Oes Olde Lu Nr. 126 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 9504.
* < 1712, Gieten
505.
* september 1712, Haren
506.
* < 1728, Groningen
507.
* januari 1731, Tynaarlo
× 12 januari 1744, Haren
× 13 mei 1753, Haren
Generatie 8252.
* juli 1750, Haren
253.
* maart 1758, Haren
× 24 oktober 1779, Haren
Gezamenlijke kinderen:
Egbert, 1780 | Antonie, 1781 | Jantien, 1784 | Roelfien, 1785 | Aaltien, 1787 | Antonie, 1788 | Henderikus, 1790 | Roelina, 1792 | Catharina, 1792 | Roelina, 1793 | Grietien, 1795 | Janna, 1797
Generatie 7
handtekening van Henderikus Pauwels
126

Henderikus Pauwels

* maart 1790, Hemmen
~ 1 april 1790, Haren
× 14 mei 1820, Haren, met Geessien Albartus
× 28 augustus 1828, Haren, met Aaltien Albartus
× 13 juli 1832, Haren, met Geessien Oosterveld
21 december 1853, Onnen
dienstknecht
arbeider
landbouwer te Onnen
@
‘De Wolf’, Hereweg, Hemmen
huis B10, Haren
huis B28, Haren
huis C2a, Onnen
huis A23, Haren
huis C2, Onnen
huis C2d, Onnen
huis C7, Onnen
Kinderen:
Hindrik, 1821 | Bettien, 1823 | Jan, 1825 | Jan, 1829 | Janna, 1833
Om te kunnen hertrouwen met Aaltien Albartus, de zus van zijn overleden echtgenote Geessien Albartus, kreeg Henderikus dispensatie bij Koninklijk Besluit, getekend door koning Willem I.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
Henderikus
Hendrik
Hendriks
Hendrikus
Henricus
Hinderikus
Hinricus
Pauwels
Pouwels
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Hindrik10 juli1821Haren
Bettien4 oktober1823Onnen
Jan24 december1825Onnen
Jan14 maart1829Onnen
Janna12 april1833Haren
Bron:Tekst:Vindplaats:
Koninklijk Besluit

25 Juli 1828
No. 134

Wij Willem, by de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Op het daartoe aan Ons gedaan verzoek..
Gezien het rapport van Onzen Minister van Justitie, van den 15e dezer No 109..
Den Raad van State gehoord /advies van den 21 Juli 1828 N 13/;
Gelet op de Wet van den 23e April 1827 /Staatsblad No 22/
Hebben goedgevonden en Verstaan, aan Hendrikus Pauwels, met vrijstelling van de Wettelijke bepalingen waarbij de huwelijken tusschen Schoon broeders en Schoon zusters zijn verboden, te vergunnen een Wettig huwelijk aantegaan met Aaltje Albartus zuster van zijne overledene huisvrouw
Wordende de officier van den burgerlijken Stand, ten dezenbevoegd gemagtigd, om van deze Onze vrijstelling, welke aan hem door de impetranten zal worden vertoond behoorlijk aanteekening op zijne registers tehouden.
En is Onze Minister van Justitie belast met de Uitvoering dezes, waar van tot informatie een afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State, terwijl de in hand dezes op degewone wijze aande belanghebbenden zal worden medegedeeld..

s Gravenhage den 25 Juli 1828
geteekend/ Willem
van wege den Koning.
geteekend/ JG de Meij van Streefkerk
accordeert met deszelfs origineel
De Griffier ter Staats-Secretarie
[…]

Rekestranten

GrA, BS Haren, Huwelijksbijlagen 1828, nr. 19
Aantekeningen:
Geboorte:Waarschijnlijk geboren te Hemmen, zoals zus Roelina; ouders woonden op dat moment in herberg ‘De Wolf’ aan de Hereweg
Geboorte:Volgens volkstelling Haren uit 1830 geboren te Haren: waarschijnlijk bedoeld als kerkgemeente
Geboorte:Volgens gezinshoofdenregister Haren uit 1814 geboren binnen de gemeente Haren
Huwelijk:Eerste echtgenote Geessien Albartus kwam uit Haren; is overleden op 18 augustus 1827 in huis C2a te Onnen
Huwelijk:Tweede echtgenote Aaltien Albartus was een zus van zijn eerste echtgenote Geessien Albartus; dispensatie voor huwelijk verleend bij Koninklijk Besluit van 25 juli 1828, nr. 134; zij kwam ook uit Haren; is overleden op 2 juni 1829 in huis C2a te Onnen
Kinderen:Eerste zoon Jan is overleden in 1827 in huis C2a te Onnen
Kinderen:Tweede zoon Jan is overleden in 1829 in huis C2a te Onnen
Overlijden:Zoon Hindrik deed aangifte van overlijden
Woonadres:Woonde in 1814 als “Boeren Zoon” in huis B10 te Haren (vermeld in gezinshoofdenregister van Haren)
Woonadres:Woonde in 1816, 1818, 1819, 1820, 1821, 1823, en 1832 te Haren (vermeld bij achtereenvolgens huwelijk zus Roelina, huwelijk zus Janna, huwelijk zus Grietien, eigen eerste huwelijk, huwelijk zus Catharina, overlijden vader, en derde huwelijk)
Woonadres:Woonde in 1821 in huis B28 te Haren (vermeld bij geboorte zoon Hindrik)
Woonadres:Woonde in 1823 in huis A2a te Onnen (vermeld bij geboorte dochter Bettien): de letter ‘A’ is waarschijnlijk een verschrijving, want ‘C’ is voor Onnen logischer
Woonadres:Woonde in 1825 en 1829 in huis C2a te Onnen (vermeld bij achtereenvolgens geboorte eerste zoon Jan en geboorte tweede zoon Jan)
Woonadres:Woonde in 1827, 1828, 1829, 1835, 1837, en 1849 te Onnen (vermeld bij achtereenvolgens overlijden eerste echtgenote Geessien Albartus, overlijden eerste zoon Jan, tweede huwelijk, overlijden tweede echtgenote Aaltien Albartus, overlijden tweede zoon Jan, overlijden derde echtgenote Geessien Oosterveld, overlijden nabuur Willem Jans Ellens, overlijden nabuur Abel Jans Brink, en huwelijk zoon Hindrik)
Woonadres:Woonde in 1830 in huis C2a te Onnen, met zoon Hindrik, dochter Bettien, en Derk Albartus (vermeld in volkstelling Haren; tegenwoordig Felland 24 te Onnen, zoals volgt uit combinatie met OAT kadaster Haren uit 1832)
Woonadres:Woonde in 1833 in huis A23 te Haren (vermeld bij geboorte dochter Janna)
Woonadres:Huurde in 1835, net als Willem Jans Ellens, zijn woning in huis C2 te Onnen van Abel Jans Brink (op basis van overlijdensadres derde echtgenote Geessien Oosterveld in 1835, overlijdensadres Willem Jans Ellens in 1835, in beide gevallen huis C2 te Onnen, woonadres van Abel Jans Brink in volkstelling Haren uit 1830, overlijdensadres Abel Jans Brink in 1837, in beide gevallen huis C1 te Onnen, en OAT kadaster Haren uit 1832, waaruit volgt dat Abel Jans Brink o.a. percelen G 15 en G 16 bezat; huis C1 zou dan overeenkomen met perceel G 15, tegenwoordig Felland 20 te Onnen; huis C2 zou dan overeenkomen met perceel G 16, op 53°9'51,29"N 6°37'54,84"O)
Woonadres:Woonde in 1840 als landbouwer in huis C2d te Onnen (vermeld in volkstelling Haren)
Woonadres:Woonde in periode vanaf 1850 als landbouwer in huis C7 te Onnen (vermeld in bevolkingsregister Haren)
Overig:Zus Aaltien trouwde met Geert Albartus, broer van de eerste twee echtgenotes
Overig:Was in 1816 getuige bij het huwelijk van zus Roelina met Klaas Mans
Overig:Was in 1818 getuige bij het huwelijk van zus Janna met Lucas Brink
Overig:Was in 1819 getuige bij het huwelijk van zus Grietien met Derk Bakker
Overig:Was in 1821 getuige bij het huwelijk van zus Catharina met Gerrit Jans Middendorp
Overig:Deed in 1823 aangifte van het overlijden van vader
Overig:Deed in 1835 mede aangifte van het overlijden van nabuur (en huisgenoot) Willem Jans Ellens
Overig:Deed in 1837 mede aangifte van het overlijden van nabuur (en huisbaas) Abel Jans Brink
Overig:Bezat volgens OAT kadaster Haren uit 1832 (beschrijving betreft mogelijk situatie van 1830 of eerder): huis en erf op perceel G 21 te Onnen (waarschijnlijk huis C2a; tegenwoordig Felland 24 te Onnen) met achter het huis een perceel bouwland (G 22) en een perceel weiland (G 23)
Overig:Vermeld in gezinshoofdenregister van Haren uit 1814 in relatie tot “de landmilitie of krijgsdienst” als zijnde “Piekenier by de Landstorm Comp N1”

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.3 op 25 januari 2018, om 1.07 uur.
Samenvatting | Contact