Oes Olde Lu Nr. 132 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 10528.
* ± 1712, Peize
529.
* < 1710, Paterswolde
530.
* < 1697
531.
* < 1697
× 6 juli 1734, Peize
× 19 september 1717, Peize
Generatie 9264.
* ± 1737, Peize
265.
* 1 januari 1740, Peize
× 12 september 1762, Peize
Gezamenlijke kinderen:
Koop, 1762 | Jantien, 1765 | Hindrik, 1767 | Jan, 1769 | Arend, 1772 | Willem, 1775 | Geert, 1777 | Zwaantien, 1783
Generatie 8
handtekening van Hindrik Jans Koops
132

Hindrik Jans Koops

* juni 1767, Peize
~ 14 juni 1767, Peize
× 28 mei 1797, Peize, met Geertien Berends Schuurman
× 3 mei 1815, Peizerwold, met Ameltien Cornelis
19 maart 1846, Peize
arbeider
landbouwer te Peize
tapper te Peize
@
Smeerveensedijk, Peize
huis 0, Peize
huis 152 > 149, Peizerwold
huis 40, Zuurseweg, Peize
Kinderen:
Jan, 1798 | NN | Jantien, 1799 | Berend, 1802 | Hindrik, 1805 | Hinderkien, 1807 | Geertien, 1812 | NN, 1812
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Patroniem:Toenaam:Familienaam:
Henderik
Hendrik
Hinderik
Hinderk
Hindrik
Hindriks
Jan Coobs
Jans
Jans Coobs
Coobs
Coops
Koobs
Koops
Koops
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Jan2 maart1798Peize4 maart1798Peize
NN1799 (?)Peize
Jantien30 november1799Peize1 december1799Peize
Berend1802Peize21 november1802Peize
Hindrik1805Peize7 april1805Peize
Hinderkien1807Peizerwold1 november1807Peize
Geertien23 oktober1812Peizerwold
NN23 oktober1812Peizerwold
Bron:Tekst:Vindplaats:
Registratie van verkoop onroerend goed

voor Hindrik Koops, Koop Jans Koops, Jan Koops en Geert Koops te Peize, Arend Koops op de Hagemade onder Roden, Jantien Jans Koops wed. Jan Harms Hagenauw en Aldert Jans als gehuwd aan Zwaantien Koops en Jan Hindriks Koops te Peize en de voogden over de minderjarigen, Berend, Jantien en Hinderkien Hindriks Koops, Zynde Hindrik Koops voornoemd administrerende en Harm Geerts Tuman te Peize toeziende voogd, en voor Harm Jans Hagenauw te Peize, en Hinderkien Jans Hagenauw te Een, en voor de voogden over de minderjarigen Hindrik en Beerend Jans Hagenauw, Zynde Jantien Jans Koops voornoemd voogdesse en Hindrik Harms Hagenauw te Peize toeziende voogd
1o. Van een huis No. 61 en hof te Peize
2o. Van een Kamp Bouwland aldaar aan Reinder Kruims te Peize voor ƒ 861—50
3o. Van een Kamp land en een stukje bosgrond te Peize de ters Kamp aan Hindrik Lamberts Beuving te Peize voor ƒ 270—00
4o. Van een stuk hooiland te Peize de streng graat 1½d. mat aan Geert Koops te Peize voor ƒ 79—50 het welk minder bedraagt dan Zyn aandeel aan het by deze verkogte beloopt
5o. Van een mat hooiland gelegen in de Peizer Weerden aan Engbert Jans te Peize voor ƒ 35—00
6o. Van een stuk veen gelegen achter de baarlaan te Peize aan Roelf Eitens te Peize voor ƒ 36—00

DrA, Notaris Johannes Tonckens te Westervelde, toegang 0114.65, 15 december 1819
Aantekeningen:
Doop:Volgens akte bij het tweede huwelijk gedoopt op 14 juni 1767 te Peize
Huwelijk:Eerste echtgenote Geertien Berends Schuurman was zijn nicht: een dochter van zijn oom Berend Hindriks Schuurman (een broer van zijn moeder)
Huwelijk:Datum eerste huwelijk vermeld in ontvangsten/uitgaven voor de armen, diaconie Peize (opbrengst collecte, tegelijk met ander huwelijk: 2 gulden, 12 stuivers; DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, inv.nr. 60b)
Huwelijk:Tweede echtgenote Ameltien Cornelis kwam uit Peize; was weduwe van Gerard Arends Kosters; is overleden op 6 april 1837 te Peize
Huwelijk:Tweede huwelijk voltrokken in de gemeente Eelde (dat toen ook Peize omvatte), waarschijnlijk in het huis ‘Woldrust’ te Peizerwold, de woning van de toenmalige burgemeester G.C.F. Gasinjet
Kinderen:Een kind is begraven op 27 december 1799 te Peize (vermeld in ontvangsten/uitgaven voor de armen, diaconie Peize; opbrengst collecte: 13 stuivers; DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, inv.nr. 60b): wellicht een tweelingbroer of -zus van dochter Jantien (?)
Kinderen:Dochter Hinderkien is waarschijnlijk in Peizerwold geboren, gezien het vermelde eigen woonadres in 1807
Kinderen:Zoon Hindrik is overleden in 1811 in huis 149 te Peize: meer specifiek Peizerwold, gezien het vermelde overlijdensadres van zijn moeder Geertien Berends Schuurman in 1812
Kinderen:Bij de geboorteaangifte van dochter Geertien vermelding van een 5 uur jonger, maar naamloos, en doodgeboren dochtertje; ook eerste echtgenote Geertien Berends Schuurman is dezelfde dag in het kraambed overleden
Kinderen:Dochter Geertien is overleden in 1813 in huis 149 te Peize: meer specifiek Peizerwold, gezien het vermelde overlijdensadres van haar moeder Geertien Berends Schuurman in 1812
Overlijden:Zoon Jan Hindriks Koops deed samen met schoonzoon Klaas Martinus Venema aangifte van overlijden
Overlijden:Overleden in huis 40 te Peize
Beroep:Vermeld in haardstedenregister Peize in 1794 en 1804, als “keuter”, zonder paarden (aangeslagen voor 1 gulden)
Beroep:Vermeld in “Registratie-lyst” Gewapende Burgermacht Peize (te dateren op 1798) als “arbeider” (DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1383.44)
Beroep:Vermeld in ‘Toestand van de inwoners’ te Peize in 1807 als “keuter en tapper” met 5 ‘hoornbeesten’, ½ morgen bouwland, en 3¾ morgen weideland (DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1623.10)
Beroep:Vermeld in OAT kadaster Peize uit 1832 te Peize als landbouwer
Woonadres:Woonde in 1797 te Peize (vermeld in overdrachtsakte Schultengerecht Peize)
Woonadres:Woonde in 1798 in huis 0 te Peize (“No nul”, vermeld tussen nrs. 111 en 112 in “Registratie-lyst” Gewapende Burgermacht Peize: te dateren op 1798; “gehuiwt 1 kind”; geregistreerd als “Schutter”; DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1383.44)
Woonadres:Woonde in 1807 (gehuwd met 4 kinderen) in huis 152 te Peize (DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, Toestand van de inwoners, Peize, inv.nr. 1623.10): dit is waarschijnlijk hetzelfde huis als het adres ‘huis 149’ te Peizerwold in 1811, 1812, en 1813 (overlijdensadres van achtereenvolgens zoon Hindrik, dochter Geertien, en eerste echtgenote Geertien Berends Schuurman), zoals volgt uit te herkennen dorpsbrede hernummering tussen 1807 en 1810; huis 152 te Peize was in 1807 volgens ‘Kohieren van de vaste goederen’ eigendom van Marchien Lunsche (DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1513.28)
Woonadres:Woonde in 1811 en 1813 te Peize (vermeld bij achtereenvolgens overlijden zoon Hindrik en overlijden dochter Geertien): meer specifiek Peizerwold, gezien het vermelde overlijdensadres van eerste echtgenote Geertien Berends Schuurman en vermelde woonadres bij aanneming familienaam, beide in 1812
Woonadres:Woonde in 1812 te Peizerwold (vermeld bij overlijden eerste echtgenote Geertien Berends Schuurman)
Woonadres:Woonde in 1812 in huis 149 te Peizerwold (DrA, Collectie registers van aanneming van geslachtsnamen, toegang 176.02, Eelde en Peize, inv.nr. 10): waarschijnlijk een hernummering van adres ‘huis 152’ uit 1807 (volgt uit te herkennen dorpsbrede hernummering tussen 1807 en 1810)
Woonadres:Woonde in 1815, 1818, 1819, 1820, 1822, 1823, 1825, 1826, 1827, 1830, 1834, en 1842 te Peize (vermeld bij achtereenvolgens eigen tweede huwelijk, huwelijk zoon Jan, overlijden moeder, huwelijk stiefdochter Jantien Gerards Kosters, huwelijk dochter Jantien, geboorte kleinzoon Martinus Venema, huwelijk Venekamp/Brink, geboorte kleindochter Lina Koops, overlijden Fennechien Klaasen Kruims, huwelijk zoon Berend, geboorte kleindochter Fenna Venema, en overlijden zoon Berend)
Woonadres:Woonde in 1817 te Eelde (vermeld in huwelijksbijlagen bij huwelijk zoon Jan, in certificaat Nationale Militie van 11 september 1818; beschrijving betreft situatie van 1817): waarschijnlijk bedoeld “Peize, gemeente Eelde” (Peize behoorde toen tot de gemeente Eelde)
Woonadres:Woonde in 1823 te Peize (vermeld in notariële akte)
Woonadres:Het overlijdensadres ‘huis 40’ te Peize lag aan de Zuurseweg (tegenwoordig Zuurseweg 13 te Peize, zoals volgt uit combinatie met OAT kadaster Peize uit 1832): dit is het huis waarvan hij in 1797 de helft kocht (gezien de beschrijving daar; zie de aantekening bij ‘Overig’), toen nog bewoond door Geert Jans Kregel, en is waarschijnlijk ook hetzelfde huis als adres ‘huis 39’ dat hij in 1807 volgens de ‘Kohieren van vaste goederen’ in eigendom had (zie aantekening bij ‘Overig’), dan bewoond door Leffert Jans Lefferts (zoon van Jan Lefferts); in 1825 is de hoofdbewoner zoon Jan Hindriks Koops (zie DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, Lijst van bewoners, inv.nr. 80, 26 maart 1825)
Overig:Kocht op 26 januari 1797 (met overdracht op 9 december 1797) “by publyke veilinge” van “Scholtus Keetel L: van Diepenbrugge & Consorten” “½de keutery waarvan de ander ½ toe behoord aan … Bisschop van Leuwar[…] den zoo als thans door Geert Jans Cregel Meijer wyse word bewoont en gebruikt, zwettende ten O: aan de weg ten Z: aan Martinus Lamberts ten W: aan de weg, en ten N:aan de weduwe Scholtus Willinge en Jan Bouwkamp” voor 170 gulden (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 249, folio 162)
Overig:Leeftijd in “Registratie-lyst” Gewapende Burgermacht Peize (te dateren op 1798; DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1383.44) foutief vermeld als 34 jaar (werkelijk 31)
Overig:Kocht op 3 februari 1802 (met overdracht op 5 maart 1802) “by publyke veilinge” van Marchien Koops “Een Staake Bosch de vossegats Bosch genaamt zwettende ten oosten aan otte Cornelius ten Zuiden aan Popke Martinus en Consorten, en ten Noorden aan Barelt Barelts” voor 160 gulden (DrA, Schultengerechten, toegang 102, Peize, Vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 249, folio 341r)
Overig:Bezat volgens ‘Kohieren van de vaste goederen’ te Peize in 1807: huis en erf nr. 39, een “Kampje”, 2 percelen hopland (waarvan 1 bij het huis), een perceel hooiland, en een perceel bos (DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1513.28); in huis 39 te Peize woonde in 1807 volgens ‘Toestand van de inwoners’ “keuter” Leffert Jans met vrouw en kind (DrA, Oude Staten Archieven, toegang 1, inv.nr. 1623.10)
Overig:Betaalde 1 gulden, 10 stuivers op 23 december 1807 aan de diaconie van Peize “voor een Peis Modte nagelaten Door Berent Hindriks” (DrA, Nederlands Hervormde Gemeente Peize, toegang 381, Ontvangsten/uitgaven voor de armen, inv.nr. 60c); ‘motte’ is Drents voor een vrouwelijk varken of ‘zeug’
Overig:Deed in 1819 samen met broer Koop aangifte van overlijden van moeder
Overig:Verkocht in 1819, namens hemzelf, zijn broers en zussen, zijn eigen kinderen en de kinderen van zus Jantien, divers onroerend goed te Peize, waaronder huis 61 te Peize (geregistreerd door notaris Johannes Tonckens): waarschijnlijk uit de erfenis van moeder; zie brontekst
Overig:Was in 1820 als “stedevader” getuige bij het huwelijk van stiefdochter Jantien Gerards Kosters met Jan Teunis Venekamp, zoon van Jan Teunis Venekamp en Engelina Jans Lefferts
Overig:Was in 1823 getuige bij de geboorteaangifte van kleinzoon Martinus Venema, zoon van dochter Jantien en schoonzoon Klaas Martinus Venema
Overig:Tekende op 27 april 1823 een akte van notoriteit, opgesteld door notaris Johannes Tonckens, ter bevestiging van het overlijden van alle grootouders van Jantien Stevens Brink
Overig:Was in 1825 als “Schoonvader” getuige bij het huwelijk van Jan Teunis Venekamp, weduwnaar van stiefdochter Jantien Gerards Kosters, met Albertien Willems Brink
Overig:Was in 1826 getuige bij de geboorteaangifte van kleindochter Lina Koops
Overig:Deed in 1827 samen met schoonzoon Klaas Martinus Venema aangifte van overlijden van diens moeder Fennechien Klaasen Kruims
Overig:Bezat volgens OAT kadaster Peize uit 1832: huis en erf op perceel E 395 aan “de Zuurtsche weg” te Peize (waarschijnlijk huis 40; tegenwoordig Zuurseweg 13 te Peize) met naast het huis een moestuin (E 394), een appelhof (E 396), en een perceel bouwland (E 393), verder een ander perceel bouwland (E 742), een perceel weiland (E 896, met laan), een perceel hooiland (B 344), en een perceel hakbos (D 323, met laantje)
Overig:Was in 1834 getuige bij de geboorteaangifte van kleindochter Fenna Venema, dochter van dochter Jantien en schoonzoon Klaas Martinus Venema
Overig:Deed in 1842 aangifte van het overlijden van zoon Berend (overigens samen met Koenraad Barelds Bakker, nabuur van zoon Berend en zoon van Bareld Barelds Bakker)

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.2 op 22 januari 2018, om 12.19 uur.
Samenvatting | Contact