Oes Olde Lu Nr. 2 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 48.
* 2 september 1888, Foxwolde
9.
* 16 december 1892, Peize
10.
* 28 november 1897, Steenbergen
11.
* 3 april 1901, Een
× 14 maart 1914, Peize
× 10 september 1921, Roden
Generatie 34.
* 17 augustus 1917, Foxwolde
5.
* 1923, Steenbergen
× 5 januari 1944, Roden
Gezamenlijke kinderen:
Jantienus, 1944 | Grietje (Iet), 1947 | Jantien (Jannie), 1955 | Théresia, 1965
Generatie 2
portret van Jantienus Bakker
2

Jantienus Bakker

* 1944, Foxwolde
× 26 februari 1969, Groningen, met Roelina Jechiena (Roeli) Datema
× 20 augustus 2010, Zuidhorn, met Trijntje (Tineke) Kaastra
onderwijzer te Groningen
onderwijzer en waarnemend schoolhoofd te Dalen
rondleider te Borger
rondleider te Aduard
rondleider te Ezinge
@
huis 110, Foxwolde
huis 53, Roderwolde
‘Woldzigt’, huis 39, Roderwolde
Kastanjelaan 28, Roden
Overwinningsplein 106, Groningen
Thyakkerstraat 20, Dalen
Zuidhorn
Kinderen:
Arjan, 1970 | Marco, 1973
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
JantienusBakker
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Arjan1970Groningen
Marco1973Dalen
Bron:Tekst:Vindplaats:
Advertentie

VOLLEYBALVER. “Dalen” te Dalen
vraagt voor het komende seizoen
trainer derde div.
Inl. J. Bakker, Thyakkerstraat 20, tel. 05241-1721.

‘Nieuwsblad van het Noorden’, 3 mei 1976
Fragment uit schoolhistorie

[voorjaar 1977]
Jantienus Bakker, sinds 1972 aan de school verbonden, was al tweemaal belast geweest met de waarneming van Camphuis [als schoolhoofd], toen deze over een wat langere periode “uit de running” was. Wethouder F.J. Koffrie, die zich als portefeuillehouder én onderwijsman zeer betrokken voelde bij de scholen, had hem hiervoor benaderd. Nu, tot het officieel ontslag van het schoolhoofd verleend zou kunnen worden, werd er weer een beroep op meester Bakker gedaan. Opnieuw nam hij deze niet gemakkelijke taak op zich. Op zijn voorstel werd gebroken met de jaarlijkse fietstochten van de zesdeklassers naar de jeugdherberg in Roden. Het jeugdhonk van de Vereniging Voor Volksonderwijs op Vlieland werd nu het doel. (…)
Tijdens de gemeenschappelijke ouderavond van Roezemoes en BWBschool op 31 januari 1978 bedankte de wethouder Jantienus Bakker voor de bewezen diensten. Koffrie prees hem om zijn bereidwilligheid en zijn inzet. Op woensdag 1 februari nam meester Beek de leiding van de school over.

Huib D. Minderhoud en Geke Hooge, ‘Van kerspel- tot basisschool. Vijftig jaar BWB-school Dalen’ (Dalen 2004) 88–90
Herinnering van Cristian Wolbers

Schoolperiode 1978–1984
(…)
In 1984 was het zover. We waren de oudste kinderen op school. (…) Ik zat in de klas bij meester Bakker. Een man die rust uitstraalde, en bij wie je je al snel op je gemak voelde. (…) Ik weet nog dat de klasseavond mij een beetje teleurstelde. Ik mocht singeltjes meenemen en een beetje voor diskjockey spelen. Daar had ik me behoorlijk op verheugd. Toen de avond was aangebroken, zat meester Bakker achter de knoppen met mijn plaatjes! De apparatuur was te duur om bediend te worden door een zesdeklasser. Trots presenteerde meester toen een plaatje van Paul Young (had in 1984 diverse hits): “Hier is John Paul Young!”. Ik snapte het niet en begreep later dat het ging om een zanger, die jaren eerder populair was. (…)

Huib D. Minderhoud en Geke Hooge, ‘Van kerspel- tot basisschool. Vijftig jaar BWB-school Dalen’ (Dalen 2004) 109
Fragment uit schoolhistorie

Een nieuw wonder-apparaat deed zijn intrede op school. In januari 1986 werd een computer aangeschaft en meester Jantienus Bakker ontpopte zich als een deskundige bij uitstek. In augustus volgde een tweede en omdat de behoefte groot bleef, leenden de leerkrachten Freddie Zomers en Hermien Bokhove er elk een aan de school uit. Deskundigheid was nu gevraagd en de vrouw van Jantienus verklaarde zich bereid een cursus voor het personeel te verzorgen.

Huib D. Minderhoud en Geke Hooge, ‘Van kerspel- tot basisschool. Vijftig jaar BWB-school Dalen’ (Dalen 2004) 114
Herinnering van Monique Petstra

De bus gemist
Monique Petstra, geboren in 1970

Na het sporten en het douchen kwam de leraar altijd de kleedkamer in om te vertellen, dat de bus zou vertrekken. Wij hadden met de meiden van klas zes met meester Bakker afgesproken, dat hij niet meer in de kleedkamer zou komen, maar op de deur zou kloppen. Hij deed dat ook netjes, de eerstvolgende keer, maar wij hadden toen met ons vieren besloten, dat wij expres in de kleedkamer zouden blijven wachten.
Vervolgens vertrok de bus zonder ons en wij konden lopend naar school. De gemiste tijd moesten we alsnog voor straf inhalen.

Huib D. Minderhoud en Geke Hooge, ‘Van kerspel- tot basisschool. Vijftig jaar BWB-school Dalen’ (Dalen 2004) 124
Artikel over de in 2016 geopende expositie van ‘Kloostermuseum Sint Bernardushof’ te Aduard

Wie op het kloostermuseum Aduard googelt en de grootte ziet van wat de ‘kloosterkerk’ wordt genoemd, kan nauwelijks geloven dat daar ooit de grootste cisterciënzerabdij van Noordwest-Europa heeft gestaan. “Maar het is ook niet de kloosterkerk, maar de voormalige ziekenzaal”, lacht Jantienus Bakker, een van de vrijwillige rondleiders van het klooster. “Die zijn ze later als kerk gaan gebruiken, de rest van het klooster is afgebroken.” (…)

Oud-onderwijsman Jantienus Bakker woont nog niet zo lang in deze streken en raakte geïntrigeerd door de indrukwekkende geschiedenis over het ontstaan ervan. Hij leidde de ploeg die de huidige expositie bedacht over de Aduarder monniken en hun bijzondere rol in wat tegenwoordig watermanagement heet. Voor de hevig geïnteresseerden, en dat word je vanzelf, is er ook een boekje van zijn hand. “Ik liep er tegenaan hoe ongelofelijk veel werk die mensen in bijna honderd jaar hebben verzet aan waterwerken en de bouw van het enorme klooster. Als ik het aan de mensen vertel, geloof ik het zelf bijna niet”, zeg Bakker. “Het is echt verbazingwekkend.” (…)

Jan Peeters, ‘Het watermanagement van middeleeuwse monniken’, ‘Katholiek Nieuwsblad’ 20 (2016) 12–13
Aantekeningen:
Geboorte:Geboren in het huis van zijn grootouders Jan Bakker en Jantien Venema, waar zijn ouders op dat moment inwoonden
Beroep:Werkte in 1968 enkele maanden als (hoofd-)onderwijzer op de rijdende school (kermisschool) te Groningen
Beroep:Werkte in 1968 en 1969 als onderwijzer op de Prof. Dr. J. Huizingaschool op de Troelstralaan te Groningen
Beroep:Werkte vanaf 1969 als onderwijzer op de Van den Bergschool op de Chopinlaan te Groningen
Beroep:Werkte van 1972 tot 2005 als onderwijzer op de Burgemeester Wessels Boerschool (‘B.W.B.-school’) op Molenwijk 1–4 te Dalen; was hier in 1977–1978 langere tijd waarnemend schoolhoofd en vanaf 1995 eerste adjunct-directeur
Beroep:Vanaf begin 2008 in dienst als rondleider bij museum ‘Hunebedcentrum’ op Bronnegerstraat 12 te Borger
Beroep:Vanaf 2010 in dienst als rondleider bij ‘Kloostermuseum Sint Bernardushof’ op Hofstraat 45 te Aduard
Beroep:Vanaf 2012 in dienst als rondleider bij museum ‘Wierdenland’ op Van Swinderenweg 10 te Ezinge
Woonadres:Huis 110 te Foxwolde (officieel “Roderwolde 110” te Foxwolde) werd later (in 1964) hernoemd tot “De Groeve 8”; het huis zelf is in 2004 afgebroken en op dezelfde plek niet meer opgebouwd; oorspronkelijke locatie: 53°9'32,28"N 6°27'1,11"O
Woonadres:‘Huis 53’ te Roderwolde werd later (in 1969) hernoemd tot “Hooiweg 2”
Woonadres:‘Huis 39’ te Roderwolde werd later hernoemd tot “Hoofdstraat 60”; adres betreft een kamerwoning in de westelijke, aangebouwde zijvleugel van koren- en oliemolen ‘Woldzigt’ (beschermd rijksmonument nr. 32541); zus Iet werd hier geboren
Woonadres:Ingeschreven op Kastanjelaan 28 te Roden op 19 april 1951 (een nieuw gebouwd huis)
Woonadres:Verhuisde naar Overwinningsplein 106 te Groningen in februari 1969; adres betreft een appartement boven supermarkt ‘Fred van der Werff’
Woonadres:Ingeschreven op Thyakkerstraat 20 te Dalen op 14 augustus 1972
Woonadres:Verhuisde naar Zuidhorn in 2010
Overig:Slaagde in juni 1961 voor mulo-diploma B (volgens bekendmaking in ‘Nieuwsblad van het Noorden’ van 27 juni 1961), na doorlopen van de Ulo te Leek (op Tolberterstraat 72)
Overig:Slaagde in juni 1968 aan de Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Groningen voor het ‘examen derde leerkring’, ‘volledige bevoegdheid’ (volgens bekendmaking in ‘Nieuwsblad van het Noorden’ van 18 juni 1968); de Rijkskweekschool was gevestigd in het ‘onderwijscentrum Prof. Van der Leeuw’, op Verzetsstrijderslaan 2

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.3 op 25 januari 2018, om 1.07 uur.
Omwille van privacy zijn geboortedatum, handtekening, en huidige adres niet weergegeven.
Samenvatting | Contact