Oes Olde Lu Nr. 106 in de kwartierstaat van Marco Bakker
Generatie 9424.
* < 1748, Ees
425.
* < 1748, Ees
426.
* < 1748
427.
* februari 1744, Onnen
× 27 november 1768, Borger
× 8 mei 1768, Haren
Generatie 8212.
* januari 1772, Ees
213.
* december 1777, Onnen
× 12 mei 1805, Haren
Gezamenlijke kinderen:
Jan, 1805 | Geessien, 1807 | Gezina, 1809 | Harmannus, 1812 | Jantje, 1815 | Jan Mans, 1817 | NN, 1822
Generatie 7
handtekening van Jan Ellens
106

Jan Ellens

* 27 oktober 1805, Onnen
~ 3 november 1805, Haren
× 19 september 1828, Haren, met Albertien Harms
× 21 juli 1838, Haren, met Geessien Harms
2 september 1862, Onnen
dienstknecht te Haren
arbeider
dagloner
@
huis C21, Onnen
huis C7, Onnen
huis C10, Onnen
huis C7, Onnen
huis B38, Oosterweg, Haren
huis C12, Onnen
huis C16a, Onnen
huis C12, Onnen
huis A24b > A31, Haren
huis C1, Onnen
Kinderen:
Willem, 1828 | Harmannus, 1834 | Grietje, 1839 | Jan, 1842 | Geessien, 1845 | Geessien, 1847 | NN, 1850 | Hindrik, 1851 | NN, 1854 | Harmannus, 1856
Jan was een kleine man van 1,58 m. met een rond gezicht, blond haar, en bruine ogen. Boven zijn rechter oog en aan zijn onderlip had hij een litteken.
In 1824 werd Jan ingeloot bij de Nationale Militie en twee jaar later daadwerkelijk ingelijfd. Hij diende vervolgens, inclusief perioden van verlof, vijf jaar in de achtste afdeling infanterie.
In 1828 verdiende Jan de kost als inwonende dienstknecht bij Jan Jans de Groot, aan de Oosterweg te Haren.
Om te kunnen hertrouwen met Geessien Harms, de zus van zijn overleden echtgenote Albertien Harms, kreeg Jan dispensatie bij Koninklijk Besluit, getekend door koning Willem I.
Toon detailsVerberg details
Vermelde variaties namen:
Voor-/doopnamen:Familienaam:
JanEllens
Details kinderen:
Geboorte:Doop:
Naam:Datum:Jaar:Plaats:Datum:Jaar:Plaats:
Willem6 oktober1828Haren
Harmannus25 januari1834Onnen
Grietje9 oktober1839Haren
Jan2 augustus1842Haren
Geessien1 januari1845Haren
Geessien29 juli1847Haren
NN17 mei1850Haren
Hindrik6 juni1851Onnen
NN15 juni1854Onnen
Harmannus15 november1856Onnen
Bron:Tekst:Vindplaats:
Koninklijk Besluit

24 Juni 1838
No. 103

WIJ WILLEM, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ.

Op onderscheidene aan Ons gedane verzoeken.
Gezien het rapport van Onzen Minister van Justitie.
Den Raad van State gehoord,
Gelet op de Wet van den 23 april 1827 /Staatsblad No 22:/;
Hebben goedgevonden en Verstaan, aan de natemeldene personen, met Vrijstelling der Wettelijke bepalingen, waarbij de huwelijken tusschen Schoonbroeders en schoonzusters verboden zijn, te vergunnen het aangaan van een huwelijk, te weten:
1e./ Aan, enz.
3e./ Aan Jan Ellens, Weduwenaar van A. Harms, met Geesien Harms.
4e./ Aan, enz.
Wordende de Officier van den Burgerlijken Stand, ten dezen bevoegd, gemagtigd, om van deze Onze vrijstelling, welke aan hem, door de impetranten zal worden vertoond, op zijne registers behoorlijke aanteekening te houden.
En zullen afschriften dezes worden gezonden aan Onzen Minister van Justitie, ter Uitvoering, mitsgaders aan den Raad van State en aan de belanghebbenden, voorzoveel ieder betreft, tot informatie.

SGravenhageden 24 Juni 1838.
/geteekend/ Willem

Van Wegeden Koning
/geteekend/ Van Doorn

Voor Extract Conform
De Griffier ter Staats Secretarie.
[…]

Belanghebbenden

GrA, BS Haren, Huwelijksbijlagen 1838, nr. 15
Aantekeningen:
Geboorte:Geboortedatum vermeld bij doop
Geboorte:Volgens huwelijksakten geboren te Onnen
Geboorte:Volgens volkstelling Haren uit 1830 geboren te “Onnen gem Haren”
Huwelijk:Eerste echtgenote Albertien Harms kwam uit Haren; is overleden op 8 februari 1836 in huis C12 te Onnen; zij was een zus van tweede echtgenote Geessien Harms
Kinderen:Eerste zoon Harmannus is overleden in 1836 in huis C12 te Onnen
Kinderen:Eerste dochter Geessien is overleden in 1846 te Haren
Kinderen:Een naamloos dochtertje is overleden op 16 mei 1850 te Haren: die dag levenloos geboren
Kinderen:Tweede dochter Geessien is overleden in 1851 te Onnen
Kinderen:Een naamloos zoontje is overleden op 15 juni 1854 te Haren (waarschijnlijk bedoeld “Onnen, gemeente Haren”): die dag levenloos geboren
Kinderen:Tweede zoon Harmannus is overleden in 1858 te Onnen
Beroep:Bij eerste huwelijk en geboorte zoon Willem in 1828 vermeld als “dienstknecht” respectievelijk “boeren knecht”, waarschijnlijk in dienst bij Jan Jans de Groot, gezien geboorteadres zoon Willem
Woonadres:Woonde in 1828, 1838, 1843, 1846, en 1850 te Haren (vermeld bij achtereenvolgens eerste huwelijk, tweede huwelijk, overlijden nabuur Geertien Geerts, overlijden eerste dochter Geessien, en overlijden naamloos dochtertje)
Woonadres:Woonde in 1828 in huis B38 te Haren (vermeld bij geboorte zoon Willem), waarschijnlijk inwonend bij Jan Jans de Groot aan de Oosterweg (tegenwoordig Oosterweg 84 te Haren, zoals volgt uit combinatie met onderzoek bij waarschijnlijke werkgever)
Woonadres:Woonde in 1830 als arbeider in huis C12 te Onnen, met eerste echtgenote Albertien Harms en zoon Willem (vermeld in volkstelling Haren); hoofdbewoner van huis C12 was op dat moment de 71-jarige Hinderkien Meinderts
Woonadres:Woonde in 1833, 1834, 1836, 1851, 1858, en 1861 te Onnen (vermeld bij achtereenvolgens huwelijk zwager Jan Harms, overlijden schoonvader Willem Jans Harms, overlijden eerste echtgenote Albertien Harms, overlijden eerste zoon Harmannus, overlijden tweede dochter Geessien, en overlijden tweede zoon Harmannus, en huwelijk zoon Willem)
Woonadres:Woonde in 1834 in huis C16a te Onnen (vermeld bij geboorte eerste zoon Harmannus)
Woonadres:Woonde in 1840 in huis A24b te Haren (vermeld in volkstelling Haren)
Woonadres:Woonde in periode 1850-1860 als arbeider in huis A31 te Haren (waarschijnlijk een hernummering van adres ‘huis A24b’ uit 1840) en huis C1 te Onnen (vermeld in bevolkingsregister Haren)
Woonadres:Woonde in 1854 te Haren (vermeld bij overlijden naamloos zoontje): waarschijnlijk bedoeld “Onnen, gemeente Haren”
Overig:Geboorteplaats in overlijdensakte foutief vermeld als “Haren”
Overig:Was in 1833 getuige bij het huwelijk van zwager Jan Harms met Geertruida Beerta
Overig:Deed in 1834 aangifte van het overlijden van schoonvader Willem Jans Harms
Overig:Deed in 1843 mede aangifte van het overlijden van nabuur Geertien Geerts
Overig:Werd in 1824 ingeloot bij de Nationale Militie, diende in de 8e afdeling infanterie, en werd na een jaar ontslagen (vermeld in certificaat Nationale Militie van 5 september 1828, onderdeel van huwelijksbijlagen bij eerste huwelijk; moment van daadwerkelijke inlijving niet vermeld): waarschijnlijk bedoeld “ging na een jaar met groot verlof”
Overig:Werd in 1826 op basis van loting ingelijfd bij de Nationale Militie, in de 8e afdeling infanterie, en na een diensttijd van 5 jaar ontslagen (vermeld in certificaat Nationale Militie van 6 april 1838, onderdeel van huwelijksbijlagen bij tweede huwelijk)
Overig:Bataljons van de 8e afdeling infanterie lagen in de periode 1826-1831 in garnizoen te Leeuwarden, Groningen, Coevorden, en Heerenveen; volgens H. Ringoir, ‘Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940’ (Den Haag 1980)
Overig:Signalement volgens certificaat Nationale Militie van 5 september 1828 (onderdeel van huwelijksbijlagen bij eerste huwelijk): “Lengte 1 El 5 Pm. 8 Dm. [= 1,58 m.] / Aangezigt ovaal / Voorhoofd rond / Oogen bruin / Neus klein / Mond Id / Kin rond / Haar blond / Wenkbraauwen id / Merkbare Teekenen een lid teeken boven het r[e]gter oog en aan de onder[s]t[e] lip / (…)”

Oes Olde Lu: Het verhaal van onze ouders, en hun ouders, en hún ouders…
Deze pagina werd bijgewerkt door KwartierMaker 4.2 op 22 januari 2018, om 12.19 uur.
Samenvatting | Contact