Oes Olde Lu Nr. 1548 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 13    
Generatie 12  
Generatie 11
1548

Klaas Louwes

* < 1666
× < 1698, met Anje Hilbrands
8 mei 1729, Wierum
@
Wierum
Kinderen:
Martje | Louwe | Jan | Peter, 1702
Klaas had in december 1717 doodsbedreigingen van zijn dorpsgenoot Wolter Derks Schonenborg ontvangen. De kerkenraad van Wierum bestrafte deze Wolter door hem eenmaal van de Avondmaalsdienst uit te sluiten.
In de zomer van 1719 werd Klaas zelf door de kerkenraad van Wierum bestraft omdat hij in een beschonken toestand ruzie had gemaakt in een herberg.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Patroniem:
KlaasLouwes
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Martje1686 (?)
Louwe1698 (?)Wierum
Jan1700 (?)
Peter30 januari1702Wierum8 februari1702Wierum
Bron:Tekst:Vindplaats:
Handelingen kerkenraad Wierum/Dorkwerd

1717 Den 3 van Winter-maand ten dage van voorbereyding voor ’s Heeren h: Avond-maal is volgens Kercken-order de Kerke-raad te Wierum vergadert geweest, en doen onder deselve censura morum aangestelt, edogh tegens nymand yets, bestraffing waardigh, voorgebracht behalven Wolther Derks Schoonenborgh op Gaykinga-dijk te Wierum, welcke (:gelijk kennelijk waar:) Klaas Louwes onse Schat-beurder soude gruiwlijk gelastert hebben, en gedreight den selven by de eerste gelegenheyd het leven te benemen. Waar over hem Wolther Derks Schoonenborgh voor dit maal het h: Avond-maal door order der Kercke-raad is ontsegt.

GrA, DTB Wierum/Dorkwerd, RA 538
Handelingen kerkenraad Wierum/Dorkwerd

1719 (…) Den 2 Junij (…) Ook is op dit pas tegens Klaas Louwes Ouderling der Gemeynte ingebracht, dat hy overstalligh dronken en daar by met een seker Mennistigh Man moeyte soekende sig vertoont hadde in openbare herberge, waar over hy verstaan zijnde, heeft sulks niet ontkent; en daarom wel yverigh is bestraft.

GrA, DTB Wierum/Dorkwerd, RA 538
Aantekeningen:
Geboorte:Moet bij geboorte oudste kind minstens 20 jaar oud zijn geweest
Kinderen:Zoon Jan is overleden op 27 september 1702 te Wierum; het moet een jong kind zijn geweest want in begraafboek van Wierum/Dorkwerd vermeld als “Jan, een Soontje van Klaas Louwes en Anje Hilbrands”
Kinderen:Had in 1706 een Martje Klaasen in huis wonen: mogelijk een dochter die dan minstens 20 moet zijn geweest (omdat zij op dat moment als lidmaat werd aangenomen; vermeld in lidmaten Wierum/Dorkwerd)
Overlijden:Overlijdensgegevens vermeld in lidmaten Wierum/Dorkwerd
Woonadres:Woonde in 1715 te Wierum (vermeld in kerkboek van Dorkwerd/Wierum bij aantekening van overlijden echtgenote Anje Hilbrands)
Overig:Was ouderling en “schatbeurder” in de kerk te Wierum (vermeld in Handelingen kerkenraad Wierum/Dorkwerd)
Overig:Lidmaten Wierum/Dorkwerd: “ANNO 1706 (…) Waar op den 7 dito [Martij] te Wierum ’t H:Avond-maal is gehouden. Daar toe aangenomen op belijdenisse des geloovs Martjen Klaasen j:D: Korneliske Aattes J: D: beijde ten huyse van Klaas Louwes te Wierum.”
Overig:Lidmaten Wierum/Dorkwerd: “ANNO 1709 (…) Daar op is ’s Heeren h:Avond-maal gehouden den 1 10br aanvolgende. Waar toe voor d’eerste maal hier aangenomen zijn (…) Aaltjen Alberts, Dienst-maagd ten huyse van Klaas Louwes, op belijdenisse des geloovs.”
Overig:Lidmaten Wierum/Dorkwerd (ca. 1727): “Ledematen van ’s Heren Avondmaal Tot Wyrum (…) Louwe Klasen / Trijntjen Jans / Klaas Louwes [latere aantekening: gestorven den 8. Maji 1729.]”

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.2 op 22 januari 2018, om 12.21 uur.
Samenvatting | Contact