Oes Olde Lu Nr. 16 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 764.
* 26 februari 1785, Peize
65.
* 2 januari 1794, Peize
66.
* 2 maart 1798, Peize
67.
* 17 februari 1791, Peize
× 16 mei 1813, Peizerwold
× 20 september 1818, Peize
Generatie 632.
* 18 mei 1816, Peize
33.
* 14 oktober 1823, Peize
× 3 mei 1862, Peize
Gezamenlijke kinderen:
Harmannus (Mans), 1863 | Jan, 1866
Generatie 5
handtekening van Harmannus (Mans) Bakker
16

Harmannus (Mans) Bakker

* 5 juli 1863, Peize
~ 2 augustus 1863, Peize
× 5 mei 1888, Roden, met Aaltien Scheepstra
× 6 mei 1905, Peize, met Catharina Eitens
19 januari 1941, Foxwolde
Roden
dienstknecht te Langelo
dienstknecht te Peize
dienstknecht te Roderwolde
landarbeider
landbouwer te Foxwolde
@
huis 262, Peize
huis 280, Langelo
huis 212, Peize
huis 484, Roderwolde
huis 469, Foxwolde
huis 491, Foxwolde
huis 546, Foxwolde
huis 161, Peize
huis 546, Foxwolde
huis 398, Foxwolde
huis 448 > 101, Haarveen, Foxwolde
Kinderen:
Jan, 1888 | NN, 1898 | Hillegien, 1906
Mans diende in 1883 heel kort bij de Nationale Militie. Door een ernstige nagelzweer moest hij de dienst na net geen vier maanden alweer verlaten.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
Harmannes
Harmannus
Hermanes
Bakker
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Jan2 september1888Foxwolde7 april1889Roden
NN20 juli1898Foxwolde
Hillegien5 maart1906Peize5 augustus1909Peize
Bron:Tekst:Vindplaats:
Advertentie

Houtverkooping RODEN,
Zaterdag 28 December 1918. om 10 uur v.m. bij H. SCHEEPSTRA Tjz. te Roden, zal publiek worden verkocht:
(…)
Voor den heer O. A. SLIM en mej. Wed. J. DAVIDS:
5 perc. Weekhout, in de Holthuizerdobben, waarvan HARMANNUS BAKKER aanwijs zal geven Maandag a.s. om 10 uur.
(…)

‘Nieuwsblad van het Noorden’, 19 december 1918
Advertentie

5000 eerste soort eiken Boonestokken, bij HARMANNUS BAKKER, Foxwolde gem. Roden

‘Nieuwsblad van het Noorden’, 4 maart 1922, rubriek ‘Te koop aangeboden’
Nieuwsartikel

FOXWOLDE, 2 Juli. De verbreeding van den zandweg door het Haarveen is voor de aanwonenden wel een groote verbetering. Was de weg, vooral bij natte perioden, zoo goed als onbegaanbaar, thans is een breede en droge aardebaan verkregen, waarnaast een keurig fietspad, dat door groote palen van den weg is gescheiden, aangelegd is. Voor de verbreeding van den weg, waaruit de bochten zoo goed als alle zijn verdwenen, werd de grond gratis afgestaan.
Een en ander werd door de Grontmij in werkverschaffing uitgevoerd en is als zoodanig een mooi werkobject geweest.

‘Nieuwsblad van het Noorden’, 3 juli 1937
Aantekeningen:
Huwelijk:Tweede echtgenote Catharina Eitens kwam uit Peize; is overleden op 27 oktober 1945 te Roderwolde (waarschijnlijk bedoeld “Roderwolde 101 te Foxwolde”; tegenwoordig Haarveen 12 te Foxwolde, zoals volgt uit woonadres in 1941)
Kinderen:Een naamloos zoontje is overleden op 20 juli 1898 te Foxwolde: die dag levenloos geboren
Kinderen:Stiefdochter is Catharina Eitens: dochter van tweede echtgenote Catharina Eitens en een onbekende vader, geboren in 1900; zij werd pas op 5 augustus 1909 te Peize gedoopt, tegelijk met haar jongere halfzusje Hillegien, met stiefvader Mans als getuige
Overlijden:Overlijdensplaats vermeld als “Roderwolde”: waarschijnlijk bedoeld “Roderwolde 101 te Foxwolde” (toenmalige woonadres huis 101 te Foxwolde heette officieel “Roderwolde 101”)
Beroep:Vermeld in bevolkingsregister als “dienstknecht” (1879, 1881, 1883), “arbeider” (1888), “veldarbeider” (1900), “boerenknecht” (1903), en “arbeider” (1903, 1907, 1922); bij huwelijk zoon Jan in 1914 vermeld als “landbouwer”; bij huwelijk dochter Hillegien in 1927 vermeld als “arbeider”
Beroep:Was vanaf 1879 inwonende dienstknecht bij landbouwer Albert Rijks (geb. 1850) te Langelo, vanaf 1881 bij landbouwer Albert Lunsche (geb. 1802) te Peize, en na een onderbreking van enkele maanden vanwege militaire dienst vanaf 1883 bij een boer te Roderwolde
Woonadres:Waarschijnlijk geboren in huis 262 te Peize en vertrok op 14 juni 1879 naar de gemeente Norg (vermeld in bevolkingsregister Peize): niet zeker of hij vóór zijn vertrek ook nog heeft gewoond in huis 123 en huis 130 te Peize
Woonadres:Ingeschreven op 14 juli 1879, afkomstig uit de gemeente Peize, als dienstknecht bij landbouwer Albert Rijks (geb. 1850) in huis 280 te Langelo (vermeld in bevolkingsregister Norg)
Woonadres:Ingeschreven op 29 april 1881, afkomstig uit de gemeente Norg, als dienstknecht bij landbouwer Albert Lunsche (geb. 1802) te Peize, waarschijnlijk destijds in huis 212, en vertrok op 3 september 1883 naar de gemeente Roden (vermeld in bevolkingsregister Peize)
Woonadres:Woonde in 1882 te Peize (vermeld in certificaat Nationale Militie van 10 april 1888, onderdeel van huwelijksbijlagen bij eerste huwelijk; beschrijving betreft situatie van 1882)
Woonadres:Ingeschreven op 6 september 1883, afkomstig uit de gemeente Peize, als dienstknecht in huis 484 te Roderwolde (vermeld in bevolkingsregister Roden)
Woonadres:Woonde in 1888 te Roderwolde (vermeld bij eerste huwelijk)
Woonadres:Woonde in 1889 te Foxwolde (vermeld bij doop zoon Jan in doopboek van Roden)
Woonadres:Woonde vanaf zijn eerste huwelijk tot 1900 in huis 469 te Foxwolde, huis 491 te Foxwolde, en huis 546 te Foxwolde (vermeld in bevolkingsregister Roden)
Woonadres:Woonde in periode vanaf 1900 in huis 546 te Foxwolde en vertrok op 12 juni 1903 naar Peize (vermeld in bevolkingsregister Roden)
Woonadres:Ingeschreven op 12 juni 1903, afkomstig uit de gemeente Roden, in huis 161 te Peize, bij schoenmaker Albert Eitens, trouwde met de dochter des huizes, Catharina Eitens, uit welk huwelijk op dit adres dochter Hillegien werd geboren, en vertrok op 30 mei 1907 naar de gemeente Roden (vermeld in bevolkingsregister Peize); datum van in- en uitschrijving komt exact overeen met periode dat zoon Jan in Peize inschreven stond, maar in een ander huis
Woonadres:Ingeschreven op 8 juni 1907, afkomstig uit de gemeente Peize, (opnieuw) in huis 546 te Foxwolde en woonde vervolgens tot 1922 ook nog in huis 398 te Foxwolde en huis 448 te Foxwolde (vermeld in bevolkingsregister Roden)
Woonadres:Woonde in 1914 te Roden (vermeld bij huwelijk zoon Jan): waarschijnlijk bedoeld “Foxwolde, gemeente Roden”
Woonadres:Woonde in periode 1922–1939 in huis 448 te Foxwolde en “Roderwolde 101” te Foxwolde (waarschijnlijk een hernoeming van hetzelfde adres na 1930; vermeld in bevolkingsregister Roden): deze adressen komen waarschijnlijk overeen met huidige Haarveen 12 te Foxwolde (volgt uit vergelijking, in periode 1930–1947, met huisnummers op bekende locaties; op adres ‘Haarveen 12’ te Foxwolde woonden later nog dochter Hillegien, schoonzoon Hendrik Diertens, en stiefdochter Catharina Eitens, zoals blijkt uit advertenties en familieberichten in Nieuwsblad van het Noorden in 1965, 1978, 1979, 1987, en 1992)
Woonadres:Woonde in 1927 te Foxwolde (vermeld bij huwelijk dochter Hillegien)
Overig:Geboortejaar in opschrift grafsteen foutief vermeld als “1864”
Overig:Geboortedatum in doopboek Peize foutief vermeld als 5 juni 1863
Overig:Na het overlijden van eerste echtgenote Aaltien Scheepstra kwam op 29 juli 1902 moeder inwonen; op 30 december 1902 vertrok zij weer, naar het huis van halfzus Harmtien Wiekema te Peize
Overig:Werd op 4 mei 1883 op basis van loting ingelijfd bij de Nationale Militie, maar al op 25 augustus 1883 weer uit dienst ontslagen “uit hoofde van lichaamsgebreken §1 n:11” (vermeld in certificaat Nationale Militie van 10 april 1888, onderdeel van huwelijksbijlagen bij eerste huwelijk); het ging hier volgens het Reglement op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor de krijgsdienst te land en te water, §1, no. 11, om een “Kwaadaardige nagelzweer” (zoals vermeld in Staatsblad 1862, 34)

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.1 op 19 januari 2017, om 15.12 uur.
Samenvatting | Contact