793Grootegast/Doezum
Roelf9 april1796Grootegast24 april1796Grootegast/Doezum
Margaretha12 augustus1798Lucaswolde26 augustus1798Grootegast/Doezum
Margaretha20 december1801Doezum31 januari1802Grootegast/Doezum
Jantje3 juni1805Doezum7 juli1805Grootegast/Doezum
Christina24 januari1809Lucaswolde5 maart1809Doezum
Harm22 december1812Doezum
Bron:Tekst:Vindplaats:
Dopen Grootegast/Doezum

1793 (…) den 25 Decb. gedoopt een zoon by Antje Roelfs, in onechte verwekt, waarvan Johannes Lambertus Noosbomer, zoldaat by de Infantery van Staat, opentlyk in de kerk bekende Vader te zyn, zyn bruid zodraa mogelyk te willen trouwen; beloofde daarenboven, vermits hy van de Roomsche Religie is, zyn kind in de Gereformeerde kerk te willen opvoeden; dit kind is geboren den 5 Decb. en genaamd Frans Karel Noosbomer.

GrA, DTB Grootegast/Doezum, inv.nr. 207
Dopen Grootegast/Doezum

1798 (…) Margareta, Dochter van Johannes Lambertus Nusbaumer en Antje Roelfs, E.L. te Lukaswolde onder Doezum, is geboren de 12 Aug., en gedoopt den 26 Aug.
NB. De Vader Roomsch zynde, heeft de Moeder de Vraagstukken beantwoord, terwyl hy bekende, dit zyn wil te zyn, belovende het Kind in de Hervormde Leer opte voeden.

GrA, DTB Grootegast/Doezum, inv.nr. 208
Dopen Grootegast/Doezum

1802 (…) Margaretha, Dochter van Joannes Lambertus Nusbaumer en Antje Roelfs, E.L. te Doezum, is geb. 20 van WinterMaand, 1801 en gedoopt, 31 LauwMaand
NB. De Vader, tot de Roomsche Kristen-Belyders behorende, staat toe, dat dit Kind in de hervormde leer worde onderwezen. De Moeder heeft de Vraagstukken beantwoord.

GrA, DTB Grootegast/Doezum, inv.nr. 208
Aantekeningen:
Naam:Familienaam waarschijnlijk afgeleid van dorp Nussbaum in Duitsland, ten zuidwesten van Frankfurt
Naam:Tekende met “J L Noosbomer”, “J L Notbom”, “J L Nosbomer”, of “J L Nosbommer”
Geboorte:Kwam volgens trouwboek van Grootegast/Doezum (in 1795) uit “Frankfort”: waarschijnlijk Frankfurt am Main, en waarschijnlijk bedoeld als geboorteplaats
Geboorte:Bij overlijden 84 jaar oud
Geboorte:Ouders vermeld in overlijdensakte als “Frans Karel” en “Margaretha”
Kinderen:Dochter Jantje is overleden in 1825 te Doezum (in huis 103A; waarschijnlijk niet meer bij haar ouders inwonend)
Beroep:In doopboek van Grootegast/Doezum, bij doop zoon Frans Karel in 1793, vermeld als “zoldaat by de Infantery van Staat”
Beroep:Sinds 1812 (vanaf geboorte zoon Harm) vermeld met beroep “timmerman”
Beroep:Bij overlijden echtgenote Antje Roelfs Knoop in 1843 vermeld met beroep “Daglooner”
Woonadres:Woonde in 1812 in huis 63 te Doezum (vermeld bij geboorte zoon Harm)
Woonadres:Woonde in 1817 te Doezum (vermeld in huwelijksbijlagen bij huwelijk zoon Roelf, in certificaat Nationale Militie van 25 april 1823; beschrijving betreft situatie van 1817)
Woonadres:Woonde in 1823, 1824, 1825, 1827, 1830, en 1838 te Doezum (vermeld bij achtereenvolgens huwelijk zoon Roelf, huwelijk zoon Frans Karel, overlijden dochter Jantje, huwelijk dochter Margaretha, huwelijk dochter Christina, en huwelijk zoon Harm)
Woonadres:Woonde in 1843 te Doezum (vermeld bij overlijden echtgenote Antje Roelfs Knoop)

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.2 op 22 januari 2018, om 12.19 uur.
Samenvatting | Contact