Oes Olde Lu Nr. 12 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 648.
* 7 november 1822, Winsum
49.
* 23 november 1833, Garnwerd
50.
* 28 juli 1834, Lüdershof
51.
* 10 april 1834, Ezinge
× 29 december 1856, Oldehove
× 17 december 1864, Ezinge
Generatie 524.
* 14 april 1864, Saaksum
25.
* 25 februari 1864, Garnwerd
× 10 december 1887, Ezinge
Gezamenlijke kinderen:
Hemme, 1888 | Geertruida Hemmelina, 1891 | Jan, 1894
Generatie 4
portret van Hemme Datema
handtekening van Hemme Datema
12

Hemme Datema

* 14 september 1888, Garnwerd
× 28 november 1914, Ruischerbrug, met Grietje Schoonveld
7 december 1972, Groningen
11 december 1972, Groningen
molenaarsknecht en opstoker te Garnwerd
smidsknecht te Leermens
smidsknecht te Winsum
smidsknecht te Aduard
smidsknecht te Oosterhoogebrug
smidsknecht te Engelbert
smid hoefijzerfabriek te Helpman
monteur fietsfabriek te Groningen
magazijnbediende apotheek te Haren
@
huis C38 > C61, Garnwerd
huis J55, Oling
Leermens
huis 29, Winsum
huis A117, Aduard
huis A2, Oosterhoogebrug
huis C55, Engelbert
huis B58, Middelbert
Hoge der A 3a, Groningen
Verlengde Willemstraat 2, Groningen
Verlengde Oosterweg 119, Groningen
Reinautstraat 54, Groningen
Moesstraat 47, Groningen
Tuinbouwstraat 62a, Groningen
Ceramstraat 59, Groningen
Ceramstraat 55, Groningen
‘Treslinghuis’, Klaprooslaan 2, Groningen
Kind:
Albert (Ab), 1916
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
Hemme
Hemmo
Homme
Datema
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Albert (Ab)6 augustus1916Groningen
Bron:Tekst:Vindplaats:
Getuigschrift

Ondergeteekende verklaart bij dezen gaarne dat de persoon Hemme Datema gedurende het tijdvak van drie jaren 1912 tot 1915 tot zijne volle tevredenheid bij hem is werkzaam geweest.

T. Boeringa
Smederij etc
Engelbert (Gem Noorddijk).

Familiearchief
Getuigschrift

[briefhoofd]

L.S.

Ondergeteekende, N.V. Eerste Nederlandsche Hoefijzerfabriek v/h Werkman Barkmeijer en Co te Helpman-Groningen, verklaart gaarne, dat Hemmo Datema vanaf 23 maart 1914 tot op heden hier is werkzaam geweest en dat hij zich gedurende dien tijd heeft leeren kennen als een goed werkman.
Datema heeft het hem opgedragen werk steeds naar behooren en tot volle tevredenheid verricht en kunnen wij hem gerust aanbevelen. Wegens stopzetten der fabriek hebben wij hem moeten ontslaan.

Helpman-Groningen, 16 maart 1918.

N.V. Eerste Nederlandsche Hoefijzerfabriek
v/h Firma WERKMAN BARKMEIJER en Co.
HELPMAN GRONINGEN.

Barkmeijer

Directeur

Familiearchief
Aantekeningen:
Huwelijk:Kocht op 25 november 1914 bij Firma G. Cremer (“Afdeeling IJzerwaren”, Damsterdiep 5 te Groningen) voor ƒ 88,875 aan huishoudelijke artikelen (waaronder keukengerie en 2 kachels) en op 30 november 2014 bij F. Biel (“Magazijn van serre-, slaapkamer- en huismeubelen etc.”, Hoge der A 3 te Groningen) voor ƒ 180,60 aan meubels (vermeld in nota’s in familiearchief); met de aankopen door echtgenote Grietje Schoonveld kwam het totaal voor de uitzet op ƒ 409,98
Huwelijk:Huwelijk voltrokken in de gemeente Noorddijk, in het gemeentehuis te Ruischerbrug
Kinderen:Kocht op 19 augustus 1916 bij G.D. Groenhoff (“Kinderwagens. Fabriek van Serremeubelen. Oudste zaak op dit gebied.”, Herestraat 13 te Groningen) een kinderwagen voor ƒ 30,75 (vermeld in nota in familiearchief); verkocht deze weer in 1919 (vermeld in advertentie ‘Nieuwsblad van het Noorden’ van 21 februari 1919: “Een zoo goed als nieuwe wit rieten Kinderwagen, Reinautstraat 54 bij d. Bedumerweg.”)
Uitvaart:Datum begrafenis afgeleid van familiebericht in ‘Nieuwsblad van het Noorden’ van 11 december 1972: “De teraardebestelling heeft in stilte plaatsgehad.”
Uitvaart:Begraven op het Selwerderhof te Groningen
Beroep:Werkte als kind in de korenmolen op de Reitdiepdijk te Garnwerd (tegenwoordig ‘De Meeuw’) en op het land met als taak ’s ochtends vroeg de stoomdorsmachine op te stoken (volgens overlevering via kleinzoon Rob Datema); het werk in de molen omvatte versjouwen van jutezakken met koren en eenvoudig onderhoud (volgens overlevering via Hans Elerie)
Beroep:Was tussen juni 1906 en mei 1907 smidsknecht te Leermens, volgens overlevering via Jantienus Bakker (via zoon Ab) in combinatie met vermeldingen in bevolkingsregister Appingedam (vertrek naar gemeente ’t Zandt) en Winsum (aankomst uit gemeente ’t Zandt)
Beroep:Was in de periode 1910-1914 inwonend smidsknecht bij achtereenvolgens smid Gerrad IJpeij in huis A2 te Oosterhoogebrug en smid Frederik Boeringa in huis C55 te Engelbert (vermeld in bevolkingsregister Noorddijk); werkte volgens getuigschrift in familiearchief in periode “1912 tot 1915” bij Smederij Boeringa te Engelbert
Beroep:Werkte van 23 maart 1914 tot 16 maart 1918 bij de Eerste Nederlandsche Hoefijzerfabriek (voorheen ‘Firma Werkman, Barkmeijer & Co.’) te Helpman (vermeld in getuigschriften in familiearchief); werd daar ontslagen wegens stopzetting van de fabriek op dat moment; de fabriek was (en is) gevestigd aan de Helper Molenstraat
Beroep:Bij huwelijk in 1914 vermeld met beroep “smid”
Beroep:Bij huwelijk zus Geertruida Hemmelina in 1921 vermeld met beroep “rijwielen monteur”: werkte als monteur in fietsfabriek Fongers te Groningen, volgens overlevering via kleinzoon Herman Datema en kleinzoon Rob Datema; herkenbaar op een groepsfoto met personeel van Rijwielenfabriek A. Fongers, op Hereweg 85 te Groningen, in 1926; vermeld beroep “smid-bankwerker” (naast “smid”) op persoonskaart uit bevolkingsregister is mogelijk een interpretatie van “monteur”
Beroep:Echtgenote Grietje Schoonveld dreef in de periode 1927-1936 hun winkel met levensmiddelen op Moesstraat 47 te Groningen: niet duidelijk of hij óók als winkelier in deze winkel werkte
Beroep:Vermeld in genealogisch onderzoek door zoon Ab met als laatste beroep “magazijnbediende” (Collectie Albert Datema, inv.nr. 5), volgens overlevering via Jantienus Bakker in dienst van een apotheek te Haren, op basis van foto’s zeer waarschijnlijk rond 1950 op Kerkstraat 1 te Haren; uit krantenartikel ‘Wijzigingen in de kom van het dorp’ in ‘Nieuwsblad van het Noorden’ van 6 juli 1951 (in combinatie met diverse advertenties) volgt dat “de apotheek van dr J. van der Meer” in 1951 op Kerkstraat 1 plaats maakte voor winkel “De Textielhoek” en verhuisde naar belendend Rijksstraatweg 194 te Haren
Beroep:Had bij ‘Apotheek Van der Meer’ in Haren, onder bedrijfsleider Pieter Elerie, als voornaamste taken flessen te spoelen en, per fiets, medicijnen te bezorgen en was daar in dienst vanaf ca. 1947, mogelijk tot aan de invoering van de AOW in 1957 (volgens overlevering via Hans Elerie)
Woonadres:Geboren in huis C38 te Garnwerd (in de kom) en woonde vervolgens tot 1900 ook nog in huis C61 te Garnwerd (vermeld in bevolkingsregister Ezinge): de laatste wijziging is waarschijnlijk een hernummering (volgt uit te herkennen dorpsbrede hernummering in deze periode)
Woonadres:Woonde in de periode vanaf 1900 in huis C61 te Garnwerd en vertrok op 26 oktober 1903 naar de gemeente Appingedam (vermeld in bevolkingsregister Ezinge)
Woonadres:Ingeschreven op 2 november 1903 (gevestigd 26 oktober 1903), afkomstig uit de gemeente Ezinge, in huis J55 te Oling en vertrok op 13 juni 1906 naar de gemeente ’t Zandt (vermeld in bevolkingsregister Appingedam)
Woonadres:Ingeschreven op 31 mei 1907 (gevestigd 15 mei 1907), afkomstig uit de gemeente ’t Zandt, als smidsknecht bij ijzersmid Roelof de Jonge in huis 29 te Winsum en vertrok op 13 juni 1908 naar de gemeente Aduard (vermeld in bevolkingsregister Winsum)
Woonadres:Ingeschreven op 13 juni 1908, afkomstig uit de gemeente Winsum, als smidsknecht in huis A117 te Aduard en vertrok op 11 augustus 1910 naar de gemeente Noorddijk
Woonadres:Ingeschreven op 11 augustus 1910, afkomstig uit de gemeente Aduard, in de gemeente Noorddijk als smidsknecht bij achtereenvolgens Gerrad IJpeij te Oosterhoogebrug en Frederik Boeringa te Engelbert, en vertrok op 5 december 1914 naar Groningen (vermeld in bevolkingsregister Noorddijk)
Woonadres:Gaf op 25 november 1914 de Hoge der A te Groningen op als leveradres voor aankopen (vermeld op nota in familiearchief)
Woonadres:Woonde in 1914 te Middelbert (vermeld bij huwelijk): waarschijnlijk bij zijn ouders in huis B58 en heel tijdelijk of niet daadwerkelijk, want daar niet geregistreerd in bevolkingsregister Noorddijk
Woonadres:Ingeschreven op 5 december 1914, afkomstig uit de gemeente Noorddijk, als smidsknecht op Hoge der A 3a te Groningen en woonde vervolgens tot 1920 ook nog op Verlengde Willemstraat 2, Oosterweg 119, en Reinautstraat 54 te Groningen (vermeld in bevolkingsregister Groningen): met “Oosterweg” mogelijk bedoeld “Verlengde Oosterweg”
Woonadres:Woonde volgens kwitantie van G.D. Groenhoff bij de aanschaf van een kinderwagen op 19 augustus 1916 (in familiearchief) op de Willemstraat: mogelijk bedoeld “Verlengde Willemstraat”; toegevoegde aantekening: “Bezorgen Datema Verl Oosterw 119”
Woonadres:Woonde in 1918, 1919, en 1920 op Reinautstraat 54 (vermeld op distributiekaarten voor brandstof in familiearchief)
Woonadres:Woonde op 1 januari 1921 (nog steeds) op Reinautstraat 54 te Groningen
Woonadres:Woonde in 1921 te Groningen (vermeld bij huwelijk zus Geertruida Hemmelina)
Woonadres:Woonde in de periode 1927-1936 op Moesstraat 47 te Groningen, getuige adressering persoonlijke documenten in familiearchief, advertenties in het ‘Nieuwsblad van het Noorden’, en een foto van de woning-winkel met echtgenote Grietje Schoonveld in de deuropening
Woonadres:Ingeschreven op Tuinbouwstraat 62a te Groningen op 5 mei 1936; op 10 april 1941 kwam moeder inwonen; zoon Ab verliet juist in april 1941 zijn ouderlijk huis op dit adres
Woonadres:Ingeschreven op Ceramstraat 59 te Groningen op 8 oktober 1955; adres betreft een ‘bejaardenhofje’
Woonadres:Ingeschreven op Ceramstraat 55 te Groningen op 30 maart 1957; adres betreft een ‘bejaardenhofje’
Woonadres:Ingeschreven op Klaprooslaan 2 te Groningen op 14 maart 1969; adres betreft een verzorgingstehuis
Overig:Was in 1921 getuige bij het huwelijk van zus Geertruida Hemmelina met Jakob de Boer
Overig:Was “een echte SDAP-er” (volgens overlevering via kleinzoon Rob Datema en Hans Elerie)

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.2 op 22 januari 2018, om 12.19 uur.
Samenvatting | Contact